TYT Coğrafya Doğal Afetler Test - 2


Doğal Afetler konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Doğal Afetler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Doğal Afetler konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Doğal Afetler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Doğal Afetler Test - 2
1.
Okyanus tabanlarında meydana gelen şiddetli deprem­lerin ve volkanik faaliyetlerin etkisiyle oluşan büyük dal­galara "tsunami" denir. Bu dalgalar genellikle levha tek­toniğinin etkin olduğu bölgelerde daha sık görülür.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin kıyı kuşağında tsunami dalgalarının oluşabilme ola­sılığı daha fazladır?
Doğru Cevap: "D" Şili
Soru Açıklaması
2.
Canlı yaşamını olumsuz etkileyen doğal afetler, je­olojik, meteorolojik ve biyolojik kökenli olmak üzere üçe ayrılır.

1- Marmara Bölgesi'nde 1999 yılında gerçekleşen 7,4 büyüklüğündeki deprem,

2- 2011 yılında Doğu Japonya'da meydana gelen tsunami,

3- 2017 yılında Bangladeş'teki Ganj ve Brahmaputra havzasındaki nehir taşkını

Buna göre, yukarıdaki doğal afetlerden hangileri jeolojik kökenli değildir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda 2011 yılının ocak ayında çıkan bir haber ve­rilmiştir.

"Avustralya tarihinin en büyük sellerinden birine yol açan yaz yağışlarında 200 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, ölü sayısının artmasın­dan endişe ediliyor. Avustralya on yıldır da kuraklık felaketiyle uğraşıyordu. Ülke tarımını ve ekonomisini alt üst eden, büyük maddi zararlara yol açan kurak­lığın yanı sıra, geçen yıl meydana gelen orman yangınları da büyük zararlara yol açtı. Tarım alan­larının sulanması neredeyse tamamen dururken büyük kentlerde içme suyu sıkıntısı yaşandı, yerel yönetimler birçok alanda su kullanımını yasakladı."

Bu habere göre, Avustralya'da yaşanan doğal afetlerin aşağıdakilerden hangisinde olumsuzluk­lara neden olduğu ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "E" Deniz ulaşımında
Soru Açıklaması
4.
Dünyada sel ve taşkın riski en fazla olan yer şekil­lerinden biri deltalardır.İklim özellikleri dikkate alındığında, haritada numa­ralandırılan bölgelerden hangisindeki deltalarda, yaz mevsimindeki su taşkını riski daha fazladır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
5.
Hava radar sistemleri ve uydular aracılığıyla hava hareketlerinin izlenmesi, aşağıdaki doğal olaylar­dan hangisinin verebileceği zararları azaltabilir?
Doğru Cevap: "C" Fırtına
Soru Açıklaması
6.
Kuraklık; yağışların normal değerlerinin altına düşme­siyle ortaya çıkan su eksikliğidir. Kuraklığın afet boyu­tunda olduğu yerlerde ekonomik etkinliklerden elde edilen verimlilik azalır ve göçlerde artış gözlenir.Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılan bölgelerden hangilerinde, kuraklığın afet boyu­tunda sonuçlar doğurması beklenmez?
Doğru Cevap: "E" III ve IV
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki tabloda aynı yükseltiye sahip beş farklı yamacın ortalama eğimi, ana kaya türü ve doğal bitki örtüsü verilmiştir.Su erozyonunun şiddeti arazi yapısına ve bitki örtü­süne göre değişir.

Buna göre, hangi yamaçta su erozyonu şiddetinin daha az olması beklenir?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
8.
1- Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi

2- Şiddetli sağanak yağışlar

3- Vadi tabanlarında tarım yapılması

4- Akarsuların doğal yataklarının değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri sel ve taşkınların nedenleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" yalnız 3
Soru Açıklaması
9.
Volkanların aktif hale gelmesiyle, önce kül ve gaz bulutu gökyüzünü kaplar, sonra asit, kül ve çamur ya­ğışları olur ve en sonunda patlamalarla birlikte lav akışları görülür.

Buna göre, volkanik püskürmelerin aşağıdakiler­den hangisine neden olması beklenmez?
Doğru Cevap: "E" Kuraklık
Soru Açıklaması
10.
Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesinin aşağıda­ki afetlerden hangisiyle doğrudan ya da dolaylı yoldan bir ilişkisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Kasırga
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Doğal Afetler Test - 2
11.
1- Ekolojik denge bozulur.

2- Çok sayıda can ve mal kaybı olur.

3- Çölleşme süreci hızlı işler.

4- Killi tabakalar eğim doğrultusunda kayar.

Erozyonun etkin olduğu bir bölge ile ilgili yukarı­daki yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
12.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Orleans şehrinde kurulan "Geri Getirin Komitesi"nin hazırladığı projede;

- şehrin belirli yerlerindeki kanal ve kanal boylarının park alanı olarak kullanılmasını,

- şehre hafif raylı sistem kurup, şehrin önemli mer­kezlerinin birbirine bağlanmasını,

- şehrin alt yapısı ve çeşitli binalarının (okul, hastane, tiyatro vb.) yenilenmesini amaçlamaktadır.

Şehrin 2004 yılı sonunda yaşadığı büyük afetten sonra bozulan düzenin, bu komisyonun çalışmalarıy­la birlikte eskisinden daha iyi olacağı belirtilmektedir.

Geri Getirin Komitesi'nin bu projeleri hazırlaması­na neden olan doğal afet, aşağıdakilerden hangi­sidir?
Doğru Cevap: "A" Tropikal kasırga
Soru Açıklaması
13.
Yangınlarla orman arazileri yok olan bir bölgeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Otlaklar verimsizleşmiştir.
Soru Açıklaması
14.
Doğa olaylarının afete dönüşmeden önce; bir tehlike veya tehtidin algılanması, değerlendirilmesi ve ilgililere ulaştırılarak halka zamanında bilgi verilmesi amacıyla kurulmuş sistemlere "erken uyarı sistemi" denir.

Aşağıdaki doğa olaylarından hangisinde, meteo­rolojik erken uyarı sistemlerinin kullanılmasıyla birlikte afetin verebileceği zararlar azaltılabilir?
Doğru Cevap: "E" ABD'de oluşan güçlü bir kasırgadan önce
Soru Açıklaması
15.
Hortum ve kasırgaların benzer olan özellikleri ara­sında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Yalnızca okyanus kıyılarında etkili olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.