TYT Coğrafya Su, Toprak ve Bitki Test - 2


Su, Toprak ve Bitki konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Su, Toprak ve Bitki Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Su, Toprak ve Bitki konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Su, Toprak ve Bitki Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Su, Toprak ve Bitki Test - 2
1.
Yeryüzünün;

- en derin gölü olan Baykal,

- en geniş gölü olan Hazar,

- deniz seviyesine göre en alçak gölü olan Lut

göllerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangi­sidir?
Doğru Cevap: "C" Tektonik oluşumlu çanaklar içerisinde yer almaları
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinde, doğal göllerin oluş­ması beklenmez?
Doğru Cevap: "B" Kutup bölgelerinde
Soru Açıklaması
3.
Aynı bölgede yer alan X kaynağının sıcaklığı 55°C iken Y kaynağının sıcaklığı 81 °C dir.

Bu durum, Y kaynağının öncelikle hangi özelliğiy­le açıklanır?
Doğru Cevap: "B" Sularının daha derinden gelmesi
Soru Açıklaması
4.
- Nemli iklim bölgesindedir.

- Karstik araziler geniş yer kaplar.

- Yer şekilleri sadedir.

Yukarıdaki özelliklere sahip bir bölgeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" Yer altı suları bakımından zengindir.
Soru Açıklaması
5.
Magmatik kökenli kaynak sularının özellikleri ara­sında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz
Doğru Cevap: "E" Debilerinin kışın artıp, yazın azalması
Soru Açıklaması
6.
Aktif volkanların bulunduğu bölgelerdeki yer altı sularının, gazların uyguladığı basınçla, periyodik aralıklarla fışkırmasıyla oluşan sıcak su kaynaklarına "gayzer" adı verilir.Buna göre, haritada numaralandırılan bölgelerden hangisinde gayzerlerin görülme olasılığı daha fazladır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki olaylardan hangisinin setleşmelerle göl oluşturması beklenmez?
Doğru Cevap: "A" Karstik biriktirmeler
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki şekilde farklı toprak tiplerinin dikey yönlü kesiti gösterilmiştir.Şekilden yararlanarak aşağıdaki yargılardan han­gisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Nemli bölgelerdeki topraklarda, tuz ve kireç biriki­mi daha derindedir.
Soru Açıklaması
9.
Sürekli yağış alan yerlerde toprak yıkanmış olup kireç bakımından fakirdir.Buna göre, haritada numaralandırılan bölgelerden hangisinde toprağın kireç bakımından daha fakir olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
10.
Kayaçlardaki kimyasal ayrışma Amazon Havzası'nda yıl boyunca, Akdeniz Havzası'nda ise kış mevsiminde daha belirgindir.

Bu durum, kimyasal ayrışma üzerinde aşağıdaki­lerden hangisinin etkisine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Yağış miktarının
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Su, Toprak ve Bitki Test - 2
11.
Aşağıdaki tabloda bazı toprak türleri içerisinde yoğun olan maddeler verilmiş, fakat ikisinde hata yapılmıştır.Bu tablodaki eşleştirmelerin tamamen doğru ola­bilmesi için hangi toprak türlerinin yer değiştirme­si gerekir?
Doğru Cevap: "B" Terra rossa ve regosol
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki toprak türlerinden hangisinin A horizo­nundaki humus miktarı daha fazladır?
Doğru Cevap: "D" Çernozyom
Soru Açıklaması
13.
Eğimli arazilerde yüzeysel akışa geçen sular, toprağın üst kesimlerini aşındırır. Bunun sonucunda toprak profili gelişemez ve ince bir örtü şeklini alır.Buna göre, yukarıdaki topoğrafya haritasında nu­maralandırılan doğrultulardan hangisinde toprak örtüsünün daha ince olması beklenir?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
14.
Toprak oluşumu, iklime bağlı olarak bazı yerlere daha kısa sürerken, bazı bölgelerde uzun zaman alır.Buna göre, haritadaki bölgelerden hangilerinde, 1 cm kalınlığındaki toprak tabakasının oluşması daha uzun zamanda gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunda ana kaya türünün önemli bir faktör olduğunu kanıtlar?
Doğru Cevap: "E" Terra rossa topraklarında kireç oranının yüksek olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.