TYT Biyoloji: Mitoz Bölünme TEST - 2


Mitoz Bölünme konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Mitoz Bölünme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Mitoz Bölünme konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Mitoz Bölünme Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Mitoz Bölünme TEST - 2
1.
Hücrelerde gözlenen,

1- sitoplazma/ çekirdek oranının artması,

2- hacim/ yüzey oranının artması,

3- çekirdeğin hücre yönetiminde zorlanması

durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi hücre­lerin bölünmesine neden olabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Mitoz hücre bölünmesinin metafaz evresi aşağıda­ki olaylardan hangisinin sonucunda gerçekleşir?
Doğru Cevap: "C" Çekirdek zarının tamamen erimesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda kromozom sayısı 2n = 4 olan bir hücrenin mitoz bölünmesi sırasında geçirdiği çeşitli evreler ve­rilmiştir.Bu evreler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak adlandırılmıştır?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
4.
Bir hücrenin mitoz bölünmesi sırasında meydana ge­len olaylar aşağıda verilmiştir.

1- Kardeş kromatitlerin ayrılması

2- DNA eşlenmesi

3- Çekirdek zarının erimesi

4- Çekirdekçiğin oluşması

Bu olaylar aşağıdakilerin hangisinde gerçekleş­me sırasına göre verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 2 - 3 - 1 - 4
Soru Açıklaması
5.
Mitoz bölünme sonucu oluşan hücreler arasında aşağıdakilerin hangisi bakımından fark gözlen­mez?
Doğru Cevap: "D" Kromozom miktarı
Soru Açıklaması
6.
Mitoz bölünmeler sonucu oluşan hücre sayısı (I) ve bir hücredeki kromozom sayısının (II) mitoz bö­lünme sayısına bağlı değişimi aşağıdakilerin han­gisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
7.
Amitoz: Ökaryotik bir hücrelilerde profaz, metafaz, anafaz gibi evrelerin gözlenmeden çekirdeğin bö­lünmesi ve bunu sitoplazma bölünmesinin takip et­mesidir.

Endomitoz: Çekirdek bölünmesini sitoplazma bö­lünmesinin takip etmemesidir.

Aşağıda hücre bölünmelerinde gerçekleşen bazı olay­lar verilmiştir.

1- DNA eşlenmesi

2- Hücre sayısınının artması

3- Çekirdek zarının erimesi

Bu olaylardan hangileri endomitoz ve amitoz hüc­re bölünmelerinde ortak olarak gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki olaylardan hangisi hayvan ve gelişmiş bitki hücrelerinde ortak olarak gerçekleşen olay­lardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sentriyollerin eşlenmesi
Soru Açıklaması
9.
Bir hayvanın aynı tür dokusundaki özdeş hücrelerinin farklı ortam sıcaklıklarında meydana gelen mitoz bö­lünme evrelerinin süreleri aşağıda verilmiştir.Bu tabloya göre,

1- Profaz evresi anafaz evresinden daha hızlı ger­çekleşir.

2- Sıcaklık artışı mitoz bölünme evrelerinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlar.

3- Çekirdek zarının oluşması erimesinden daha fazla zaman alır.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
10.
İnsan vücudundaki,

1- karaciğer,

2- olgun sinir,

3- yumurta,

4- olgun alyuvar

hücrelerinden hangileri mitoz bölünme gerçekleş­tirebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Mitoz Bölünme TEST - 2
11.
Pek çok hücrede hücre döngüsünün farklı evreleri arasındaki düzeni sağlayan kontrol noktaları bulunur.

Hücre döngüsünün kontrolü ile ilgili,

1- Bu noktalardaki "Dur." ve "Devam et." sinyalleri hücre döngüsünü düzenler.

2- M siklin miktarının interfazın sonlarına doğru fazla­laşmasıyla mitoz bölünme evreleri başlar.

3- S siklin, DNA replikasyonunun başlamasını sağlar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
12.
Kromozom sayısı 64 olan bir hücre arka arkaya beş kez mitoz bölünme geçirirse,

1- oluşan hücre sayısı,

2- oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı

aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak veril­miştir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.