TYT Biyoloji: Mitoz - Mayoz TEST - 2


Mitoz - Mayoz konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Mitoz - Mayoz Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Mitoz - Mayoz konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Mitoz - Mayoz Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Mitoz - Mayoz TEST - 2
1.
Mitoz ve mayoz hücre bölünmeleri ile ilgili aşağı­daki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
2.
Diploit kromozomlu bir canlıda yaraların onarılma­sını sağlayan hücre döngüsünde gerçekleşen,

1- DNA miktarının iki katına çıkması,

2- sentriyollerin eşlenmesi,

3- kardeş kromatitlerin karşılıklı olarak ekvatoral düzleme dizilmesi

olaylarından hangileri canlıda eşey ana hücrele­rinden eşey hücreleri meydana gelirken de ger­çekleşir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Bir hayvan hücresinin kromozom sayısındaki değişim aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.Bu grafikte numaralarla gösterilen olayların eşlendirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
4.
insanlarda gerçekleşen oogenez ile ilgili,

1- Yavru ana rahminde iken başlar, yavru belirli bir yaşa geldiğinde tamamlanır.

2- Yumurtalıkta meydana gelir.

3- n kromozomlu hücrelerin oluşmasını sağlar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Canlıların üreme ve gelişmesini sağlayan bazı olaylar şunlardır:

1- Yumurtanın sperm tarafından döllenmesi

2- Bir eşey ana hücresinden bölünme sonucu iki eşey ana hücresinin oluşması

3- Bir eşey ana hücresinden bölünme sonucunda bir eşey hücresinin oluşması

Bu olaylardan hangileri canlılar arasındaki kalıtsal çeşitliliği sağlar
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Mayoz hücre bölünmesinde;

1- tetrat oluşumu,

2- DNA'nın eşlenmesi,

3- kardeş kromatitlerin ayrılması,

4- homolog kromozomlar arasında parça alışverişi

olaylarından mayoz I evresinde meydana gelenler aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre ger­çekleşir?
Doğru Cevap: "D" 2 - 1 - 4
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki şekilde bir bitkinin vücut hücresindeki kro­mozomlar şematik olarak gösterilmiştir.Bu bireyde mitoz ve mayoz bölünmeler sonucu oluşan hücrelerden birinin kromozomları aşağıda­kilerin hangisinde verilenler olabilir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
8.
Mitoz bölünmede,

1- sentriyollerin birbirinden ayrılması,

2- kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması,

3- kromozomların hücrenin ekvator düzleminde sıralanması,

4- çekirdek zarının oluşması

olaylarının gerçekleştiği evreler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
9.
Bir homolog kromozom çifti aşağıda numaralandırılarak gösterilmiştir.Bu homolog kromozom çifti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3 olarak numaralandırılmış kromatitlerde aynı karakterleri aynı yönde etkileyen genler bu­lunmaz.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda bir hücrenin mitoz bölünmesinde gözlenen bazı olaylar şematik olarak gösterilmiştir.Bu olaylar,

1- profaz,

2- metafaz,

3- anafaz,

4- telofaz

evrelerinin hangilerinde gerçekleşir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Mitoz - Mayoz TEST - 2
11.
Hücre döngüsünde,

1- Golgi cisimciğinden ayrılan keseciklerin hücre­nin ekvator düzleminde birikmesi,

2- sentriyollerin, iğ ipliği olarak görev yapan mik­rotübülleri oluşturması,

3- iğ ipliklerinin kinetokorlara bağlanması,

4- sitoplazmanın bölünmesi

olaylarından gelişmiş bitki ve hayvan hücrelerinde gerçekleşir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
12.
DNA eşlenmesi sırasında hata yapılan bir hüc­rede,

1- hasarlı kısmın onarılması,

2- siklin bağımlı kinazın sikline bağlanması,

3- kromatinlerin yoğunlaşmaya başlaması

olayları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir
Doğru Cevap: "A" 1 - 2 - 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.