TYT Coğrafya Büyük İklim Türleri Test - 2


Büyük İklim Türleri konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Büyük İklim Türleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Büyük İklim Türleri konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Büyük İklim Türleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Büyük İklim Türleri Test - 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede savan iklimi­nin görüldüğünün kesin kanıtıdır?
Doğru Cevap: "E" Uzun boylu ot ve çalı toplulukları ile yer yer kalın gövdeli bodur ağaçların yaygın olması
Soru Açıklaması
2.
Doğal bitki örtüsüyle ilgili yapılan bilimsel bir araştır­mada 4. Jeolojik Zaman'ın son döneminde bitkilerin özellikle Kuzey Yarım Küre'de kuzey - güney yönlü yer değiştirdiği, bazı türlerin yaşam alanlarının daral­dığı, bazılarının dış görünümlerinin değiştiği, bir kesi­minin ise yok olduğu belirlenmiştir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangi­sidir?
Doğru Cevap: "D" İklim değişikliği
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki haritada bir iklim tipinin yeryüzündeki dağı­lışı gösterilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu iklim tipinin görül­düğü yerlerin bir özelliği olamaz?
Doğru Cevap: "C" Yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçmesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki grafikte, iki merkezin yıllık ortalama yağış miktarları verilmiştir.Bu grafikten yararlanarak merkezlerin;

1- hangi yarım kürede bulunduğu,

2- yıllık yağış miktarı,

3- aylık sıcaklık ortalamaları,

4- yer altı suyu seviyesi,

özelliklerinden hangileri hakkında bilgi edini­lebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 2
Soru Açıklaması
5.
Muson ikliminin diğer iklimlere göre ayırt edici özel­liği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yağış rejiminin mevsimlik rüzgarların esme doğrultusuyla ilişkili olması
Soru Açıklaması
6.
1- Yıllık sıcaklık ortalamalarının 20°C'nin üzerinde olması

2- Geniş yapraklı ormanların yaygın olması

3- Yağışların çoğunun yaz mevsiminde düşmesi

4- Güneş ışınlarının dik ve dike yakın açılarla düşmesi

Ekvatoral, savan ve subtropikal çöl ikliminin gö­rüldüğü bölgeler, yukarıdakilerden hangileri bakı­mından birbirine daha çok benzer?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 4
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki tabloda beş bölgenin en sıcak, en soğuk ay ortalamaları, yağışın mevsimlere dağılışı ve yıllık ya­ğış miktarı verilmiştir .Güney İtalya kıyılarında yetişen bir bitki, tabloda-ki sıcaklık ve yağış değerleri verilen bölgelerden hangisinde doğal olarak yetişir?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki grafikte Kuzey Yarım Küre'de yer alan dört merkezin yıllık ortalama sıcaklık eğrisi verilmiştir.Bu merkezlerin her birinin farklı iklim bölgesinde yer aldığı bilinmektedir.

Buna göre, aşağıdaki iklim tipleri ile bu merkezler bire bir eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "A" Tundra
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi tropikal nemli bölge or­manlarındaki bitkilerin büyük bölümünün genel özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Köklerinin toprak yüzeyine yakın olması
Soru Açıklaması
10.
Okyanus akıntıları, etkili oldukları kıyıların iklim özel­liklerini doğrudan etkiler. Sıcak su ve soğuk su akın­tıları farklı iklim koşullarının oluşumuna neden olur.

1- Yıllık sıcaklık farkı azdır.

2- Yaz kuraklığı şiddetlidir.

3- Doğal bitki örtüsü seyrektir.

4- Yıllık yağış miktarı fazladır.

Buna göre, sıcak su akıntılarının etkisi altında bulunan bir kıyı bölgesi için, yukarıdaki yargılar­dan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 4
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Büyük İklim Türleri Test - 2
11.
Aşağıda Ekvatoral iklim bölgesinde görülen ve birbiri­ni doğuran olaylar sırasıyla verilmiştir.

1- Sürekli termik alçak basınç koşulları görülür.

2- Güneş ışınları yıl boyunca dik ve dike yakın açılarla düşer.

3- Yıl boyunca ısınan hava nedeniyle yükselici hava hareketleri etkindir.

4- Yükselici hava hareketleri nedeniyle hemen her gün yağmur yağar.

5- Akarsuların debileri yüksek olup yıl boyunca kurumazlar.

Buna göre kaç numaralı olayın bu sıralamada yeri yoktur?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
12.
Yıllık yağış tutarı 1000 mm'den fazla olan yazı yağışlı tropikal iklimin doğal bitki örtüsü, uzun boylu ot ve çalılardan oluşan savanlardır.

Bu iklimin yağış miktarı kısmen fazla olmasına kar­şın doğal bitki örtüsünün ot toplulukları olması daha çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Sıcaklık ortalamalarının yüksekliği
Soru Açıklaması
13.
Bir bölgenin iklim özelliklerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinden yararlanılamaz?
Doğru Cevap: "B" Gündüz süresi
Soru Açıklaması
14.


Yukarıdaki sıcaklık ve yağış grafiğine sahip olan bir yörenin iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Subtropikal çöl
Soru Açıklaması
15.


Yukarıdaki haritada koyu renkle gösterilen iklim bölgesinin özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yazların kurak olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.