TYT Biyoloji: Otomozal Kavramlar TEST - 1


Otomozal Kavramlar konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Otomozal Kavramlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Otomozal Kavramlar konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Otomozal Kavramlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Otomozal Kavramlar TEST - 1
1.
Bezelyelerin mor çiçekli olmasını sağlayan alel, beyaz çiçekli olmasını sağlayan alele baskındır.

Buna göre,

1- Çiçeği mor renkli olan iki bitkinin çaprazlanması sonucu çiçeği beyaz renkli olan bitkiler oluşabilir.

2- Çiçeği beyaz renkli olan iki bitkinin çaprazlanması sonucu çiçeği mor renkli olan bitkiler oluşabilir.

3- Çiçeği mor renkli olan bitki ile beyaz renkli olan bir bitkinin çaprazlanması sonucu çiçeği mor renkli olan bitkiler oluşabilir.

4- Çiçeği mor renkli olan bitki ile beyaz renkli olan bir bitkinin çaprazlanması sonucu çiçeği beyaz renkli olan bitkiler oluşabilir.

tahminlerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 3 ve 4
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki olayların hangisinde meydana gelen ço­cuğun fenotipine bakılarak genotipi bulunamaz?

(Siyah saç geni baskındır.)
Doğru Cevap: "A" Siyah saçlı anne ve siyah saçlı babadan siyah saçlı çocuğun olması
Soru Açıklaması
3.
Mendel kurallarına göre iki monohibrit bireyin çap­razlanması sonucu oluşan bireylerle ilgili,

1- Genotip oranı: 1 :2:1 'dir.

2- Fenotip oranı: 3:1'dir.

3- Fenotip çeşidi 3'tür.

4- Genotip çeşidi 2'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.
insanda ayrık kulak memeli olma özelliği bitişik kulak memeli olma özelliğine, geniş dudaklı olma özelliği de dar dudaklı olma özelliğine baskındır.

Geniş dudaklı - ayrık kulak memeli bir erkeğin ge­notipi; aşağıdaki fenotiplerden hangisine sahip olan bir kadın ile evliliğinden doğan çocukların fenotipine bakılarak belirlenebilir?
Doğru Cevap: "B" Bitişik kulak memeli, dar dudaklı
Soru Açıklaması
5.
Tüm karekterler için heterozigot olan bezelye bitkisinin sahip olduğu bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Bezel­ye bitkisinde bu özellikler farklı kromozomlar üzerinde bulunur.

- uzun gövdeli,

- uçta çiçekli,

- düzgün tohumlu,

- yeşil meyveli

Bu bezelye bitkisinden uzun gövde - yanda çiçek - kıvrık tohum - yeşil meyve genlerini bulunduran gamet oluşma oranı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1/16
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki soy ağacında otozomal kromozomlarda ta­şınan çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkle gösterilmiştir.Bu soy ağacında numaralandırılan bireylerden hangilerinin genotipi bilinemez?
Doğru Cevap: "C" 5 ve 6
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki soy ağacında bireylerin iki bağımsız ka­rakter bakımından fenotipleri verilmiştir.Buna göre, bu bireylerin genotipleri ile ilgili aşağı­dakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" 3 nolu bireyin genotipi bulunamaz.
Soru Açıklaması
8.
Bazı insanlar fenilthiokarbomidi (PTC) çok acı olarak algılarken bazı insanlar bu tadı algılayamaz. PTC'nin tadını alabilme özelliği otozomal kromozomlarda do­minant olarak aktarılır.

Buna göre,

1- PTC'nin tadını algılayan bir erkekle kadının evlili­ğinden, algılayamayan çocuklar oluşabilir.

2- PTC'nin tadını algılayamayan bir erkek ve kadın­dan algılayabilen çocuklar oluşabilir.

3- PTC'nin tadını algılayan bir kadınla algılayamayan bir erkeğin evliliğinden yalnızca bu tadı algılayabi­len çocuklar oluşur.

4- Annesi PTC'nin tadını algılayamayan ama kendisi algılayabilen bir erkekle, babası bu tadı algılaya­bilen ama kendisi algılayamayan bir kadının evlili­ğinden yalnız bu tadı algılayan çocuklar oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
9.
insanlarda kısa parmaklılığa neden olan gen otozo­mal kromozomlarda baskın olarak taşınmaktadır. Bu baskın gen homozigot durumda öldürücü etki yapar.

Aşağıdaki soy ağacında bu özelliğin aktarımı verilmiş­tir. (Çekinik özelliği fenotipinde gösterenler taralı ola­rak gösterilmiştir.)Bu soy ağacında numaralarla gösterilen bireyler­den hangileri ölü doğabilir?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki soy ağacı endülüs tavuklarında tüy rengi kalıtımını göstermektedir.Buna göre;

1- Tüy rengini belirleyen genler eksik baskındır.

2- Mavi tavukla mavi horozun çiftleşmesinden siyah, beyaz ve mavi civcivler oluşabilir.

3- Siyah renkli tavuk ve horozdan beyaz renkli civciv­ler olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Otomozal Kavramlar TEST - 1
11.
Kıvırcık saçlı bir anne ve düz saçlı bir babanın çocuk­larından biri düz saçlı ikisi kıvırcık saçlıdır.

Buna göre,

1- Kıvırcık saç geni, düz saç genine baskındır.

2- Anne ve babadan biri saç şekli bakımından hete­rozigottur.

3- Çocukların üçü de saç şekli bakımından heterozi­gottur.

yargılarından hangilerinin doğruluğu kesindir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
12.
Üç aileyi oluşturan anne ve babanın kirpik uzunluğu ile ilgili fenotipleri aşağıda verilmiştir.Bu ailelerden hangilerinin kısa kirpikli çocuklara sahip olması, uzun kirpiklilik geninin kısa kirpikli­lik genine baskın olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "B" Y
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.