TYT Coğrafya Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Test - 2


Dünya'nın Şekli ve Hareketleri konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Dünya'nın Şekli ve Hareketleri konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Test - 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi enleme göre farklılık göstermez?
Doğru Cevap: "E" Saat dilimleri
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki şekillerde Kutup Yıldızı'nın, bir meridyen boyunca seyir halindeki bir gemiden görünüm açıları verilmiştir.

Buna göre, bu zaman diliminde geminin seyri için aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak söylenir?
Doğru Cevap: "B" Güneye doğru 555 km yol almıştır.
Soru Açıklaması
3.
Ardışık meridyenler arasındaki mesafe enleme göre de­ğişmesine karşın, aralarındaki yerel saat farkı sabittir.

Bu durum;

1- çizgisel hızın Ekvator'dan kutuplara doğru azal­ması,

2- meridyenlerin bir paralel boyunca birbirine eşit uzaklıkta olması,

3- meridyenlerin birer derecelik aralıklarla birbirin­den ayrılması

özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
4.
Aynı meridyen üzerindeki A noktasından B noktasına doğru gidildiğinde aşağıdaki durumlar yaşanmıştır.

1- Güneş ışınlarının yere düşme açısı küçülmüştür.

2- Aynı uzunluktaki cisimlerin gölge boyu uzamıştır.

3- Gece - gündüz süresi arasındaki fark artmıştır.

4- Deniz suyunun tuzluluk oranı azalmıştır.

Bunlardan hangilerinin nedeni, Dünya'nın küresel şeklinin etkisiyle açıklanamaz?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
5.
Ardışık meridyenler arası mesafe;
- Ekvator üzerinde 111 km
- 35° paraleli üzerinde 91,2 km
- 55° paraleli üzerinde 63,9 km
- 75° paraleli üzerinde 28,5 km
olarak belirlenmiştir.

Yalnızca bu bilgilerden yararlanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Paralellerin çevre uzunluğu Ekvator'dan uzaklaştık-ça kısalır.
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki grafikte dört farklı merkezin çizgisel hızları verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi kesin değildir?
Doğru Cevap: "D" 1. merkez Güney Yarım Küre'de, 3. merkez Kuzey Yarım Küre'dedir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki hareketinden kaynaklanan durumlar­dan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanması
Soru Açıklaması
8.
1- Kıyı meltemlerinin gündüz denizden karaya, gece karadan denize doğru esmesi

2- Bir yerin doğusunda güneşin daha önce doğması

3- Sürekli rüzgarların Kuzey Yarım Küre'de sağa,Güney Yarım Küre'de sola doğru sapması

4- 30° ve 60° paralelleri çevresinde dinamik basınç alanlarının oluşması

Yukarıdakilerden hangileri, yalnızca Dünya'nın batıdan doğuya doğru dönmesinin sonucudur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Güneşin doğuş ve batış anı öncelikle boylamlara göre farklılık gösterir.Yukarıdaki haritada verilen kentlerden hangisinde güneş daha geç doğar?
Doğru Cevap: "E" Los Angeles
Soru Açıklaması
10.


Yukarıda bir merkezde güneşin ufuk düzlemi üzerinde aynı gün içindeki konumları gösterilmiştir.

Buna göre, güneşin farklı konumlarda bulunabil­mesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
Doğru Cevap: "B" Dünya'nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru hareket etmesinin
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Test - 2
11.
Aşağıdakilerden hangisinin Dünya'nın eksen ha­reketinden etkilendiği ileri sürülemez
Doğru Cevap: "A" Yerel saatin değişmesi
Soru Açıklaması
12.
Okyanus akıntılarının halkalar oluşturmasına ne­den olan etmen ile aşağıdakilerden hangisinin ne­deni aynıdır?
Doğru Cevap: "B" Günlük sıcaklık ve basınç farklarının oluşması
Soru Açıklaması
13.
Dünya kendi ekseni etrafındaki bir turunu 1440 da­kikada tamamlar. Bu zaman dilimi içerisinde Dünya üzerinde olduğu kabul edilen 360 adet meridyenin tamamı da güneşin karşısından geçmiş olur.

Buna göre, yukarıdaki bilgiden yararlanılarak aşa­ğıdaki niceliklerden hangisi belirlenebilir?
Doğru Cevap: "E" Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı
Soru Açıklaması
14.


Yukarıdaki şekilde bir merkezde güneşin gün içinde ufuk düzlemi üzerindeki bazı konumları, yerel saatleri belirtilerek gösterilmiştir.

Buna göre, güneşin söz konusu saatler arasında­ki hareketi için Dünya'nın kendi ekseni etrafında kaç derecelik dönüş yapması gerekir?
Doğru Cevap: "B" 15°
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisinin nedeni Dünya'nın kendi ekseni çevresindeki dönüş yönüdür
Doğru Cevap: "C" Bir yerin doğusunda yerel saatin ileri olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.