TYT Coğrafya Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Test - 1


Dünya'nın Şekli ve Hareketleri konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Dünya'nın Şekli ve Hareketleri konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Test - 1
1.
Aşağıdaki şekillerde Dünya'nın boyutlarına ait bazı bilgiler verilmiştir.Bu bilgilerden yararlanarak;

1- Yerküre'nin basıklık oranı,

2- Yer ekseninin yörünge düzlemiyle yaptığı açı,

3- Yer çekiminin en fazla olduğu enlem

niceliklerinden hangileri hakkında bilgi edinilebilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
Yerküre Ekvator'dan şişkin, kutuplardan basık bir gö­rünüme sahiptir. Yer'in kendini özgü olan bu şekline "geoit" adı verilir.

Aşağıdakilerden hangisi yalnızca bu durumun ortaya çıkardığı bir sonuçtur?
Doğru Cevap: "E" Meridyenlerin oluşturduğu çemberin çevre uzun­luğunun Ekvator'dan daha kısa olması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın küresel şekle sahip olduğuna kanıt gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" Gölge boylarının öğle vaktine doğru kısalması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki tabloda üç paralelin çevre uzunluğu veril­miştir.Bu paralellerin enlem derecelerinin büyükten kü­çüğe doğru sıralanışı, aşağıdakilerden hangisin­de doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" X,Z,Y
Soru Açıklaması
5.
Dünya'nın şekli;

1- Yengeç Dönencesi,

2- Güney Kutup Noktası,

3- Kuzey Kutup Dairesi,

4- Ekvator

paralellerinden hangilerinin enlemlerinin belirlen­mesinde etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
6.
(1) Dünya'nın küresel bir yüzeye sahip olmasından dolayı güneş ışınlarının yere düşme açısı Ekvator'dan kutuplara doğru küçülür. (2) Bu durum nedeniyle Ekvator'dan kutuplara doğru sıcaklık orta­lamaları genel olarak azalır. (3) Sıcaklığın yatay dağılışında gözlenen değişimin etkisiyle birbirinden farklı iklim kuşakları oluşur. (4) Genel olarak Ekvator çevresi sıcak, kutuplar çevresi soğuktur. (5) Sıcaklık koşullarında görülen farklılık nedeniyle de Ekvator'da termik yüksek basınç, kutuplarda termik alçak basınç alanları oluşmuştur.

Bu parçada numaralandırılan ifadelerden hangi­lerinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 5
Soru Açıklaması
7.
Ekvator'dan kutuplara doğru yaklaştıkça aşağı­dakilerden hangisinde artış olur?
Doğru Cevap: "B" Cisimlerin gölge boyu
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisini sağlayan temel faktör diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" Ocak ayında Arjantin'de yaz yaşanırken Türkiye'de kış yaşanması
Soru Açıklaması
9.


Yerden yükseklikleri ve hızları aynı olan M ve N uçak­ları şekilde gösterilen noktalardan başlayarak Dünya etrafında bir tur yapmışlardır.

Buna göre, M uçağının N uçağına göre turu daha geç tamamlaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Ekvator'dan şişkin bir şekle sahip olmasıyla
Soru Açıklaması
10.
Yüksek enlemlerde deniz kıyısında bulunan bir mer­kezdeki yer çekimi alçak enlemlerde deniz kıyısında bulunan bir merkeze göre daha fazladır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki durumu do­ğuran neden ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Ekvator'un kutuplar çevresinden geniş olması
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Test - 1
11.
Meridyen çemberlerinin çevre uzunluğunun Ekva­tor'un çevre uzunluğundan kısa olmasının nedeni ile aşağıdakilerden hangisinin nedeni aynıdır?
Doğru Cevap: "B" Bir cismin Ekvator'a göre kutuplarda daha ağır olması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki tabloda, farklı enlemler üzerinde yer alan beş araştırmacının, Başlangıç Meridyeni'nden 1665 km. doğuya doğru hareket ettiklerinde geçtikleri meridyen sayıları verilmiştir.


Bu araştırmacılardan hangisi Ekvator üzerinde yol almıştır?
Doğru Cevap: "C" Ece
Soru Açıklaması
13.


Yukarıdaki tabloda Ekvator'a ve kutuplara ait bazı bil­giler verilmiştir.

Tabloda Dünya'ya ait aşağıdaki yargılardan han­gisini doğrulayan verilerin olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Ekvator'dan şişkin, kutuplardan basık bir şekle sa­hiptir.
Soru Açıklaması
14.


Yukarıdaki haritada gösterilen F noktasından aynı meridyen doğrultusunda kuzeye doğru gidildiğinde,
- Başlangıç Meridyeni'ne yaklaşıldığı,
- Çizgisel hızın azaldığı
gözlenmiştir.

Bu duruma neden olan etmen ile aşağıdakilerden hangisinin nedeninin aynı olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Paralellerin çevre uzunluğunun ve çaplarının kut­ba doğru yaklaşıldıkça azalması
Soru Açıklaması
15.
Yer'in şekli küresel olduğundan dolayı, kendi ekseni çevresindeki hızı Ekvator'dan kutuplara doğru azalır. Aynı meridyen üzerinde bulunan üç noktadan X Ekvator, Y Oğlak Dönencesi ve Z Kuzey Kutup Dai­resi üzerinde yer alır.

23 Eylül'de üç noktada güneş aynı anda doğdu­ğuna göre, aşağıdakilerden hangisinde, güneşin ufuk üzerinde yükselme hızı en fazladan en aza doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" X > Y > Z
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.