TYT Coğrafya Bölge Kavramı ve Bölge Türleri Test - 1


Bölge Kavramı ve Bölge Türleri konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Bölge Kavramı ve Bölge Türleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bölge Kavramı ve Bölge Türleri konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bölge Kavramı ve Bölge Türleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Bölge Kavramı ve Bölge Türleri Test - 1
1.
Bölge sınırlarının değişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
Doğru Cevap: "C" Aktif volkanların zaman zaman lav püskürtmesi
Soru Açıklaması
2.
İklim bölgelerini gösteren haritalardan yararlana­rak aşağıdakilerden hangisi hakkında hiçbir şe­kilde bilgi edinilemez?
Doğru Cevap: "C" Ovaların genişliği
Soru Açıklaması
3.
Dağlık bölgeler aşağıdaki ekonomik etkinliklerden hangisinin sürdürülmesine elverişli değildir?
Doğru Cevap: "E" Turfanda sebzeciliğin
Soru Açıklaması
4.
Bölgeler belirlenirken fiziki ve beşeri özellikler göz önünde bulundurulur.

Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinin sı­nırları belirlenirken diğerlerinden farklı bir ölçüt kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Güney Avrupa turizm bölgesi
Soru Açıklaması
5.
Avrupa Kıtası'nda siyasi kriterlere göre oluşturulmuş İsviçre devleti bulunmaktadır. isviçre'nin büyük bir bölümünde topoğrafik kriterlere göre oluşturulmuş Alp Dağlık Bölgesi, bu bölgenin bir kısmında ise eko­nomik kriterlere göre oluşturulmuş kış turizmi bölgesi yer alır.

Bu bilgiden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Bir sahada birbirinden farklı kriterlere göre oluştu­rulmuş birçok bölge bulunabilir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki haritada yeryüzündeki başlıca nemli bölge­ler taranarak gösterilmiştir.Bu bölgelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Buğday ve pamuk tarımı yaygındır.
Soru Açıklaması
7.
1- Coğrafi sınırları zamana göre değişmez.

2- Yerel yönetim ve kamu kurumlarının hizmet özel­liklerine göre oluşturulabilen bölgelerdir.

3- Mekandaki ekonomik, kültürel veya idari işleyişi daha iyi organize edebilmek için oluşturulur.

4- Bölgenin iklim, yer şekilleri ve jeolojik yapısı kendi

İşlevsel bölgelerle ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda bir yerin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.Grafiğe göre, bu yerin aşağıdaki bölge türlerinden hangisinde yer alması olanaksızdır?
Doğru Cevap: "E" Buzul bölgesi
Soru Açıklaması
9.
Avrupa Birliği'ne tam üye olan ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Nüfus artış hızlarının dünya ortalamasının altında olması
Soru Açıklaması
10.
Okyanus balıkçılığı genellikle farklı sıcaklıktaki okya­nus akıntılarının karşılaştığı, oksijen ve plankton bakı­mından zengin sulara sahip bölgelerde gelişmiştir.Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılan bölgelerden hangileri balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlardandır?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 5
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Bölge Kavramı ve Bölge Türleri Test - 1
11.
Dünyada çeşitli amaçlarla bölgeler oluşturuldu­ğunda, aşağıdakilerden hangilerinin sınırlarının çakışmaması beklenir?
Doğru Cevap: "B" Seyrek nüfuslu bölgeler ile tarım bölgelerinin
Soru Açıklaması
12.


Yukarıdaki haritada koyu renkle belirtilen bölgele­rin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çöllerin geniş yer kaplaması
Soru Açıklaması
13.
Yeryüzündeki iklim bölgeleri oluşturulurken aşa­ğıdakilerden hangisi dikkate alınmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Rüzgarların esme yönü
Soru Açıklaması
14.
Kurak bölgelerin genişlemesiyle, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?
Doğru Cevap: "B" Volkanik etkinliklerin artması
Soru Açıklaması
15.
1- Çeşitli mineraller içeren verimli topraklar

2- Metalik madenler

3- Çözünebilen kayaçlar

4- Soğuk yer altı suları

Karstik bölgelerde yukarıdakilerden hangilerinin daha yaygın olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.