TYT Coğrafya Dünya'nın Yapısı ve İç Kuvvetler Test - 2


Dünya'nın Yapısı ve İç Kuvvetler Test konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Dünya'nın Yapısı ve İç Kuvvetler Test Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Dünya'nın Yapısı ve İç Kuvvetler Test konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Dünya'nın Yapısı ve İç Kuvvetler Test Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Dünya'nın Yapısı ve İç Kuvvetler Test - 2
1.
Aşağıda bazı kayaç grubu ve bu kayaçlara ait örnekler eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerde verilen hangi kayaç grupları­nın birbiriyle yer değiştirmesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" II ve III'ün
Soru Açıklaması
2.
Bir grup coğrafyacı araştırma yaptıkları bölgedeki ka­yaçların çoğunun tabakalı bir yapıda olduğunu ve çe­şitli fosiller içerdiğini tespit etmişlerdir.

Buna göre, araştırma sahasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Kurumuş bir göl tabanında
Soru Açıklaması
3.
Bazalt ve andezit gibi kayaçlar ince kristalli, gözenek­siz iken granit ve siyenit gibi kayaçlar ise iri kristalli, gözenekli yapıdadır.

Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisindeki farklılığın sonucudur?
Doğru Cevap: "D" Magmanın soğuma hızı
Soru Açıklaması
4.
- Yüzey suları bakımından fakirdir.

- Derinliği fazla olan doğal kuyular, yuvarlak çukurlar, sivri sırtlı sel kanalcıkları yaygındır.

- Kaynak suları serttir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen bir yörede aşağı­daki kayaçlardan hangisinin yaygın olarak görül­mesi beklenmez?
Doğru Cevap: "E" Granit
Soru Açıklaması
5.
Taş kömürü; bitki kökenli organik maddelerin, oksijen­siz bir ortamda katılaşıp tabakalaşması sonucunda oluşan bir kayaç türüdür.

Buna göre, taş kömürü aşağıdaki kayaç grupların­dan hangisi içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" Organik tortul
Soru Açıklaması
6.
Mağara, obruk ve polye gibi karstik yer şekillerinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi daha etkili ol­muştur?
Doğru Cevap: "A" Çözünebilen kayaçların ve uygun iklim koşullarının olması
Soru Açıklaması
7.
- Granitlerle kaplı arazilerde tor topoğrafyasının,

- Kireç taşlarıyla kaplı arazilerde lapya ve dolinlerin,

- Volkan tüfleriyle kaplı eğimli arazilerde periba­calarının

oluşması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "C" Kayaç yapısının yer şekillerinin oluşumundaki etki­sinin
Soru Açıklaması
8.
Jeolojik süreç içerisinde, yeryüzünde çeşitli olaylar meydana gelmiştir.

Aşağıdaki olaylardan hangisi günümüze daha yakın bir dönemde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ege Denizi'nin oluşması
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki şekilde X olarak gösterilen yer yapısı, haritada numaralandırılmış levha sınırlarından hangisinde görülür?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
10.
1- Haliç

2- Kıvrım dağları

3- Delta ovası

4- Volkanik adalar

Levha hareketlerine bağlı olarak yukarıdaki yer şekillerinden hangileri oluşmaz?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Dünya'nın Yapısı ve İç Kuvvetler Test - 2
11.
Okyanusal levhaların birbirinden uzaklaştığı yerlerde magma yukarıya doğru çıkarak soğuyup mevcut lev­haya dahil olur. Bu durum okyanus tabanında bir volkanik yayılma sürecini de meydana getirir.

Buna göre, deniz tabanının volkanik yayılma süre­cinde aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşur?
Doğru Cevap: "E" Okyanusal sırt
Soru Açıklaması
12.
Güney Amerika Kıtası'nın doğu kıyıları ile Afrika Kıta­sı'nın batı kıyılarında yapılan jeolojik araştırmalarda hem benzer fosillere rastlanmış hem de yer kabuğunu oluşturan katmanların aynı yaşta olduğuna varılmıştır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Jeolojik geçmişte, kıtaların bir arada bulunup zamanla birbirinden uzaklaştığına
Soru Açıklaması
13.
Fosil; havasız ortamda taşlaşan canlı kalıntılarıdır. Fosiller, genellikle oluştukları jeolojik devrin doğal özelliklerini belirlemede kullanıldıklarından önemlidir.

1- Traverten

2- Linyit

3- Taş kömürü

4- Kum taşı

Buna göre, yukarıdaki kayaç türlerinden hangile­rinde 1. Jeolojik Zaman'a ait fosillere rastlanabilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
14.
Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu kimyasalların, en sıcak suların, buharların ve gazların olduğu sahalara jeotermal kuşak adı verilir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ile jeotermal kuşaklar arasında paralellik olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Fay hatları
Soru Açıklaması
15.
Birbirine doğru yaklaşan levhalar karşılaştıklarında yoğunluğu yüksek olan diğerinin altına dalar. Lev­haların karşılaştıkları bu yerlere dalma batma kuşağı adı verilir. Dalma batma kuşağı iki okyanusa! levhanın karşılaşmasıyla olabileceği gibi bir okyanusal ve bir kıtasal levhanın karşılaşmasıyla da olabilir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dalma batma kuşaklarında oluşmaz?
Doğru Cevap: "C" Yeni bir okyanusal kabuk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.