TYT Coğrafya Atmosfer ve Sıcaklık Test - 1


Atmosfer ve Sıcaklık konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Atmosfer ve Sıcaklık Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Atmosfer ve Sıcaklık konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Atmosfer ve Sıcaklık Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Atmosfer ve Sıcaklık Test - 1
1.
Havanın sürekli olarak yeryüzü ile troposferin üst kı­sımları arasında döngü şeklinde hareket etmesine atmosfer sirkülasyonu denir.

Buna göre, atmosfer sirkülasyonu aşağıdakilerden hangisinin varlığına bağlı olarak meydana gelir?
Doğru Cevap: "E" Alçak ve yüksek enlemler arasındaki sıcaklık farkının
Soru Açıklaması
2.
"Atmosferdeki gazların yoğunluğu hava basıncını doğrudan etkiler. Bu nedenle yerden 55 km yükseklikte, atmosfer basıncının sıfıra yakın bir değer göster­diği saptanmıştır."

Yalnızca bu bilgiden yararlanarak;

1- atmosferi oluşturan gazların büyük bir bölümünün alt katmanlarda toplandığı,

2- zararlı güneş ışınlarının atmosferin alt katmanlarında tutulduğu,

3- yüksek dağların doruklarına doğru atmosfer basıncının azaldığı,

4- atmosferin üst katmanlarının çok soğuk olduğu

sonuçlarından hangilerine varılabilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Atmosferde birbirinden farklı gazlar bulunmaktadır. Bu gazların oranı sabittir ve sadece bazılarının mik­tarı yere ve zamana göre değişir.

1- Helyum

2- Karbondioksit

3- Su buharı

4- Azot

Yukarıdaki gazlardan hangilerinin atmosferdeki oranı yere ve zamana göre değişir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.


Şekilde görüldüğü gibi troposferin kalınlığı Ekvator' dan kutuplara doğru azalmaktadır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklana­maz?
Doğru Cevap: "C" Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23°27' lık bir açı olmasıyla
Soru Açıklaması
5.
1- Sıcaklık

2- Su buharı miktarı

3- Rüzgar şiddeti

4- Yoğunluk

Troposferde dikey doğrultuda yükselen bir göz­lemci, yukarıdakilerden hangilerinde azalma oldu­ğunu gözlemleyemez?
Doğru Cevap: "A" yalnız 3
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu atmosferin varlığına bağlı değildir?
Doğru Cevap: "C" Mevsimlerin
Soru Açıklaması
7.
Güneş ışınlarının atmosferden geçerken aldığı yolun uzunluğu, öncelikle enleme bağlı olarak değişir.

Aşağıdaki grafikte, farklı bölgeler üzerinde, 21 Mart'ta atmosferin dış yüzeyine gelen enerji ile yeryüzüne ulaşan enerji arasındaki farklar verilmiştir.Buna göre, bu bölgelerin Ekvator'a en yakın olan­dan en uzak olana doğru sıralanışı, aşağıdakiler­den hangisidir
Doğru Cevap: "B" 3, 1, 2
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedeni olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" Dünya'yı saran bir gaz tabakasının bulunması
Soru Açıklaması
9.
Troposferde yerden yükseldikçe, sıcaklık her 200 m. de yaklaşık 1 °C azalır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun oluşmasın­da en önemli etkendir?
Doğru Cevap: "B" Atmosferin daha çok yerden yansıyan ışınların enerjisiyle ısınması
Soru Açıklaması
10.
"Balkanlar üzerinden gelen hava kütlesinin mevcut ilerleme hızını koruması halinde Pazartesi ve Salı günlerinde özellikle Marmara ve Karadeniz bölge­lerinin batı kesimlerinde sıcaklıkların, mevsim normallerinin bir kaç derece altına düşmesi bekleniyor"

Yukarıdaki söylem aşağıdakilerden hangisi için bir örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Hava tahmini
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Atmosfer ve Sıcaklık Test - 1
11.


Yukarıdaki grafikte bir yörenin aylara göre ortalama  sıcaklık ve yağış değerleri gösterilmiştir.

Bu grafikten yararlanılarak yörenin öncelikle aşa­ğıdaki özelliklerinden hangisi belirlenebilir?
Doğru Cevap: "B" İklim tipi
Soru Açıklaması
12.
1- Hava alanı yapımı

2- Maden işletmelerinin kuruluşu

3- Rüzgar türbinlerinin yer seçimi

4- Tsunami erken uyarı sistemlerinin kurulması

Yukarıdakilerden hangileri için meteorolojik veri­lerin değerlendirilip dikkate alınması daha önem­lidir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
13.
Bitkilerin gelişme periyotları içerisinde meydana gelen çeşitli gelişim aşamalarını inceleyen bilim dalı­na fenoloji, iklim elemanlarının etkisiyle bitki bünyesinde meydana gelen değişikliklerin tarihinin tespit edilmesine fenolojik gözlem adı verilir Türkiye'deki fenolojik gözlem merkezlerinin elde ettiği veriler harita üzerinde eğrilerle (izofan) birleştir­ildiğinde aynı bitkinin farklı yörelerdeki eşit gelişme aşamalarına ait zamanlar bulunur

Buna göre, aynı zamanda ekilen buğdayın aşağıda­ki yörelerden hangisinde yapılan fenolojik gözle­minde daha erken başaklanıp olgunlaştığı görülür?
Doğru Cevap: "D" Adana
Soru Açıklaması
14.
Meteoroloji istasyonlarında sıcaklık, yağış miktarı, nem oranı, rüzgar hızı ve rüzgar yönü gibi hava koşullarına ait nicelikler belirlenerek kayıt altına alınır.

Buna göre, söz konusu niceliklerin 50 yıllık ortala­maları öncelikle aşağıdakilerden hangisini belir­lemede kullanılır?
Doğru Cevap: "A" İklim tipi
Soru Açıklaması
15.
Bir bölgede görülen iklimi tipi, meteorolojik gözlemler sonucu elde edilen kayıtların uzun yıllara dayalı orta­lamalarının alınmasıyla belirlenir.

Buna göre, iklim özelliklerini doğru olarak belirle­yebilmek için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
Doğru Cevap: "D" Yeterli sıklıkta meteoroloji istasyonlarının kurulması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.