TYT Coğrafya Büyük İklim Türleri Test - 1


Büyük İklim Türleri konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Büyük İklim Türleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Büyük İklim Türleri konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Büyük İklim Türleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Büyük İklim Türleri Test - 1
1.
Dönenceler arasında kalan bölgelerde görülen iklim tiplerinin en önemli özelliklerinden biri yıllık sıcaklık ortalamalarının yüksek, yıllık sıcaklık farklarının az olmasıdır.

Aşağıdaki tabloda, farklı iklim bölgelerinde yer alan beş merkezin aylık sıcaklık ortalamaları verilmiştir.Buna göre, hangi merkezin coğrafi konumunun dönenceler arasında yer aldığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
2.
Mikroklima alanlarının bulunduğu bölgelerin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "C" Yer şekillerinin kısa mesafeler içinde değişmesi
Soru Açıklaması
3.
1- Kara ve denizlerin dağılış oranı

2- Ekvator'a uzaklık

3- Okyanus akıntılarının niteliği

4- Egemen rüzgar yönü

Kuzey Yarım Küre'de görülen makroklima sayısı­nın Güney Yarım Küre'ye göre daha fazla olmasın­da, yukarıdakilerden hangileri belirleyici olmuştur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki grafikte bir merkezin ortalama aylık sıcak­lık ve yağış değerleri gösterilmiştir.Grafikten yararlanıldığında bu merkez ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Günlük sıcaklık farkları fazladır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki makroklimalardan hangisinin Güney Yarım Küre'deki yayılış alanı daha dardır?
Doğru Cevap: "D" Tundra iklimi
Soru Açıklaması
6.
Enlem - sıcaklık ilişkisi dikkate alındığında;

1- tayga,

2- tundra,

3- tropikal orman

bitki kuşaklarının Ekvator'dan kutuplara doğru sı­ralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 3, 1, 2
Soru Açıklaması
7.
Makroklimaların yeryüzündeki coğrafi dağılışı ince­lendiğinde, aynı enlem aralığında birden çok iklim böl­gesinin olduğu gözlenir. Bu durum özellikle orta ku­şakta daha belirgindir.

Makroklimaların enleme göre düzenli kuşaklar oluşturmamasında;

1- yer şekilleri,

2- okyanus akıntıları,

3- güneş ışınlarının yere düşme açısı

faktörlerinden hangilerinin doğrudan veya dolaylı yoldan etkili olduğu ileri sürülebilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
8.
Sürekli rüzgarlar bazı bölgelerin iklim özelliklerinin şe­killenmesinde önemli rol oynar. Bu durum özelllikle Orta Kuşak'taki karaların batı kıyılarının her mevsim yağışlı olmasında gözlenir.

Buna göre, yukarıda belirtilen bölgelerin yağış özelliğini aşağıdaki rüzgarlardan hangisi etkiler?
Doğru Cevap: "E" Batı rüzgarları
Soru Açıklaması
9.
Bir bölgenin iklim tipi belirlenirken öncelikle aşa­ğıdakilerden hangisi dikkate alınır?
Doğru Cevap: "A" Bölgeye ait son 30 yıllık sıcaklık ve yağış verileri
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki grafikte bir merkezin yıllık sıcaklık ve yağış ortalamaları verilmiştir.Grafikten yararlanılarak, bu merkezin aşağıdaki özelliklerinden hangisi belirlenemez?
Doğru Cevap: "D" Denize kuş uçuşu uzaklığı
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Büyük İklim Türleri Test - 1
11.
Büyük iklim tiplerinin sınıflandırılmasında aşa­ğıdakilerden hangisinin ayırt edici bir özellik ol­duğu söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Hakim rüzgar yönü
Soru Açıklaması
12.
Farklı bölgelerin doğal bitki örtülerinin aynı ol­ması, aşağıdaki özelliklerinden hangilerinin de ay­nı olduğunun kesin bir göstergesidir?
Doğru Cevap: "A" Ortalama sıcaklık ve yağış koşullarının
Soru Açıklaması
13.
Ormanlar, aşağıdaki iklim bölgelerinin hangisinde daha az yer kaplar?
Doğru Cevap: "B" Savan iklimi
Soru Açıklaması
14.


Yukarıdaki haritada numaralandırılmış bölgelerden hangilerinin doğal bitki örtüsü yoktur?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda iklimin etkili olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "C" Batı Avrupa'daki akarsuların hidroelektrik potansi­yelinin az olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.