TYT Biyoloji: Virüsler TEST - 1


Virüsler konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Virüsler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Virüsler konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Virüsler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Virüsler TEST - 1
1.
Virüslerle ilgili;

1- Yalnız canlı hücre içinde çoğalırlar.

2- Neden oldukları hastalıkların tedavisinde antibiyo­tik kullanılmalıdır.

3- Zarlı organelleri yoktur fakat zarsız organelleri bu­lunur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki şekil bakteriyofajların çoğalmasını göster­mektedir.

Buna göre;

1- Fajların protein kılıfı bakterinin ribozomlarında üretilir.

2- Fajların DNA'sının üretimi için gerekli olan ATP bakteri mitokondrisinde üretilir.

3- Fajların protein kılıfı bakterinin kalıtsal bilgisine göre üretilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
3.
Her virüsün çoğalabildiği özel hücre grupları vardır. Örneğin, Kuduz virüsü beyin ve omurilikte, çiçek virü­sü deride çoğalır.

Virüslerin sadece belirli hücrelerde çoğalmaları,

1- organel bulundurmama,

2- tek çeşit nükleik asit bulundurma,

3- kuyruk enzimlerinin belirli hücrelere ait zar protein­lerine uygunluk göstermesi

durumlarından hangileriyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
4.
Konak hücresi bakteri olan bir virüsün (bakteriyo­faj) çoğalması sırasında,

1- virüsün kuyruk kısmıyla bakteriye tutunması,

2- virüs ONA sının bakteriye aktarılması,

3- bakteri zarının eritilmesi sonucu virüslerin serbest kalması

4- bakteri ribozomlarında virüse ait protein kılıfların üretilmesi

olaylarının meydana gelme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1 - 2 - 4 - 3
Soru Açıklaması
5.
Bakteriyofaj (bakterilerde çoğalan virüs) çoğalma sırasında bakteriye ait aşağıdaki moleküllerden hangisini kullanmaz?
Doğru Cevap: "A" DNA
Soru Açıklaması
6.
Aşağıda bazı virüs türleri ve çoğaldıkları hücre türleri verilmiştir.Buna göre virüslerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "B" Bir virüs türü birden fazla organda çoğalabilir.
Soru Açıklaması
7.
Kırım-Kongo Kanamalı ateşi (KKKA) hastalığı ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.

- Keneyle bulaşan, RNA virüsü kökenli bir hastalıktır.

- Bu virüsün bulaşmasında 850 kene türünden yak­laşık 30 türü rol oynar. Hastalık genellikle kene ısırmasından 16-24 saat sonra bulaşır.

- Kene ısırmasından sonra ateş, üşüme titreme, kas ağrıları, bulantı kusma, ishal, baş ağrısı, halsizlik ve ciltte kızarıklık gözükebilir. Ciltte ve vücudun değişik bölgelerinde kanamalar olabilir.

Buna göre, aşağıdaki uygulamalardan hangisi KKKA hastalığından korunmayı sağlamaz?
Doğru Cevap: "D" Hücre çoğalmasını önleyen ilaçların kullanılması
Soru Açıklaması
8.
Virüslerle ilgili,

1- Bölünerek çoğalırlar.

2- Zorunlu hücre içi parazitidirler.

3- Hücre dışında kristal olarak bulunurlar.

açıklamalarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Bakteriler virüslerden farklı olarak aşağıdakiler­den hangisine sahiptir?
Doğru Cevap: "C" Yoğun alkol çözeltisi ile öldürülme
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki deney düzeneklerine parazit bakteriler ek­leniyor.Bu deney tüplerine bakteriyofaj (bakteride çoğalan virüs) eklendiğinde hangilerinde virüslerin çoğal­ması gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Virüsler TEST - 1
11.
Virüslerin enzimleri,

1- solunum,

2- sindirim,

3- çoğalma

olaylarından hangilerini gerçekleştiremez?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
12.
1- DNA eşlenmesi

2- Çekirdek bölünmesi

3- Sitoplazma bölünmesi

Yukarıdakilerden hangileri amip, bakteri ve bak­teriyofajın üremesinde ortak olarak gerçekleşen olaylardandır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.