TYT Biyoloji: Virüsler TEST - 2


Virüsler konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Virüsler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Virüsler konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Virüsler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Virüsler TEST - 2
1.
Virüsler ile ilgili,

1- Hücre dışında cansız özellikleri gösterirler.

2- Hücre dışında kristalleşerek cansız varlıklara benzer ve çok uzun süre bu konumda kalabilir­ler.

3- Canlı sınıflandırmasında prokaryot hücreliler grubunda yer alırlar.

ifadelerinden hangilerini doğrudur
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
Virüsler biyolojik sınıflandırma kategorilerinden her­hangi biri içinde yer almaz.

Bu durumun nedeni virüslerin aşağıdaki özellik­lerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hücresel yapılı olmaması
Soru Açıklaması
3.
En son kabul edilmiş sınıflandırma yönteminde alemden daha üst bir sınıflandırma basamağı olan ve "Oomain (domein)" adı verilen bir taksonomi biri­mi kullanılmıştır. Bu sınıflandırma yöntemine göre canlılar aşağıdaki üç domain altında toplanmıştır.

1- Bacteria (bakteriler)

2- Archaea (arkeler)

3- Eukarya ( ökaryotlar)

Virüsler bu taksonomi gruplarının hangilerine yerleştirilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Virüsler aşağıdaki özelliklerden hangisine sa­hiptir?
Doğru Cevap: "D" Çoğalma
Soru Açıklaması
5.
Virüsler;

1- DNA,

2- ribozom,

3- kapsit (protein kılıf),

4- sitoplazma

yapılarından hangilerine ortak olarak sahiptir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 3
Soru Açıklaması
6.
Bir virüsün çoğalabilmesi için aşağıdaki özellik­lerden hangisine sahip olması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Nükleik asidini canlı hücrenin içine aktarması
Soru Açıklaması
7.
Nükleik asidi DNA olan bir virüs, konakçı hüc­resinin içinde çoğalırken, bu hücreye ait,

1- şekeri riboz olan nükleotit,

2- şekeri deoksiriboz olan nükleotit,

3- amino asit

moleküllerinden hangilerini kullanarak yeni virüslerin yapısını oluşturur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Grip gibi viral hastalıkların tedavilerinin zor olmasında, virüslerin,

1- mutasyona uğramaları,

2- antibiyotiklerden etkilenmemeleri,

3- hücre içerisinde olmaları

özelliklerinden hangileri etkilidir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda bakteriyofajın yaşam döngüsü şematik olarak gösterilmiştir.Bu süreç ile ilgili,

1- Yeni meydana gelen bakteriyofajın protein kılıflarına ait kalıtsal bilgi bakterinin ONA sından alınır.

2- Meydana gelen bakteriyofajların kalıtsal yapıları birbirleriyle aynıdır.

3- DNA nın eşlenmesi için gereken bilgiler bak­terinin DNA sından alınmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
10.
Nükleik asidi DNA olan bir virüsün çoğalabilme­si için konakçı hücresinin içine, 

1- protein kılıf,

2- enzim,

3- DNA

moleküllerinden hangilerini aktarması gerekir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Virüsler TEST - 2
11.
Bakteriyofajlar, nükleik asidi DNA olan, bakteri hüc­relerine girerek onları parçalayan ve çoğalan virüs­lerdir.

Buna göre bir bakteriyofajın çok sayıda yeni bakteriyofaj oluşturabilmesi için aşağıdakiler­den hangisini gerçekleştirmesi zorunlu değil­dir?
Doğru Cevap: "C" ATP sentezini yönetme
Soru Açıklaması
12.
Virüs bulaşması nedeniyle hastalanmış insan­ların iyileşmesi sürecinde aşağıdakilerden han­gisi etkili değildir?
Doğru Cevap: "B" Antibiyotik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.