TYT Biyoloji: Popülasyon Ekolojisi ve Biyomlar TEST - 2


Popülasyon Ekolojisi ve Biyomlar konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Popülasyon Ekolojisi ve Biyomlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Popülasyon Ekolojisi ve Biyomlar konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Popülasyon Ekolojisi ve Biyomlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Popülasyon Ekolojisi ve Biyomlar TEST - 2
1.
Aşağıdaki grafik bir ekosistemdeki tavşan popülasyo­nunun büyüme hızı - zaman grafiğini göstermektedir.Buna göre,

1- t2 anında popülasyonda bulunan tavşan sayısı t3 anındaki ile aynıdır.

2- Popülasyondaki tavşan sayısı t2 anında maksi­mumdur.

3- Popülasyon maksimum taşıma kapasitesine t4 anında ulaşmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
2.
Popülasyon yoğunluğunun artması,

1- içe göçlerin dışa göçlerden daha çok olması,

2- erkeklerin sayısının dişilerin sayısından fazla ol­ması,

3- ölüm oranının doğum oranından düşük olması,

4- genç bireylerin oranının yaşlı bireylerin oranından daha az olması

durumlarından hangilerinin sonucunda gerçekleşir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Büyümekte olan bir hayvan popülasyonunun yaş ortalamasının zamana göre değişimini aşağıdaki grafiklerden hangisi göstermektedir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
4.
Popülasyonlarla ilgili,

1- Birey sayısının taşıma kapasitesine yaklaşması çevre direncini artırır.

2- Çevre direnci popülasyonun büyümesini yavaşla­tır.

3- Popülasyonun büyümesi, sıcaklık ve besin gibi faktörlerin etkisi altındadır.

açıklamalarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Popülasyon büyüklüğünün ayarlanması ile ilgili aşağı­daki şema verilmiştir.Bu şemada I ve II ile numaralanan olayların birer örneği aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
6.
Genç, ergin ve yaşlı bireylerin birbirine oranı sıra­sıyla 1 : 2 : 3 olan bir insan popülasyonu ile ilgili,

1- Doğum oranı ölüm oranından düşüktür.

2- Küçülmekte olan bir popülasyondur.

3- Popülasyon yoğunluğu sabittir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
7.
Popülasyonlar bir arazi üzerinde,

1- düzenli,

2- kümeli,

3- rastgele

dağılımlarından hangilerini sergileyebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Popülasyonların yoğunlukları ile ilgili,

1- Bir popülasyonda birey sayısının artması, yoğun­luğun artmasına neden olur.

2- Her yoğunluk artışı popülasyonun büyüme hızını artırır.

3- Yoğunluğu fazla olan popülasyonlar, yoğunluğu az olanlardan daha büyüktür.

yargılarından hangileri her zaman doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
9.
Bitki ve hayvanların yer yüzündeki dağılımını,

1- iklim,

2- toprak,

3- sıcaklık

durumlarından hangileri etkileyebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Geniş coğrafik bölgeleri içine alan büyük ekosistem tiplerine biyom adı verilir.

Buna göre,

1- çöl,

2- çayır,

3- orman

biyomlarından hangileri karasal biyomlardandır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Popülasyon Ekolojisi ve Biyomlar TEST - 2
11.
Tuzlu su biyomlarında yaşayan canlıların dağılımı,

1- kıyıya olan uzaklık,

2- suyun derinliği,

3- suyun ışık geçirgenliği

durumlarından hangilerine bağlı olarak değişken­lik gösterir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
12.
Yaşlı birey oranı yüksek olan bir popülasyonun büyümesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "D" Popülasyon içine göçlerin olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.