TYT Coğrafya Nem ve Yağış Test - 2


Nem ve Yağış konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Nem ve Yağış Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Nem ve Yağış konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Nem ve Yağış Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Nem ve Yağış Test - 2
1.
Aşağıda esme doğrultusu verilen yerel rüzgarlar­dan hangisinin ulaştığı yerde daha çok miktarda suyu buharlaştırması beklenir?
Doğru Cevap: "E" Cezayir'den italya'ya esen sirokko rüzgarı
Soru Açıklaması
2.
Bulutluluk oranıyla bağıl nem arasında doğru orantı vardır.Buna göre, atmosferik koşullar göz önüne alındı­ğında yukarıdaki haritada verilen ülkelerden han­gisinin kıyı kuşağında ortalama bulutluluk ora­nının daha fazla olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Hollanda
Soru Açıklaması
3.
Farklı sıcaklıktaki hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında öncelikle aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir
Doğru Cevap: "A" Bulutların oluşması
Soru Açıklaması
4.
1 m3 havanın belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem miktarına doyma noktası adı verilir. Doyma noktasına ulaşmış hava kütlesinin soğumasıyla birlik­te içerisindeki su buharı yoğuşur.Tablo 1 'de dört hava kütlesinin sıcaklıkları ve nem miktarları, Tablo 2'de ise bazı sıcaklıklardaki hava kütlelerinin doyma miktarı değerleri verilmiştir.

Buna göre, sıcaklığın 10°c azalması hangi hava kütlelerinde yoğuşmaya neden olur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız N
Soru Açıklaması
5.
Sıcaklık arttıkça havanın nem taşıyabilme kapasitesi yükselir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yargı için bir örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Fön rüzgarlarının estiği zamanlarda kurutucu etki yapması
Soru Açıklaması
6.
1 m3 havanın belli sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem denir. Sıcaklık artarsa maksimum nem de artar.Buna göre, ocak ayında haritada numaralandırılan bölgelerden hangisinde maksimum nemin daha fazla olması beklenir?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
7.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava raporlarına göre, bir yöredeki bulutluluk oranının fazla olduğunun bilinmesi, bu yöreyle ilgili;

1- yeryüzünün ısı kaybının az olduğu,

2- bağıl nem oranının yüksek olduğu,

3- yüksek basınç etkisinde olduğu

yargılarından hangilerinin doğruluğunu göstermez?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
8.
Nemli bir hava kütlesinin yükselip yağış bırak­ması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gös­terilebilir?
Doğru Cevap: "A" Hava kütlesinin doyma noktasına eriştiğine
Soru Açıklaması
9.
Sıcaklık arttıkça havanın bağıl nemi azalır, nem açığı artar.

Buna karşın Ekvatoral bölgede sıcaklığın yüksek olmasına karşın bağıl nem oranı ve yağış mik­tarının da fazla olması, öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "A" Mutlak nem miktarının fazla olmasıyla
Soru Açıklaması
10.
Sıcaklık arttığında maksimum nem miktarı artar, bağılnem oranı düşer.Buna göre, yukarıdaki tabloda mutlak nem ve maksimum nem miktarları verilen beş farklı hava kütlesinden hangisinin sıcaklığı en yüksek ve nem açığı en fazladır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Nem ve Yağış Test - 2
11.
Bir ülkede yıllık ortalama yağış miktarı dağılışının eş yağış eğrileriyle gösterildiği haritadan yararla­narak, bu ülkeyle ilgili; 

1- yağışların oluşum şekli,

2- en az ve en fazla yağış alan yerler arasındaki fark,

3- yağışın en fazla ve en az düştüğü mevsim

bilgilerinden hangileri edinilebilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
12.
Bağıl nem, mutlak nem ile doğru orantılı, sıcaklık ile  ters orantılıdır.

Buna karşın aşağıdaki bölgelerden hangisinde, bağıl nem sıcak dönemde bile yüksektir?
Doğru Cevap: "E" Güneydoğu Asya
Soru Açıklaması
13.
X ve Y merkezlerinde, mutlak nem miktarı aynı ol­masına karşın, Y merkezinde bağıl nem oranının daha fazla olduğu saptanmıştır.

1- Yükselti

2- Bitki örtüsü

3- Sıcaklık

Bu durum, iki merkezde yukarıdakilerden hangi­lerinin farklı olmasıyla açıklanabilir?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
14.
Bir hava kütlesinin nem taşıma kapasitesi sıcaklığa göre değişir. Sıcaklık arttıkça havanın nem taşıma kapasitesi artar, sıcaklık düştükçe azalır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi havanın nem taşıma kapasitesinin sıcaklığa göre değiştiğini gösterir?
Doğru Cevap: "C" Yükselen nemli bir hava kütlesinin yağış bırakması
Soru Açıklaması
15.
Havanın kapalı ve bulutlu olduğu günlerde yeryüzü­nün ısı kaybı, açık günlere göre daha az olur.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumu kanıtlayan bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" Kar yağışından sonraki günlerde sıcaklığın, kar yağışı sırasındaki sıcaklıktan daha düşük olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.