TYT Coğrafya Nem ve Yağış Test - 1


Nem ve Yağış konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Nem ve Yağış Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Nem ve Yağış konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Nem ve Yağış Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Nem ve Yağış Test - 1
1.
Aşağıdaki grafikte beş merkezin gece ve gündüz sıcaklık ortalamaları verilmiştir.Buna göre, grafikte numaralandırılan hangi mer­kezde mutlak nem miktarı daha fazladır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
2.
1- Sıcaklık farklarının azalması

2- Buharlaşmanın artması

3- Bitkilerde terlemenin artması

4- Bağıl nem oranının yükselmesi

Havadaki su buharı miktarı, yukarıdaki durum­larından hangilerine bağlı olarak artış gösterir?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Bağıl nemi %75 olan bir hava kütlesi için aşağıda­ki yargılardan hangisi kesin değildir?
Doğru Cevap: "B" Nem açığı 25 gr/m3 tür.
Soru Açıklaması
4.
Bağıl nem, belli bir sıcaklıkta havadaki mevcut su bu­harı miktarının, havanın o sıcaklıkta taşıyabileceği maksimum su buharı miktarına oranıdır. Bağıl nemin yüksek olması yağış olasılığını arttırır.Buna göre, grafikte nem durumları verilen hava kütlelerinden hangisinin yağış oluşum koşulla­rına daha yakın olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
5.
Sıcaklığın sabit kalması koşuluyla mutlak nem ile bağıl nem arasında doğru orantı vardır.Buna göre, haritada numaralandırılan bölgelerden hangisinde mutlak nem ve bağıl nem oranı yıl boyunca daha yüksektir?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki tabloda, üç merkezin aynı anda ölçülen mutlak ve maksimum nem miktarları verilmiştir.Tabloya göre, bu merkezlerin nem açığı en fazla olandan en az olana doğru sıralanışı aşağıdaki­lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Z, Y, X
Soru Açıklaması
7.
Bir hava kütlesinin taşıyabileceği nem miktarı sıcaklık ile doğru orantılıdır. Havanın sıcaklığı azaldıkça taşı­yabileceği nem miktarı da azalır.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" Yükselici hava kütlelerinin yağış bırakması
Soru Açıklaması
8.
Bir yerin denize göre konumu aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
Doğru Cevap: "C" Işınların düşme açısını
Soru Açıklaması
9.
Havanın neme doyması aşağıdakilerden hangisi­ne neden olur?
Doğru Cevap: "A" Buharlaşmanın durmasına
Soru Açıklaması
10.
Bir hava kütlesinin mutlak nem miktarının aynı kalması, fakat maksimum nem miktarının azal­ması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "E" Bağıl nem oranının artmasına
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Nem ve Yağış Test - 1
11.


Yukarıdaki grafikte 1 m3 havanın farklı sıcaklıklarda neme doyma miktarı verilmiştir.

Buna göre, 25 °C sıcaklıkta neme doymuş bir hava kütlesinin sıcaklığı 15 °C düşerse, bu hava  kütlesinin her metreküpünde kaç gram su buharı­nın yoğuşması beklenir?
Doğru Cevap: "D" 13,70
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki tabloda bazı hava kütlelerinin mevcut su buharı ile taşıyabilecekleri en fazla su buharı miktarı verilmiştir.Hava kütlesi içindeki mevcut su buharının o hava küt­lesinin alabileceği en fazla su buharı miktarına olan oranının yüzde cinsinden değerine bağıl nem adı verilir.

Buna göre, tabloda su buharı değerleri verilen ha­va kütlelerinden hangisinin bağıl nemi daha yük­sektir?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
13.
Alçalan bir hava kütlesi için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bağıl nemi artar.
Soru Açıklaması
14.
Atmosferde bulunan su buharının yoğuşabilmesi için hava sıcaklığının düşmesi gerekir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin yoğuşma­ya neden olması beklenmez?
Doğru Cevap: "E" Bir dağ yamacı boyunca hava kütlesinin alçalması
Soru Açıklaması
15.
Havanın açık olduğu ve mutlak nem miktarının az olduğu yerlerde günlük sıcaklık farkı fazla olur.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Subtropikal çöllerde, kayaların mekanik çözülme şiddetinin daha fazla olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.