TYT Biyoloji: Protista - Mantar TEST - 1


Protista - Mantar konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Protista - Mantar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Protista - Mantar konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Protista - Mantar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Protista - Mantar TEST - 1
1.
1- Bakteriler

2- Arkeler

3- Silliler

4- Bir hücreli mantarlar

Yukarıdaki canlı gruplarından hangileri ökaryot hücrelidir?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 4
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki organellerden hangisi denizlerde yaşa­yan sillilerden farklı olarak tatlı sularda yaşayan sillilerde görülür?
Doğru Cevap: "D" Kontraktil koful
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılmış Paramesyum, Amip, Plazmodyum ve Öglenanın bazı özellikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.Buna göre, tabloda ilgili canlıları gösteren numa­ralar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak veril­miştir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
4.
Öglena gelişimini normal olarak sürdürebilmek için bazı aminoasitleri dışarıdan almak zorunda olan klo­roplastlı bir canlıdır.

Buna göre öglenanın beslenme biçimi aşağıdaki­lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hem ototrof hem heterotrof
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi cıvık mantarlar ile man­tarların ortak özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" Heterotrof beslenme
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, ototrof bakteriler ile otot­rof protistlerin tümünün ortak özelliklerinden biri­dir?
Doğru Cevap: "D" Karbondioksit kullanarak basit organik moleküller sentezle­me
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki canlı guplarının hangisinde fotosentez yapmasına rağmen dışarıdan organik besin alarak beslenen türler bulunur?
Doğru Cevap: "D" Kamçılılar
Soru Açıklaması
8.
Protista aleminde yer alan bazı canlı türlerine ait ortak özellikler şunlardır:

- K türleri ikişer çekirdeklidir.

- L türleri heterotrof beslenir.

- M türleri parazit beslenir.

- N türleri aktif hareket eder.

- P türleri hareket için özel yapılara sahiptir.

Bu canlı türlerinden hangisi kesinlikle silliler gru­bunda yer alır?
Doğru Cevap: "A" K
Soru Açıklaması
9.
Kamçılı bir hücreli canlılardan olan öglena ışığı algıla­yan stigma (göz lekesi) adı verilen bir yapıya sahiptir.Öglenalarda stigma,

1- üreme,

2- solunum,

3- beslenme

olaylarından hangilerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi protista alemindeki canlı­ların tümünün ortak özelliklerinden birisidir
Doğru Cevap: "E" Ökaryot hücre yapısında olma
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Protista - Mantar TEST - 1
11.
Protista alemindeki X, Y ve Z canlılarının hareket özel­likleri aşağıda verilmiştir.

- K hareketini yalancı ayakları sayesinde sağlar.

- L sahip olduğu siller sayesinde çevresindeki suyu hareket ettirerek kendi hareketini sağlar.

- M sahip olduğu kamçısı sayesinde yer değiştirme hareketi yapar.

Buna göre, K, L ve M bir hücrelilerinin bulunduğu grup ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde fotosentez yapabilen bireyler bulunur?
Doğru Cevap: "A" Algler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.