TYT Coğrafya Basınç ve Rüzgarlar Test - 2


Basınç ve Rüzgarlar konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Basınç ve Rüzgarlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Basınç ve Rüzgarlar konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Basınç ve Rüzgarlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Basınç ve Rüzgarlar Test - 2
1.
ısınmaya bağlı oluşan yükselici hava hareketleriyle termik alçak basınç alanları, soğumaya bağlı olarak oluşan alçalıcı hava hareketleriyle termik yüksek basınç alanları oluşur.

1- Ekvatoral iklim alanlarının yıl boyunca alçak basınç alanı olması

2- İç Asya'da yaz ve kış mevsimlerinde farklı basınç alanlarının oluşması

3- Kuzey Kutbu'nda basıncın yıl boyunca 1013 mb.nin üzerinde olması

4- Kuzeybatı Afrika'da yıl boyunca yüksek basıncın etkili olması

Buna göre, yukarıdakilerden hangileri bu bilgiyle açıklanamaz?
Doğru Cevap: "B" yalnız 4
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki şekilde verilen yatay yönlü sürekli hava akımları, haritada numaralandırılan böl­gelerin hangisinde görülebilir?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda, ocak ayı deniz seviyesine indirgenmiş eş basınç haritası incelendiğinde en yüksek ve en düşük basınç değerleri arasındaki farkın Kuzey Yarım Kü­re'de, Güney Yarım Küre'ye göre daha fazla olduğu görülür.Bu durumun temel nedeni, aşağıdakilerden hangi­sidir?
Doğru Cevap: "A" Kara ve denizlerin dağılışı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda bir basınç merkezindeki dikey hava hareketleri gösterilmiştir.Bu basınç merkeziyle ilgili olarak aşağıdaki yar­gılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Yatay hava hareketleri çevreden merkeze doğ­rudur.
Soru Açıklaması
5.
Bir bölgeyle ilgili meteorolojiden verilen "yarından itibaren alçak basınç sistemi etkili olacak ve bu durum gün boyu sürecektir." bilgisine göre, bu bölgedeki  hava durumu için;

1- rüzgar hızının artması,

2- gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın artması,

3- bulutluluk oranının fazla olması,

4- sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi

tahminlerinden hangilerinin doğru olduğu savu­nulabilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Yerden yükseldikçe hava basıncının azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gaz yoğunluğunun azalması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki haritada, yeryüzünde temmuz ayı ortalama basınç dağılışı gösterilmiştir.Haritadaki basınç dağılışı incelendiğinde, Kuzey Ya­rım Küre'nin orta kuşağındaki karaların iç kesimlerin­de alçak basınç alanlarının oluştuğu görülür.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "B" Yaz mevsiminin yaşanmasıyla
Soru Açıklaması
8.
Alçalıcı hava hareketlerinin görüldüğü bir bölge­de aşağıdakilerden hangisinin azalması beklenir
Doğru Cevap: "D" Yağış olasılığının
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki izobar haritasında bir basınç alanı gösteril­miştir.Bu basınç alanının termik oluşumlu olduğu bilin­diğine göre, izobar eğrileri arasındaki mesafenin artması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "C" Sıcaklığın artmasına
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda dünyanın ocak ve temmuz ayındaki ortalama basınç değerlerini gösteren haritaları verilmiştir.Haritalara göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinde mevsimlik basınç değişimi daha azdır?
Doğru Cevap: "B" Amazon Havzası
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Basınç ve Rüzgarlar Test - 2
11.
Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki hareketinden kay­naklanan alçalıcı hava akımları dönenceler çev­resinde daimi basınç alanlarını oluşturur. Bu basınç alanlarının varlığı subtropikal çölleri meydana getirir.

Buna göre, subtropikal çöllerin oluşmasında;

1- dinamik yüksek basınç,

2- termik alçak basınç,

3- dinamik alçak basınç,

4- termik yüksek basınç

alanlarından hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
12.
Kuzey Orta Kuşak'ta yer alan bir bölgenin eş ba­sınç eğrileriyle çizilmiş bir izobar haritasından ya­rarlanarak aşağıdakilerden hangisi tespit edilemez?
Doğru Cevap: "D" Ortalama yükselti
Soru Açıklaması
13.
Birbirine komşu olan iki bölgeden, 1. sinde atmosfer basıncı 1005 mb, 2. sinde ise 1022 mb ölçülmüştür.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi kesin­likle doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 2. bölgeden 1. bölgeye doğru rüzgar oluşur.
Soru Açıklaması
14.
Sıcaklık ile atmosfer basıncı ters orantılıdır. ısınma ve soğumaya bağlı olarak oluşan ve değişen basınç alanları termik kökenlidir.Buna göre, termik kökenli basınç alanlarının gös­terildiği yukarıdaki harita, aşağıdaki aylardan hangisindeki basınç dağılışını yansıtır?
Doğru Cevap: "C" Ocak
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki dünya haritasında ocak ayında basıncın yeryüzündeki dağılışı gösterilmiştir.Haritadan yararlanarak aşağıdaki yargılardan han­gisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Güney Yarım Küre'deki denizler aynı enlem üze­rindeki karalardan daha sıcaktır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.