TYT Biyoloji: Üreme TEST - 1


Üreme konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Üreme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Üreme konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Üreme Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Üreme TEST - 1
1.
Bakterilerin eşeysiz çoğalmasında,

1- DNA eşlenmesi,

2- çekirdek zarının erimesi,

3- sentriyollerin eşlenmesi,

4- iğ ipliklerinin oluşması

olaylarından hangileri gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
2.
Planarya ve deniz yıldızı gibi canlılarda kopan vücut kısımları kendilerini tamamlayarak yeni bireylere dö­nüşür.

Bu olay ile ilgili,

1- Kalıtsal yapısı aynı olan bireylerin oluşmasını sağ­lar.

2- Memeli hayvanlarda görülmez.

3- Türün değişen ortam koşullarına uyma şansını artırır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.
Bitkilerin üremesi için yapılan bir uygulama şöyledir: Bitkinin toprağa yakın kısmından çıkan bir dal bükü­lür. Yere değen kısmının toprakla örtülmesi ve ucunun toprağın dışına çıkarılması ile uygulama tamamlanır.

Bu üreme çeşidi ile ilgili,

1- Eşeyli üremeye göre daha kısa sürede gerçekleşir.

2- Kalıtsal olarak ana bitkiden farklı özellikte bitkiler oluşturur.

3- Bitkilerin tohumsuz üretilmesine imkan sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Bir bitkiden kalıtsal yapısı ana bitkiyle aynı olan yeni bir bitki üretmek isteyen bir öğrenci,

1- kök ucundan alınan dokunun doku kültüründe ge­liştirilmesi,

2- yumurtasının kendi çiçek tozuyla döllenmesiyle oluşan zigotun, ana bitkinin yaşama ortamında geliştirilmesi,

3- bitkilerin kök, gövde ve yapraklarından alınan par­çaların köklendirildikten sonra toprağa dikilmesi

uygulamalarından hangilerini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Bazı rejenerasyon örnekleri şunlardır:

1- Kertenkeleler kopan kuyruğunu yenileyebilir.

2- Planaryanın kopan kuyruk kısmı eksik kısmını yeniden oluşturabilir.

3- insan, karaciğerinin eksilen kısmını tamamlayabilir.

Bu örneklerdeki canlılar aşağıdakilerin hangisinde rejenerasyon yeteneği bakımından çok gelişmiş­ten az gelişmişe doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "C" 2 - 1 - 3
Soru Açıklaması
6.
Canlılardan,

1- bal arılarında partenogenez sonucunda oluşan er­kek arıların,

2- tam çiçekli bitkilerde polar çekirdeklerin döllenme­siyle oluşan endosperm çekirdeğinin,

3- eksik çiçekli bitkilerde yumurtaların döllenmesiyle oluşan zigotun

kromozom takımı sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda çeşitli canlılara ait bazı üreme olayları veril­miştir.

- Patates yumrularından yeni patates bitkilerinin ge­lişmesi

- Zencefil bitkisinin rizom adı verilen toprak altı göv­delerindeki gözlerden yeni zencefil sürgünlerinin elde edilmesi

- Gözyaşı bitkisinde yaprak kenarlarından yeni bit­kiciklerin gelişmesi

Bu canlıların bu üreme tipleriyle ilgili,

1- Oluşan yavruların değişen çevre koşullarına karşı direnç yeteneği azdır.

2- Yeni oluşan canlılar ata canlıdan farklı kalıtsal özelliklere sahiptir.

3- Çoğalmaları eşeysiz olarak gerçekleşmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Plasenta embriyo için erginde bulunan bazı organların görevlerini yapar.

Bu görevler aşağıdakilerin hangisinde doğru ola­rak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Beslenme, solunum, boşaltım
Soru Açıklaması
9.
Bitkilerde sürünücü gövde, rizom gövde ve yumru gövdenin göz (nodyum) denilen kısımlarındaki büyü­me dokuları, eşeysiz üreme ile yeni bitkilerin oluşma­sını sağlar.

Buna göre gözlerdeki büyüme dokularını oluştu­ran hücrelerde,

1- mitoz bölünme,

2- farklılaşma,

3- mayoz bölünme,

4- döllenme

olaylarından hangileri meydana gelir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki şekil kadın üreme sistemini göstermektedir.Buna göre,

1- 1 nolu bölgede mayoz hücre bölünmesi gerçekleşir.

2- 2 nolu bölgede yumurta ve sperm çekirdekleri kay­naşır.

3- Progesteron salgısının artması 3 nolu bölgede mi­toz hücre bölünmesini hızlandırır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Üreme TEST - 1
11.
İnsanda,

1- oogenez,

2- döllenme,

3- fetüs gelişimi

olayları ovaryum, fallopi tüpü ve uterus organları-nın hangilerinde meydana gelir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
12.
Döl yatağında gelişmekte olan bir embriyo,

1- alyuvar,

2- oksijen,

3- antikor

hücre ve moleküllerinden hangilerini annesinin kanından alabilir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.