TYT Coğrafya Harita Bilgisi Test - 1


Harita Bilgisi konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Harita Bilgisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Harita Bilgisi konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Harita Bilgisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Harita Bilgisi Test - 1
1.
Bir düzlem üzerinde gösterilen yeryüzüne ait coğrafi bilgilerin bir kısmında hatalar oluşur. Bundan dolayı haritalarda paralel ile meridyenler arasındaki açı, harita üzerinden gerçekleştirilen mesafe veya saha ölçümleri doğru olmayabilir.

Bu durum, Dünya'nın öncelikle hangi özelliğinden kaynaklanır?
Doğru Cevap: "E" Küresel şekli
Soru Açıklaması
2.
Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için;

1- ölçekli olması,

2- kuş bakışı görünümlü olması,

3- renklendirilmiş olması

niteliklerinden hangileri gerekli koşullar arasında değildir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
3.
Ece, 9. sınıf coğrafya ders kitabında yer alan ders dışı bir etkinliği yapmak için atlasından yararlandığında, aynı yeri gösteren haritalardan birinin lejantında akar­su, baraj, bataklık gibi işaretlerin yer aldığını; diğer haritanın lejantında ise il ve ülke sınırları, kara ve demir yolları, yerleşim merkezlerinin nüfus aralığını gösteren işaretlerin bulunduğunu görmüştür.

Buna göre, Ece'nin incelediği atlastaki haritaların hangi özelliğinin birbirinden farklı olduğu kesindir?
Doğru Cevap: "A" Kullanım amaçlarının
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, haritaların kullanım alanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Katı atıkların geri dönüşümünü sağlama
Soru Açıklaması
5.
2.170.000 km2 yüz ölçümüne sahip Grönland Adası 18.000.000 km2 yüz ölçüme sahip Güney Amerika'nın yaklaşık 1/8'i kadar bir alana sahiptir. Ancak silindirik projeksiyonla çizilmiş bir Dünya haritasında Grönland Adası, Güney Amerika Kıtası'na yakın büyüklükte gös­terilmiştir.

Dünya haritasında gözlenen bu durum aşağıdaki­lerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Küresel yüzey düzleme aktarılırken kutuplara doğru bozulmanın artması
Soru Açıklaması
6.
Plan ve krokinin benzer olan özelliği aşağıdaki­lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kuş bakışı görünüme göre çizilmiş olmaları
Soru Açıklaması
7.
Dünya'nın küresel bir yüzeye sahip olması, harita çizimlerinde aşağıdakilerden hangisinin geliş­tirilmesini zorunlu hale getirmiştir?
Doğru Cevap: "D" Projeksiyon yöntemlerinin
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, bir yerin haritası çizi­lirken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri olarak kabul edilmez?
Doğru Cevap: "C" Haritası yapılacak yerin yarım küresinin bilinmesi
Soru Açıklaması
9.
Haritaların çiziminde oluşan bozulmaları tamamen ortadan kaldırmak olanaksızdır. Ancak farklı çizim yöntemleri uygulanarak, haritaların çiziminde oluşan hatalar en aza indirgenebilmektedir. Belirli kullanım amaçları doğrultusunda haritalar yapmak için silindirik, konik ve düzlem projeksiyon yöntemleri geliştirilmiştir.

Harita yapımında birden çok projeksiyon yönte­mine gereksinim duyulmasının nedeni aşağıdaki­lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bir haritadan, mesafe ve alan ölçümleri ile yön belirlenmesinin doğru olarak yapılamaması
Soru Açıklaması
10.
1- Apartman planı

2- Mahalle krokisi

3- Topoğrafya haritası

4- Siyasi harita

Yukarıdakilerden hangilerinin çiziminde ölçek kul­lanılmaz?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Harita Bilgisi Test - 1
11.
Bir haritanın, belirli bir kullanım amacına uygun olup olmadığı;

1- ölçek,

2- lejant,

3- projeksiyon yöntemi,

4- yön oku

özelliklerinden hangilerinden yararlanılarak be­lirlenemez?
Doğru Cevap: "A" yalnız 3
Soru Açıklaması
12.
Haritaların çiziminde kullanılan küçültme oranına ölçek denir. Ölçeğin küçük ya da büyük olması, hari-tası yapılan yerin ayrıntılarının da farklı olmasına yol açar.

1- Bozcaada'nın 2000 metre yükseklikten elde edilen görüntüleriyle çizilen haritasının yerine 500 metre yükseklikten alınan görüntüleriyle haritasının yeniden hazırlanması

2- Erciyes Dağı'nın 50 metre izohips aralık değeriyle çizilen topoğrafya haritasının yerine 10 metre izo-hips aralık değeri kullanılarak yeni haritasının çizilmesi

3- Türkiye'nin 100 x 150 cm boyutundaki siyasi haritasının yerine 40 x 60 cm boyutunda olan yeni haritasının hazırlanması

Buna göre, yukarıdakilerden hangilerinde kesir ölçek paydasının küçültülüp haritanın yenilendiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
13.


Yukarıdaki grafik ölçeğe sahip olan bir haritanın kesir ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1/1.000.000
Soru Açıklaması
14.
Ayrıntıyı gösterme gücü fazla olan bir harita için aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Büyük ölçeklidir.
Soru Açıklaması
15.
Harita üzerinde belirli iki nokta arasındaki uzaklığın, aynı noktalar arasındaki gerçek uzaklığa oranı harita ölçeğini verir. Ölçek farkının haritaya etkisini gösteren birçok kanıt bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi, ölçek farkının haritaya etkisini gösterir?
Doğru Cevap: "A" Yerden yükseldikçe görülen alan genişlerken ci­simlerin küçülmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.