TYT Coğrafya Su, Toprak ve Bitki Test - 1


Su, Toprak ve Bitki konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Su, Toprak ve Bitki Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Su, Toprak ve Bitki konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Su, Toprak ve Bitki Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Su, Toprak ve Bitki Test - 1
1.
Bir akarsuyun yıllık akım miktarının, havzasına düşen yıllık yağış miktarına bölünmesiyle akarsuyun akış kat sayısı elde edilir. Akış kat sayısının 1 olması, akarsu­yun havzasına düşen yağış miktarı kadar su taşıdı­ğını gösterir.

Buna göre, bir akarsuyun akış kat sayısının 1 'den daha az olmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasın­da ilişki kurulabilir?
Doğru Cevap: "E" Akarsu havzasında buharlaşma miktarının fazla olması
Soru Açıklaması
2.
Güneş enerjisinin etkisiyle yeryüzündeki sular ısınır ve buharlaşır. Sıcaklık ile atmosferik ortama geçen su miktarı arasında doğru orantı vardır.Buna göre, haritadaki bölgelerden hangisinde sı­caklık koşulları elverişli olmasına karşın atmosfe­rik ortama geçen su miktarı daha azdır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
3.
Yeryüzündeki tatlı su kaynaklarının %68,3'ü buz dağ­ları ve buzullarda, 0/o31,4'ü yer altında ve %0,3'ü kara yüzeyindedir. Karalardaki yüzey sularının ise %87'si göllerde, % 11 'i bataklıklarda ve %2'si nehirlerdedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin tatlı su po­tansiyeli daha fazladır?
Doğru Cevap: "D" Antarktika Kıtası'nın
Soru Açıklaması
4.
Dünya'daki su kaynaklarının %3'ünü tatlı sular oluştu­rur. Tatlı su kaynaklarının bulunduğu yerlerin coğrafi dağılışı iklime ve yer şekillerine göre farklılıklar gösterir.Buna göre, haritada numaralandırılan bölgelerden hangilerinin tatlı su kaynakları bakımından daha zengin olduğu söylenebilir?

 
Doğru Cevap: "E" III ve V
Soru Açıklaması
5.
Yıl boyunca yatağında su taşıyan akarsular sürekli, yılın bir bölümünde su taşıyan akarsular ise geçici ni­teliktedir.

Buna göre, bir akarsuyun sürekli veya geçici nite­likte olması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "B" Havzasının yağış rejimi
Soru Açıklaması
6.
Rejimi düzenli akarsularla ilgili aşağıda verilenler­den hangisinin nedeni, havzanın iklim özellikleriy­le açıklanamaz?
Doğru Cevap: "A" Yatağında geniş tabanlı vadilerin bulunması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda Kuzey Yarım Küre'de bulunan bir akarsuyun yıllık ortalama akım grafiği verilmiştir.Buna göre, akarsu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
Doğru Cevap: "B" Kış yağışları yağmur şeklinde düşer.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi kar sularıyla beslenen a­karsuların genel özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" İlkbahar mevsiminde kabarmaları
Soru Açıklaması
9.
Bir yörede; buharlaşmanın şiddetli, çevredeki yer şekillerinin engebeli, kayaçların geçirimli olması­nın hidrolojik bakımından aşağıdakilerden han­gisine neden olması beklenir
Doğru Cevap: "C" Kapalı havza oluşumuna
Soru Açıklaması
10.
Okyanusların genel özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Tuzluluk oranı Ekvator'dan kutuplara doğru artar.
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Su, Toprak ve Bitki Test - 1
11.
Akarsuların akımı, havzasına düşen yağışlardan ve yağış rejiminden etkilenir.

Buna göre;

1- Akdeniz,

2- Savan,

3- Step,

4- Muson

iklim bölgelerinden hangilerindeki akarsuların akımı yaz mevsiminde daha çok artar?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
12.
Aşağıda bir yer altı suyu kaynağı gösterilmiştir.Bu kaynağın suları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Tarımsal sulamada yararlanılabilir.
Soru Açıklaması
13.
Göller, yer kabuğunun çukurlaşmış kesimlerinde olu­şan durgun su kütleleridir. Göllerin bulunduğu çukur­lukların oluşumunda iç ve dış kuvvetlerin etkisi vardır. Bazı göl çanaklarının oluşumunda iç kuvvetler daha önemli rol oynar.

Aşağıdaki göl türlerinden hangisinin oluşumunda iç kuvvetler daha önemli rol oynamıştır?
Doğru Cevap: "A" Kaldera
Soru Açıklaması
14.
Karstik kaynaklarla ilgili olarak aşağıdaki yargılar­dan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Termal turizme elverişli sulara sahiptir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıda, üç farklı göl ve çevrelerindeki akarsu ağı gösterilmiştir.Bu göllerden hangilerinin sularının tatlı olması beklenmez?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.