TYT Coğrafya Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) Test - 3


Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) Test - 3
1.
Aşağıdaki kıtaların hangisinin yerleşilemeyen alanları içerisinde soğuk iklim bölgelerinin ve buzulların olduğu ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "C" Afrika
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki haritada yeryüzünün seyrek nüfuslu bölge­lerinden bazıları koyu renkle gösterilmiştir.Bu bölgelerin seyrek nüfuslu olmasının en önem­li nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kuraklığın şiddetli olması
Soru Açıklaması
3.
Nüfusun coğrafi dağılışı iklim koşullarından doğrudan etkilenir.

Buna göre, az yağış alan kurak ve yarı kurak böl­gelerde aşağıdakilerden hangisinin daha sık nüfuslanması beklenir?
Doğru Cevap: "B" Akarsu boylarının
Soru Açıklaması
4.
Yeryüzünde nüfusun dağılışında doğal koşulların önemli etkisi vardır.

1- Bataklık araziler

2- Çöller ve kutup bölgeleri

3- Tropikal Kuşak'taki ormanlık alanlar

4- Orta Kuşak'taki karalarının batı kıyı lan

5- Yüksek dağlık araziler

Yukarıda verilen alanların doğal koşulları dikkate alındığında, hangisinin nüfuslanma bakımından diğerlerinden farklı olduğu ileri sürülebilir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
5.
Ticaret şehirlerinin oluşmasında aşağıdaki beşeri yapılardan hangisinin rolü diğerlerinden daha önemlidir?
Doğru Cevap: "B" Ulaşım yollarının
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, ahşap yapılı kırsal konut­ların yaygın olduğu bir yörenin başlıca özelliğidir?
Doğru Cevap: "E" Orman arazileri yaygındır.
Soru Açıklaması
7.
Kalker, Yunanistan'ın kırsal alanlarında yapı malze­mesi olarak yaygın biçimde kullanılırken, isveç'in kır­sal kesimlerinde yapı malzemesi olarak daha çok ağaç tercih edilmektedir.

Bu durum Yunanistan ve İsveç'te aşağıdakilerden hangisinin farklılığı ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Doğal çevre koşulları
Soru Açıklaması
8.
Bir ülkedeki yerleşmelerin çoğu doğal koşullara bağımlı ise, bu ülke için aşağıdaki yargılardan hangisinin doğruluğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" Gelişmişlik düzeyi düşüktür.
Soru Açıklaması
9.
Ekonomik etkinliklerin yoğunlaşması, kentleşmenin hızlanması, kentlerde oluşan çevre sorunları, çalış­ma hayatının getirdiği monotonluk ve yorgunluk insanların belirli dönemlerde dinlenme ve eğlenme ihtiyacını doğurmuştur. Bu amaçla yapılan seyahatlerin yoğunlaştığı yerlerde .............................. temel- leri atılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
Doğru Cevap: "B" turizm kentlerinin
Soru Açıklaması
10.
Şehirlerin genel özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Dışarıya çok miktarda göç verirler.
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) Test - 3
11.
Dağ köylerinin kuruluş yerlerinin coğrafi dağılışı ince­lenmiş ve bunun sonucunda;

- İspanya'nın kırsal kesimlerindeki dağların güney yamaçlarının,

- Arjantin'in kırsal kesimlerindeki dağların kuzey yamaçlarının
daha yoğun nüfuslandığı gözlenmiştir.

Bu durum öncelikli olarak İspanya ve Arjantin'in hangi bakımından farklı olmasıyla açıklanabilir?
Doğru Cevap: "D" Bulundukları yarım küre
Soru Açıklaması
12.
Topoğrafik açıdan büyüme olanağı olmayan ve nüfusu hızla artan bir şehirde, aşağıdaki gelişme­lerden hangisi beklenir
Doğru Cevap: "A" Binalardaki kat sayısının artması
Soru Açıklaması
13.
Bir bölgedeki yerleşim sahasındaki konutların dağılış düzenine yerleşme dokusu denir. Yerleşme dokusunu sınıflandırmada dikkate alınan ölçütler, yerleşme sahasındaki konutların birbirine olan uzaklığı ve kuş bakışı görüntüsüdür.

Buna göre, kırsal bölgelerdeki yerleşme dokuları­na bakılarak, yerleşim sahasının aşağıdaki özel­liklerinden hangisi hakkında bilgi edinilebilir?
Doğru Cevap: "E" İklim ve yer şekilleri
Soru Açıklaması
14.
1- Suriye'deki Şam ve Halep

2- İran'daki Hemedan ve Kermanşah

3- Özbekistan'daki Semerkant ve Buhara

Yukarıdaki kentlerin gelişiminde, aşağıdaki özel­liklerinden hangisi daha önemli rol oynamıştır?
Doğru Cevap: "B" Tarihi ticaret yolları üzerinde bulunmaları
Soru Açıklaması
15.
Günümüzde yapılan nüfus sayımlarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nüfusun niteliğinin belirlenmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.