TYT Coğrafya Harita Bilgisi Test - 3


Harita Bilgisi konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Harita Bilgisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Harita Bilgisi konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Harita Bilgisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Harita Bilgisi Test - 3
1.
Coğrafya öğretmeni Ergin Taylan, derste öğrenci­lerinden atlaslarındaki Türkiye Siyasi Haritası'nı açmalarını istemiş ve ardından şu soruları sormuştur:

1- Konya'nın hangi illerle coğrafi komşu olduğunu yazınız?

2- Antalya ve Samsun şehirleri arasındaki kuş uçumu mesafe kaç kilometredir?

3- Rize'nin yerel saati Başlangıç Meridyeni'nkine göre kaç dakika ileridir?

Buna göre, öğrencilerin yukarıdaki sorulardan hangilerinin cevabını bulurken ölçek kullanması gerekmez?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
2.


Bu haritalar karşılaştırıldığında, 1. harita için aşa­ğıdaki yargılardan hangisi yanlış olur?
Doğru Cevap: "C" Kuş bakışı görünüşün sağlandığı yer daha yüksek­tedir.
Soru Açıklaması
3.
Türkiye'nin siyasi duvar haritası ile atlas sayfasın­daki siyasi haritası;

1- harita anahtarı,

2- küçültme oranı,

3- ayrıntı gösterme gücü

niteliklerinden hangileri bakımından farklıdır?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
İllerin dağılışını gösteren bir Türkiye haritası aşağıdakilerden hangisi için elverişli değildir?
Doğru Cevap: "C" Profil çıkarma
Soru Açıklaması
5.
Üzerinde ölçeği bulunmayan bir Türkiye haritasının ölçeği başka bir Türkiye haritasından yararlanılarak bulunabilir.

Bunun için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi gerekir?
Doğru Cevap: "E" Haritalarda, aynı iki kent arasındaki harita uzunlu­ğunun kaçar santimetre olduğunun
Soru Açıklaması
6.
Gerçekte X km olan İstanbul ile Ankara arası uzaklık, bir Türkiye haritasında Y cm olarak ölçülmüştür.

Buna göre, haritanın ölçeği aşağıdaki işlemlerden hangisiyle bulunabilir?
Doğru Cevap: "B" Y, X'e bölünür.
Soru Açıklaması
7.
Neslihan, Türkiye siyasi haritasının çizgi ölçeğinden yararlanarak Ankara - İstanbul arasındaki uzaklığı yaklaşık 360 km olarak ölçmüştür. Ancak kara yoluyla Ankara'dan istanbul'a yaptığı seyahatta, bu iki şehir arasındaki uzaklığın 450 km olduğunu görmüştür.

Buna göre, Ankara - İstanbul arasındaki uzaklık­ların farklı olarak ölçülmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Haritalarda, gerçek uzunluğun kuş uçumu olarak ölçülmesiyle
Soru Açıklaması
8.
Bir fiziki haritadan yararlanarak, arazide istikamet belirleyebilmek için pusula göstergesi ile bu hari­taya ait aşağıdaki unsurlardan hangisinin aynı doğrultuda olması gerekir?
Doğru Cevap: "A" Yön oku
Soru Açıklaması
9.
1/900.000 ölçekli bir harita üzerinde 8 cm olarak ölçülen X ve Y merkezleri arasındaki bir mesafenin arazideki kuş uçumu uzaklığı kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "D" 72
Soru Açıklaması
10.
Yeryüzündeki doğal ve beşeri unsurlara ait verilerin toplanması, depolanması ve analiz edilmesini kapsa­yan uygulamalara coğrafi bilgi sistemleri adı verilir. Coğrafi bilgi sistemleri, günümüzde birçok çevresel, ekonomik, sosyal sorunun ortaya konulmasında ve çözümünde etkili bir araç olarak kullanılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi, coğrafi bilgi sistemleri­nin kullanım alanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yer altı sularının arıtılması
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Harita Bilgisi Test - 3
11.
Coğrafi öğretmeni derste "Harita" ünitesini işlerken öğrencilerine izobat, izohips, izobar, izoterm ve izoyet haritalarının hangi amaçlarla kullanılabileceğini sor­muştur.

Öğretmenin sorusuna aşağıdaki yanıtları veren öğrencilerden hangisi yanlışlık yapmıştır?
Doğru Cevap: "C" Eylem: izoyet haritalarında, deprem şiddetinin az veya çok olduğu yerler belirlenebilir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıda, 9. sınıf öğrencisi Ece'nin coğrafya ödevi için hazırladığı ve aynı yükseklikten elde edilen görüntü­lerin kullanıldığı yer şekilleri panosu verilmiştir.Buna göre, hangi yer şeklinin gerçek alanı ile iz dü­şüm alanı arasında farkın daha büyük olduğu söy­lenebilir?
Doğru Cevap: "A" Yanardağ
Soru Açıklaması
13.
Mekana ait unsurlar haritalara aktarılırken belirli sem­boller kullanılır. Sahaya ait verilerin hangi şekilde gösterileceğini hem haritanın kullanım amacı hem de mekana ait unsurun niteliği belirler.

Aşağıdakilerden hangisinin haritalardaki gösteri-mi genellikle çizgisel şekilde olur?
Doğru Cevap: "D" Avrupa'daki doğal gaz boru hatları
Soru Açıklaması
14.
Aralarında 1600 metre yükselti farkı olan iki nokta arasındaki mesafe 1/800.000 ölçekli bir haritada 40 cm olarak ölçülmüştür.

Buna göre, bu noktalar arasındaki arazi eğimi bin­de kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
15.
Bir haritada iki merkez arasındaki gerçek uzaklık biliniyorsa arazi eğiminin hesaplanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir?
Doğru Cevap: "E" Merkezler arasındaki yükselti farkının
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.