TYT Coğrafya İnsan ve Çevre Test - 1


İnsan ve Çevre konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. İnsan ve Çevre Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İnsan ve Çevre konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İnsan ve Çevre Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya İnsan ve Çevre Test - 1
1.
İnsanların doğal çevre elemanlarının etkilerine karşı yapmış oldukları faaliyetler, çoğu zaman doğal çevre­ye zarar vermez. Bu çabalar yalnızca doğanın olum­suzluklarından korunmak içindir.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisi örnek göste­rilemez?
Doğru Cevap: "A" Tarım alanı kazanmak için bataklıkların kurutulması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, insanların doğal çevreyi kullanma nedenleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Kültürel gelişme
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, insanların doğal çevreyi değiştirme faaliyetlerinden biri olarak kabul edile­mez?
Doğru Cevap: "A" Hayvanları besleyebilmek için gür otlaklardan ya­rarlanılması
Soru Açıklaması
4.
İnsanların çeşitli amaçlarla bitki örtüsünü tahrip etme­si ekolojik dengeyi bozar. Bu durum özellikle geliş­mekte olan ülkelerde daha belirgin olarak gözlenir.Buna göre, haritadaki ülkelerden hangisinde, doğal bitki örtüsündeki tahribata bağlı ekolojik sorunların daha fazla olduğu ileri sürülebilir?
Doğru Cevap: "B" Brezilya
Soru Açıklaması
5.
Çevre sorunlarının bir kısmı doğal yollarla ortaya çıkarken bir kısmı da insan etkisiyle oluşur.

Buna göre;

1- orman tahribi,

2- volkanik püskürmeler,

3- radyoaktif sızıntılar,

4- tsunami

olumsuzluklarından hangileri doğal kökenlidir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
6.
1- Yağışlardaki asit oranının artması

2- Havadaki nem oranının artması

3- Toprakta tarım ilaçlarının birikmesi

4- Deniz suyundaki plankton sayısının artması

Yukarıdakilerden hangileri çevre kirliliğinin gös­tergelerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda bir bölgenin genel arazi kullanımını gösteren harita verilmiştir.Bu bölgede nüfusun hızlı artmaya başlamasıyla birlikte aşağıdakilerden hangisi beklenmez?
Doğru Cevap: "E" Akarsuyun kuruması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki beşeri ve ekonomik faaliyetlerin hangisinde doğal çevre koşullarının etkisi daha azdır?
Doğru Cevap: "E" Kümes hayvancılığında
Soru Açıklaması
9.
1- Volkanik toprakların yaygın olduğu yerlerde nüfusun ve tarımsal etkinliklerin yoğun olması

2- Dağlık ve engebeli yörelerde ulaşımın genellikle vadi kenarlarından ve geçitlerden yapılması

3- Eğimli yamaçlarda ağaçlandırma ve teraslama yapılması

Yukarıdakilerden hangileri doğal çevre koşulları­nın insan yaşamına olan etkisini örneklemektedir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Hızlı nüfus artışının etkisiyle, çevredeki doğal kaynak­lar aşırı ve bilinçsizce kullanılır. Bunun sonucundaysa çevre sorunları artar ve yaşamı tehdit eden birçok du­rum ortaya çıkar.Buna göre, haritada numaralandırılmış bölgeler­den hangilerinde görülen çevre sorunlarının te­melini hızlı nüfus artışı oluşturur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya İnsan ve Çevre Test - 1
11.
Kırsal kesimlerde yaşayan insanlar barınmak için yaptıkları konutları; Grönland Adası'nda buzdan, Amazon Havzası'nda ahşaptan, Orta Asya'da taş ve topraktan yapmaktadır.

Bu durum, insanların doğadan yararlanırken aşa­ğıdakilerden hangisine bağımlı olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "C" Doğal çevrede yaygın olan malzemeye
Soru Açıklaması
12.
1- Kağıt, cam ve plastik atıkların geri dönüşümünün sağlanması

2- Tarımda suni gübre kullanılması

3- Katı atıkların geçirimli arazilere depolanması

4- Endüstriyel gaz atıklarının filtre edilerek havaya salınması

Yukarıdakilerden hangileri, çevre kirliliğini önle­mede ya da azaltmada kullanılan teknolojik geliş­melerdendir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 4
Soru Açıklaması
13.
İnsanın doğal çevre üzerindeki etkileri arasında yer alan aşağıdaki uygulamalardan hangisinin olumlu olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Deltaların yerleşmeye açılması
Soru Açıklaması
14.
1- Organik tarımın yaygınlaşması

2- Tarlaların bir bölümünün nadasa bırakılması

3- Bazı ürünlerin seralarda yetiştirilmesi

4- Sulanabilen arazilerde endüstri bitkilerinin tarımının yaygınlaşması

Yukarıdakilerden hangileri, insanların tarımsal faa­liyetlerde doğal çevreye olan bağımlılığının azaldı­ğını gösterir?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 4
Soru Açıklaması
15.
Asi Nehri'nin yüzeyini simsiyah bir yağ tabakasının kaplaması nedeniyle nehirdeki binlerce balık öldü. Nehrin çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşayanlar bu duruma tepki göstererek çevre felaketinin önüne geçilmesini istediler. Köylüler, "İki hafta öncesine kadar nehrin üstü bembeyaz balık akıyordu. Şimdi ise nehir simsiyah ve küçük büyük bütün balıklar ölüyor. Bu durumdan yetkililerin de haberi var ama nedense buna bir türlü çözüm bulunamadı." dediler.

Yukarıdaki parçada verilen basın haberine göre, bu çevre sorunuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinin doğruluğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "E" Asi Nehri havzasında şiddetli erozyon görülmek­tedir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.