TYT Coğrafya Harita Bilgisi Test - 2


Harita Bilgisi konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Harita Bilgisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Harita Bilgisi konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Harita Bilgisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Harita Bilgisi Test - 2
1.
Bir bölgeye ait haritanın ölçeğinin değiştirilip ye­niden çizilmesi halinde, aşağıdakilerden hangisi­nin değişmesi beklenmez?
Doğru Cevap: "E" Harita üzerindeki bir merkezin Ekvator'a olan ger­çek uzaklığının
Soru Açıklaması
2.
Kadıköy'den yükselmeye başlayan bir balondan ilk önce Kadıköy, daha sonra ise tüm İstanbul görüle­bilmektedir. Fakat balonla yükseldikçe artık İstan­bul'un semtleri, yerleşim yerleri birbirinden ayırt edile­mez duruma gelir.

Yukarıda anlatılan durumun haritaya yansıması, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Geniş alan göstermek için çizilen haritalar küçük ölçekli olur.
Soru Açıklaması
3.
Bir bölgenin iki farklı ölçekle haritası yapılmak istenil­diğinde büyük ölçekli olanı için daha geniş bir çizim ka­ğıdına ihtiyaç duyulur.

Bu durum büyük ölçekli haritaların aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?
Doğru Cevap: "B" Küçültme değerinin az olmasının
Soru Açıklaması
4.
Ölçek, haritalardaki küçültme oranıdır.

Buna göre;

1- İki nokta arasındaki gerçek uzaklığın harita üze­rinde ölçülen uzaklıkla karşılaştırılması

2- İki nokta arasındaki yükselti farkının bu noktalar arasındaki yatay uzaklığa oranı

3- Bir gölün belli bir haritadaki alanının başka bir haritadaki alanıyla karşılaştırılması

işlemlerinden hangileri harita ölçeğinin belirlen­mesinde kullanılamaz?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki tabloda, bir bölgenin üç farklı haritasının ölçeği verilmiştir.Bu haritalarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Aynı noktalar arasındaki harita uzunluğu, 3. hari­tada 1. haritaya göre daha kısadır.
Soru Açıklaması
6.


Yukarıda Türkiye'ye ait iki harita verilmiştir.

Bu haritaların farklı boyutlarda olması aşağıda­kilerden hangisine bir örnek oluşturur?

 
Doğru Cevap: "A" Ölçek farkının harita alanına olan etkisine
Soru Açıklaması
7.
9. Sınıf öğrencisi olan Duru, coğrafya dersinde yaptığı sunumdaki slaytta aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Fakat bazı bilgileri yanlış yere yazmıştır.Bu tablodaki bilgilerin tamamen doğru olabilmesi için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" a ve 3
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki grafikte, aynı bölgenin üç farklı ölçekle çizilen haritalarının ölçek paydası gösterilmiştir.Bu grafiğe göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" 2. harita siyasi, 3. harita fiziki amaçlarla çizilmiştir.
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki haritada iki farklı bölge taranarak numara­landırılmıştır.

Bu bölgelerin iz düşüm alanları aynı olmasına karşın 1. bölgenin gerçek alanının 2. bölgeye göre daha büyük olması, bölgelerin aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu kanıtlar?
Doğru Cevap: "C" Yer şekillerinin engebesi
Soru Açıklaması
10.


Yukarıdaki tabloda ölçekleri verilen aynı bölgeye ait fiziki haritalarda, eş yükselti eğrileri arasındaki yükselti farkının büyükten küçüğe doğru sıralanı­şı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" M, K, L
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Harita Bilgisi Test - 2
11.
Bir kartografın dünya haritası hazırlarken aşağı­daki ölçeklerden hangisini kullanması daha uygun olur?
Doğru Cevap: "E" 1/30.000.000
Soru Açıklaması
12.
1- Arazi eğimi

2- Yükselti değerleri

3- Ayrıntı gösterme gücü

4- Yer şekillerinin uzanış doğrultusu

Avşa Adası'nın 500 ve 3000 metre yükseklikten elde edilen görüntülerine göre çizilen iki fiziki haritasın­da, yukarıdakilerden hangilerinin benzer olduğu görülür?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 4
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki tabloda üç ilin yüz ölçümleri verilmiştir.Bu illerin aynı boyutlardaki kağıtlara, kağıdın ta­mamını dolduracak şekilde çizilen haritaları karşı­laştırıldığında,

1- İstanbul haritasının ölçeği en büyüktür.

2- Çanakkale haritasındaki hata oranı en fazladır.

3- İzmir haritasının ayrıntı gösterme gücü en azdır.

yargılarından hangileri doğru olur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
14.
Bir Türkiye haritasının fotokopiyle büyütüldüğünü bilmeyen bir lise öğrencisi; 

1- Çizgi ölçek kullanarak Konya ile Ankara arasında­ki kuş uçuşu uzaklık

2- Kesir ölçek kullanarak Van Gölü'nün yüz ölçümü

3- Çizgi ölçek kullanarak Manavgat Çayı'nın uzunluğu

4- Kesir ölçek kullanarak Gökçeada'nın alanı

hesaplamalarından hangilerini yaptığında doğru sonuca ulaşabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
15.
Doğu Anadolu Bölgesi'ni gösteren bir fiziki harita aşağıdakilerden hangisi için elverişli değildir?
Doğru Cevap: "E" Erzincan ilinin coğrafi komşularını belirlemek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.