TYT Coğrafya Dış Kuvvetler Test - 1


Dış Kuvvetler konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Dış Kuvvetler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Dış Kuvvetler konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Dış Kuvvetler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Dış Kuvvetler Test - 1
1.
Bir akarsuyun aşağıdaki özelliklerinden hangisi jeomorfolojik olarak genç olduğunun bir göster­gesidir?
Doğru Cevap: "B" Yatak eğiminin fazla olması
Soru Açıklaması
2.
Bir nehrin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin, doğrudan ya da dolaylı yoldan havzasının iklim koşullarıyla ilişkisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Deltasının genişliği
Soru Açıklaması
3.
Bir akarsuyun akımı, vadisindeki su kesiti ve ortalama akış hızı ile doğru orantılıdır.

Buna göre, bir akarsuya ait aşağıdaki özellikler­den hangisinin fazla olması, akımının düşük olma­sına neden olur?
Doğru Cevap: "E" Yatağındaki geçirimli kayaçların
Soru Açıklaması
4.
Bir akarsuyun biriktirme yapabilmesi;

1- yük miktarının artması,

2- boyunun uzaması,

3- debisinin artması,

4- yatak eğiminin azalması

koşullarından hangilerine bağlıdır?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 4
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi akarsuların oluşturduğu aşınım şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Delta ovası
Soru Açıklaması
6.
Akarsuların yatağında derine doğru aşındırma yap­masıyla, yatağının profili zamanla kaynağa doğru ge­riler. Buna "geriye aşındırma" adı verilir.

Akarsuların yatağını geriye doğru aşındırmasıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" Boyu uzar.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki şekilde bir akarsu yatağının zaman içeri­sinde aldığı şeklin boyuna profilleri küçük harflerle belirtilmiştir.Bu akarsuyun yatağı hangi konuma ulaştığında, havzasında peneplenlere daha sık rastlanır?
Doğru Cevap: "E" e
Soru Açıklaması
8.
- Akarsuyun bulanık ve çamurlu olması

- Akarsu ağzında geniş bir deltanın bulunması

- Hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla olması

Yukarıdaki özelliklere sahip akarsuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Yatak eğiminin fazla olduğu
Soru Açıklaması
9.
Yer şekilleri, yeryüzünü biçimlendiren kuvvetlerin aşı­nım ya da birikim süreçleri sonucunda oluşur.

Buna göre, aşağıdaki yer şekillerinin hangisi diğerlerinden farklı bir oluşum süreciyle meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" Peribacası
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda bir bölgenin izohips yöntemiyle çizilmiş haritası verilmiştir.Bu haritadaki akarsu ile ilgili;

1- Göl yüzeyinin deniz seviyesine göre yüksekliği 300 m. den azdır.

2- Kimyasal aşındırma gücü fazladır.

3- Rejimi düzensizdir.

4- Kar ve buz suları ile beslenir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Dış Kuvvetler Test - 1
11.
Aşağıda akarsuların oluşturduğu yer şekillerinden ba­zılarının tanımı verilmiştir.

1- Akarsuların çağlayanlar (şelale) oluşturduğu yerler­de, suların düştüğü yeri aşındırmasıyla oluşan küçük çukurluklardır.

2- Volkan tüfleriyle kaplı ve bitki örtüsünden yoksun eğimli yamaçlarda sel sularının aşındırmasıyla oluşan koni biçimindeki yer şekilleridir.

3- Dağların eteklerinde oluşan birikinti konisi veya yelpazelerinin yan yana birleşmesiyle oluşan düzlüklerdir.

4- Akarsuların dağlık ve yüksek yerleri derine doğru aşındırmasıyla oluşan dar ve dik yamaçlı vadilerdir.

Bu yer şekilleri aşağıdakilerle bire bir eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "A" Irmak adası
Soru Açıklaması
12.
Bir akarsuyun çağlayan yaparak döküldüğü yerde aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenir?
Doğru Cevap: "C" Dev kazanı
Soru Açıklaması
13.
Bir akarsuyun yatağında kanyon oluşturması için aşağıdakilerden hangisi gerekli ön koşuldur
Doğru Cevap: "E" Havzasında farklı dirençteki tortul kayaçlardan oluşmuş yatay tabakaların bulunması
Soru Açıklaması
14.
Akarsu yatağının genişlediği yerlerde aşağıdaki­lerden hangisinin görülebilmesi olanaksızdır?
Doğru Cevap: "C" Boğaz vadi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan bir akarsuyun, topoğrafik açıdan nehir taşımacılığına elverişli olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Denge profiline ulaşan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.