TYT Coğrafya Coğrafi Kordinat Sistemi Test - 1


Coğrafi Kordinat Sistemi konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Coğrafi Kordinat Sistemi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Coğrafi Kordinat Sistemi konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Coğrafi Kordinat Sistemi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Coğrafi Kordinat Sistemi Test - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi paralel ve meridyenlerin ortak özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Birer derece aralıklarla çizilmiş olması
Soru Açıklaması
2.
Bir merkezin Ekvator'a olan kuş uçuşu uzaklığının bilinmesi, aşağıdaki özelliklerinden hangisinin de bilinmesini sağlar?
Doğru Cevap: "E" Matematik iklim kuşağının
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki iki merkezde, 23 Eylül günü güneşin ufuk düzlemi üzerinde aynı andaki konumları verilmiştir.Buna göre, güneşin farklı konumlarda bulunması bu merkezlerin hangi özelliklerinin farklılığından kaynaklanır?
Doğru Cevap: "A" Boylam
Soru Açıklaması
4.
Yerel saatleri aynı olan merkezler için aşağıdaki­lerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Belirli bir meridyene olan açısal uzaklıkları aynıdır.
Soru Açıklaması
5.
Yerküre üzerindeki bir noktanın, Ekvator'a olan açısal uzaklığına enlem, aynı enleme sahip olan noktaların birleştirilmesiyle meydana gelen daireye ise paralel adı verilir. Aşağıdaki tabloda bazı paraleller ve bun­ların enlemleri verilmiştir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tablodan çı­karılabilecek bir yargı değildir?
Doğru Cevap: "A" Meridyenler kutup noktalarında birleşir.
Soru Açıklaması
6.
Yeryüzündeki bir yerin Ekvator'a olan açısal uzaklığı­na enlem, Başlangıç Meridyeni'ne olan açısal uzak­lığına ise boylam adı verilir.

Buna göre, bir bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin belirlenmesi, enlemlerin ve boylam­ların birlikte kullanımını gerektirir?
Doğru Cevap: "C" Mutlak konumunun
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki haritada üzerinde üç farklı noktanın konu­mu gösterilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi, bu noktalarda yıl boyunca aynıdır?
Doğru Cevap: "E" Işınların düşme açısı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda bir bölgenin en uç noktalarından geçen en­lem ve boylam değerleri verilmiştir.Verilen bilgilere göre, bu bölgenin hangi özelliği­ne kesin olarak ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" Kuzeyi ve güneyi arasındaki kuş uçuşu uzaklığına
Soru Açıklaması
9.
Ardışık meridyenler arasındaki mesafe Ekvator'dan kutba doğru azalır ve bütün meridyenler kutup nokta­larında birleşir.Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılan merkezlerin hangisinden 5000 km. batıya gidildi­ğinde daha çok sayıda meridyen aşılır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
10.


Yukarıdaki şekilde Yerküre üzerinde bulunan K nok­tasının mutlak konumu gösterilmiştir.

Buna göre, K noktası için aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kuzey Kutup Noktası'na açısal uzaklığı 70° dir.
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Coğrafi Kordinat Sistemi Test - 1
11.


Yukarıda matematik konumları gösterilen nokta­lardan X, Y'e göre hangi yöndedir?
Doğru Cevap: "C" Batı
Soru Açıklaması
12.


Yukarıdaki coğrafi koordinat sisteminde gösterilen taralı alanın mutlak konumunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
Doğru Cevap: "B" 3- B alanından geçen bir boylam
Soru Açıklaması
13.
Bir merkezin mutlak konumunun belirlenebilmesi için;

1- yükseltisi,

2- ortalama sıcaklığı,

3- enlemi,

4- boylamı

niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gereklidir?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 4
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi alçak enlemlerdeki yer­lerin genel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gece - gündüz süre farkının fazla olması
Soru Açıklaması
15.


Yukarıdaki coğrafi koordinat sisteminde numara­landırılarak gösterilen sahalardan hangisinin iz düşüm yüz ölçümü daha küçüktür?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.