TYT Coğrafya Coğrafi Kordinat Sistemi Test - 2


Coğrafi Kordinat Sistemi konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Coğrafi Kordinat Sistemi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Coğrafi Kordinat Sistemi konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Coğrafi Kordinat Sistemi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Coğrafi Kordinat Sistemi Test - 2
1.


1- Kuzey paralelleri

2- Güney paralelleri

3- Doğu meridyenleri

4- Batı meridyenleri

Şekildeki taralı alanın mutlak konumunun belir­lenmesinde, yukarıdakilerden hangileri kullanılır?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 4
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki grafikte, bir merkezdeki cisimlerin gölge boyunun belli tarihlerdeki değişimi gösterilmiştir.Bu merkezle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" 21 Haziran'da, cisimlerin gölge boyunun cismin boyundan kısa olduğuna
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki haritada Tokyo ve Santiago yakınından geçen boylamlar verilmiştir.Buna göre, Tokyo ve Santiago ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Tokyo ile Santiago arasındaki yerel saat farkı 14 saattir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki tabloda, Kuzey Yarım Küre'deki bazı enlemlerde kalıcı kar sınırı ile tarım, orman ve yer­leşme üst sınırı verilmiştir.Tablodaki bilgilerden yararlanarak, aşağıdakiler­den hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Ekvator'da 4000 m. de yetiştirilen bir tarım ürünü 70° enleminde 2500 m. de yetiştirilebilir.
Soru Açıklaması
5.
15° - 25° Güney paralelleri ile 30° - 45° Doğu me­ridyenleri arasında bulunan bir bölge için aşağı­daki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Güneyi kuzeyinden daha geniştir.
Soru Açıklaması
6.
Aynı meridyen üzerinde bulunan A ve B noktaları ara­sındaki uzaklık 6105 km'dir. A noktası ise B nok­tasının güneyindedir.

B noktası 30° Kuzey paraleli üzerinde olduğuna göre, A noktası hangi paralel üzerinde yer alabilir?
Doğru Cevap: "A" 25° Güney
Soru Açıklaması
7.
İnternet ağı üzerinden tanışan iki arkadaştan biri olan isabella, bulunduğu yeri şu şekilde belirtmektedir:

- Ocak ayında kısa kollu tişörtlerle dolaşıp ince ve hafif giysiler giyerken, temmuz ayında kazak ve pardesü giyip kalın tabanlı botlarla dışarı çıkarız.

- Mart ve mayıs ayları arasında ağaçlar yaprak dökerken, aralık ve şubat ayları arasında yer yer orman yangınları görülür.

- Temmuz ve ağustos aylarında, yöremize kayak yapmak için gelen turistlere motorlu kızaklar kira­larken, ocak ve şubat aylarında çevreyi gezmek için gelen yabancılara bisiklet kiralarız.Bu bilgilere göre, İsabella'nın yaşadığı yer, harita­da numaralandırılan bölgelerden hangisinde bu­lunabilir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda, aynı yarım kürede bulunan üç dağın kalıcı kar sınırları gösterilmiştir.Bu dağlar aşağıdakilerden hangisinde kuzeyden güneye doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "D" 2, 3, 1
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki koordinat sisteminde numaralandırılan doğrultulardan hangisi boyunca hareket edildi­ğinde Başlangıç Meridyeni'nden uzaklaşılmış olur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
10.
Bir ülkenin mutlak konumunda 19° lik boylam farkı ve 6° lik enlem farkının olduğu bilinmektedir.

Verilen bilgiye göre, bu ülke ile ilgili;

1- Başlangıç Meridyeni'nin doğusunda yer alır.

2- Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık yerel saat farkı vardır.

3- Bir meridyen yayı üzerinde, kuzeyi ile güneyi arasında 666 km lik mesafe vardır.

4- Ekvator'un kuzeyinde yer alır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 4
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Coğrafi Kordinat Sistemi Test - 2
11.
Havanın açık olduğu bir günde, düz bir zemine dikilen çubuğun gölgesinin sürekli kısalması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "C" Güneş ışınlarının düşme açısının büyüdüğünün
Soru Açıklaması
12.


Yukarıdaki grafikte gece ve gündüz süresinin yıl içindeki değişimi verilen merkez aşağıdaki enlem­lerden hangisi üzerinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" 66° 33' Kuzey
Soru Açıklaması
13.
Aralarında 100 dakikalık yerel saat farkı olan iki merkez ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinin doğruluğu kesindir?
Doğru Cevap: "C" Aralarında 25° lik boylam farkı olduğu
Soru Açıklaması
14.
"Hava, buralarda yıl boyunca sıcak olup mayıs ve temmuz aylarında daha sıcaktır. Ayrıca bu ayların içe­risinde cisimlerin gölgeleri bir kez oluşmaz. Daha gü­neyde, buradaki sıcaklık ve gölge boylarına benzer durumlar ise nisan ve ağustos aylarında görülür. Ay­rıca orada gündüz ve gece süreleri arasındaki farklar daha azdır."

Bu söylem aşağıdaki alanlardan hangisinde göz­lemlenmiştir?
Doğru Cevap: "D" Kuzey Tropikal Kuşak
Soru Açıklaması
15.
X merkezinin Kuzey Yarım Küre'de yer aldığının bilinmesi, bu merkezin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanamaz?
Doğru Cevap: "E" Tarih Değiştirme Çizgisi'ne olan uzaklığının Baş­langıç Meridyeni'ne göre daha az olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.