TYT Coğrafya Atmosfer ve Sıcaklık Test - 2


Atmosfer ve Sıcaklık konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Atmosfer ve Sıcaklık Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Atmosfer ve Sıcaklık konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Atmosfer ve Sıcaklık Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Atmosfer ve Sıcaklık Test - 2
1.
Hava durumu : Dar bir alanda, kısa süreli gerçekleşen atmosfer olaylarıdır.

İklim : Geniş bir alanda, uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalama durumudur.

Yeryüzünün bazı bölgelerinde, havanın kısa süreli du­rumuna bakılarak, o bölgenin iklimi hakkında genel bir yargıya varılabilir. Bu durum, Ekvator'a ve kutuplara yakın bölgelerde daha belirgin olarak ispatlanabilir.

Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinde ha­vanın bir günlük durumu o bölgenin iklimi hakkın­da daha çok bilgi verir?
Doğru Cevap: "A" Kongo Havzası
Soru Açıklaması
2.
Sağlıklı bir insanın hava sıcaklığını, termometrenin gösterdiği değerden daha fazla algılamasına hisse­dilen yüksek sıcaklık, daha az algılamasına ise his­sedilen düşük sıcaklık adı verilir.

Buna göre, hissedilen yüksek ve düşük sıcaklık­ların oluşumunda sırasıyla aşağıdakilerden han­gisi etkilidir?
Doğru Cevap: "C" Nem ve rüzgar
Soru Açıklaması
3.
Termometrenin ölçtüğü fiizksel hava sıcaklığından farklı olarak, insan vücudunun algıladığı sıcaklığa his­sedilen sıcaklık denir. Hissedilen sıcaklığı etkileyen en önemli faktörler; nem, güneş ışığı ve rüzgar hızıdır.

Aşağıdaki tabloda dört merkezin gerçek sıcaklığı, nem oranı ve bulutluluk durumu verilmiştir.Tablodaki bilgilere göre, hangi merkezlerde hisse­dilen sıcaklığın gerçek sıcaklığa göre daha fazla olması beklenir?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 4
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, iklimin tarımsal faaliyet­ler üzerindeki etkisine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Yağışların az, kurak mevsimin uzun sürdüğü yöre­lerde nadas uygulaması yapılması
Soru Açıklaması
5.


Yukarıdaki topoğrafya haritasında gösterilen K noktasının gerçek sıcaklığı ile deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark kaç °C dir?
Doğru Cevap: "D" 2
Soru Açıklaması
6.
1- Orta Kuşak'ta dağların yüksek kesimlerinde kalıcı karların bulunması

2- Kuzey Yarım Küre'de kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi

3- Kuzey Afrika'da günlük sıcaklık farklarının çok fazla olması

4- Güney Yarım Küre'nin yıllık ortalama sıcaklığının Kuzey Yarım Küre'den daha düşük olması

Yukarıdakilerden hangileri enlemin sıcaklık üze­rindeki etkisini örnekler?
Doğru Cevap: "A" yalnız 2
Soru Açıklaması
7.
Yeryüzünün genel olarak yerden yansıyan ışınlar­la ısınması, aşağıdakilerden hangisinde etkili ol­mamıştır?
Doğru Cevap: "D" Orta Kuşak'ta denize uzak yerlerde mevsimler arasındaki sıcaklık değişiminin daha fazla olması
Soru Açıklaması
8.
Bir bölgede kısa mesafelerde önemli sıcaklık de­ğişimlerinin meydana gelmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "E" Yükseltinin kısa mesafede değiştiğinin
Soru Açıklaması
9.
Dağların güneşe dönük olan yamaçları, aynı yüksel­tideki diğer yamaçlardan daha çok ısınır. Buna "bakı etkisi" denir. Dağların bakı durumuna göre, yamaçlar­da bazı farklılıklar görülür.Buna göre, yukarıda izohipslerle çizilmiş yer şekli üzerinde numaralandırılan yerlerden hangisinin daha sıcak olması beklenir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
10.
Bir ülkede güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı art­tırırken kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşü­rüyorsa, bu ülke için aşağıdaki yargılardan han­gisi kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Kuzey Yarım Küre'nin orta kuşağındadır.
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Atmosfer ve Sıcaklık Test - 2
11.
Aşağıdaki şekilde Adana'da gün içinde güneş ışın­larının aynı açıyla geldiği saatlerde ölçülen hava sıcaklıkları gösterilmiştir.Buna göre, güneş ışınları aynı açıyla düşmesine rağmen, sıcaklık değerlerinin farklı olması aşa­ğıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Yerin ısı birikimiyle
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki tabloda, dört merkezin enlemi, yükseltisi, ha­kim rüzgar yönü ve yıllık ortalama sıcaklığı verilmiştir.Bu merkezlerden hangileri arasındaki sıcaklık farkının nedeni hem enleme hem de hakim rüzgar yönüne ters düşer
Doğru Cevap: "C" M ve R
Soru Açıklaması
13.
Ekvator'dan kutuplara doğru sıcaklık ortalama­larının genel olarak azaldığını aşağıdakilerden hangisi kanıtlayamaz?
Doğru Cevap: "E" Yıllık sıcaklık farklarının artması
Soru Açıklaması
14.
Atmosfer, güneş doğduktan batana kadar ısınırken güneş battıktan doğana kadar sürekli ısı kaybeder. Bunun yanında havadaki nem miktarı da atmosferde­ki ısı birikimi ve kaybı üzerinde önemli etkilere sahiptir.

Buna göre, atmosferin genel özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki yerlerden hangisinde gece boyunca ısı kaybı daha az olur?
Doğru Cevap: "C" Okyanus kıyılarında
Soru Açıklaması
15.
Aynı anda, Ekvator'un 4000 km kuzeyindeki bir merkezin, Ekvator'un 4000 km güneyinde bulunan başka bir merkeze göre daha sıcak olması;

1- mevsim,

2- güneş ışınlarının düşme açısı,

3- yükselti,

4- enlem

etkenlerinden hangileriyle açıklanamaz?
Doğru Cevap: "B" yalnız 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.