TYT Biyoloji: Otomozal Kavramlar TEST - 2


Otomozal Kavramlar konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Otomozal Kavramlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Otomozal Kavramlar konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Otomozal Kavramlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Otomozal Kavramlar TEST - 2
1.
Aşağıdaki soy ağacında uzun kıllı fareler koyu renkle gösterilmiştir.Bu soy ağacında numaralandırılmış bireylerden hangilerinin kıl uzunluğu bakımından homozigot olma olasılığı vardır?
Doğru Cevap: "C" yalnız 4
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki soy ağacında yapışık kulak memesi özel­liğinin bir ailenin bireylerindeki dağılımı gösterilmiştir. Siyah renkle gösterilen bireylerde bu özellik fenotipte görülmektedir.Buna göre, soy ağacında numaralandırılmış birey­lerden hangilerinin kulak memesi durumunun ge­notipi birbirinden farklı olabilir?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 4
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki soy ağacında bezelye bitkisinde çekinik bir özellik olan beyaz çiçek renginin bireylerdeki dağılımı gösterilmiştir. Bu özelliğe sahip olan bireyler koyu renk ile gösterilmiştir.Buna göre, soy ağacında numaralandırılmış birey­lerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi kesin değildir?
Doğru Cevap: "D" 7 ve 10 numaralı bireylere beyaz çiçek rengi geni aynı bireylerden geçmiştir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki soy ağacında gözleri mavi renkli olan birey­ler koyu renkle gösterilmiştir.Soy ağacındaki bilgilere göre numaralandırılmış bireylerden hangisinin göz rengi genotipi bilgisine erişilemez?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
5.


Bir canlıya ait bir homolog kromozom çiftindeki aleller yukarıda şematik olarak gösterilmiştir.

Mayoz bölünmede cross-over olayı gerçekleştiği­ne göre, bu canlıda oluşan,

1- abd,

2- ABd,

3- Abd

genotipli gametler aşağıdakilerin hangisinde oran­ca çok olandan az olana doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1 - 2 - 3
Soru Açıklaması
6.
AB0, Rh ve MN kan grupları bakımından,

- A ve B eş baskın

- A ve B geni 0 genine baskın,

- Rh (+) geni Rh (-) genine baskın,

- M ve N genleri eş baskın

olduğuna göre, insanlarda bu karakterler bakımın­dan kaç çeşit genotip ve fenotip oluşur?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
7.
Üç karakterin birlikte kalıtımı olayında genlerin kromo­zomlardaki yeri bakımından aşağıdaki durumlar göz­lenebilir:Buna göre, bu durumlar aşağıdakilerin hangisinde abd genotipli gamet oluşumunu en çok sağlayan­dan en az sağlayana doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" I - II - III
Soru Açıklaması
8.
Genotipleri bilinmeyen anne ve babaya ait çocukların kanlarıyla yapılan deneylerden aşağıdaki sonuçlar alınmıştır.Bu anne ve babanın kan grubu genotipi aşağıdaki­lerin hangisinde verildiği gibi olabilir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
9.
Bir hastanede aynı günde dünyaya gelen beş be­bekten ikisi karıştırılmıştır. Bu bebekler ve verildikleri ailelerin kan grupları tabloda gösterilmiştir.Buna göre, hangi ailelerin bebeklerinin karıştığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Bakar ve Can
Soru Açıklaması
10.
Rh faktörü bakımından kan grubu genotipleri aşa­ğıda verilen anne ve baba adaylarından hangisinin çocuğunda Rh faktörüne bağlı kan uyuşmazlığı meydana gelebilir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Otomozal Kavramlar TEST - 2
11.
Kan grubu fenotipi B Rh- olan bir baba ile B Rh+ olan bir annenin çocukları,

1- B Rh-

2- O Rh+

3- A Rh+

kan gruplarından hangilerine sahip olabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grubu fenotip­leri verilmiştir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" 4 ve 5 nolu bireylerin A ve B antijenlerini birlikte taşıyan çocukları olabilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.