TYT Biyoloji: Protista - Mantar TEST - 2


Protista - Mantar konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Protista - Mantar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Protista - Mantar konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Protista - Mantar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Protista - Mantar TEST - 2
1.
Mantarlar,

1- saprofit beslenme,

2- çok hücreli olma,

3- hücre duvarı bulundurma

özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
2.
Mantarlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Fotosentez yaparak besin ve oksijen üretirler.
Soru Açıklaması
3.
Canlıların beslenmesi ile ilgili,

1- glikozun kloroplastlarda sentezlenmesi,

2- glikoz sentezi sırasında 02 açığa çıkması,

3- basit organik besinlerin dışarıdan alınması,

4- ışık enerjisinin kullanılması

özelliklerinden hangileri öglena ve siyanobak­terilerde ortaktır?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 4
Soru Açıklaması
4.
Protista alemindeki canlılarda,

1- fotosentetik ototrof beslenme,

2- kemosentetik ototrof beslenme,

3- hem ototrof hem heterotrof beslenme,

4- heterotrof beslenme

biçimlerinden hangileri görülebilir?
Doğru Cevap: "C" 1, 3 ve 4
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, hücrelerinde kontrak­til koful bulunduran canlıların tümünün ortak özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Tatlı sularda yaşama
Soru Açıklaması
6.
Protista aleminin,

1- silliler,

2- kamçılılar,

3- kökayaklılar,

4- sporlular

gruplarının hangilerinde endositoz yaparak beslenme olayı gözlenir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Protista alemine ait bazı cinsler şunlardır:

1- Trypanozoma

2- Öglena

3- Paramesyum

4- Amip

5- Plazmodyum

Bunlardan hangileri insanda parazit olarak yaşamaz?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Protista aleminde bulunan canlılar bakteriler ve arkeler aleminde bulunan canlılardan farklı olarak aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip­tir?
Doğru Cevap: "A" Çekirdek bulundurma
Soru Açıklaması
9.
Sillilere ait,
1- hücre ağzı ve anal açıklığa sahip olma,

2- büyük ve küçük çekirdek olmak üzere iki tip çekirdeğe sahip olma,

3- endositoz yaparak beslenme,

4- kontraktil kofulları aracılığıyla hücreye giren fazla suyu dışarı atma

özelliklerinden hangileri protista aleminin diğer sınıflarında bulunmaz?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi cıvık mantarlardan farklı olarak mantarlara ait özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "C" Hücre duvarı bulundurma
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Protista - Mantar TEST - 2
11.
Küfler, mikotoksin denilen zehirli bileşikleri ve antibiyotiği üreterek salgılar.

Bu özelliğin küflere sağladığı yarar aşağıdaki­lerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Besin ve yaşama alanlarını diğer canlılara karşı koruma
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki canlı gruplarından hangisi, fotosen­tez sonucunda diğerlerinden farklı, bir ürün oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Mor sülfür bakterileri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.