TYT Biyoloji: Mitoz Bölünme TEST - 1


Mitoz Bölünme konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Mitoz Bölünme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Mitoz Bölünme konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Mitoz Bölünme Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Mitoz Bölünme TEST - 1
1.
1- İnterfaz

2- Karyokinez

3- Sitokinez

Buna göre, 4 kromozomlu bir hücrenin hücre dön­güsünde kromozom sayısı aşağıdaki grafiklerin hangisindeki gibi değişir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
2.
Haploit hücre -------> Haploit hücre

Diploit hücre -------> Diploit hücre

Haploit hücre -------> Diploit hücre

Diploit hücre -------> Haploit hücre

Mitoz bölünme ile yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.
Zigotta, diğer hücrelerden farklı olarak, bölünme sıra­sında interfazda bazı olaylar gerçekleşmez. Aşağıdaki şemada zigotun ve diğer hücrelerin bölünmeleri gösterilmiştir.Buna göre, zigotun geçirdiği interfaz evresi ile ilgi­li aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" DNA eşlenir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme ile sağlanan olaylardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Zigotun oluşması
Soru Açıklaması
5.
Hücre döngüsünde,

1- kardeş kromatitlerin oluşması,

2- DNA'nın eşlenmesi,

3- sentromerlerin ayrılması

olayları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir?
Doğru Cevap: "C" 3 - 1 - 2
Soru Açıklaması
6.
Hücre döngüsünde,

1- DNA nın kendini eşlemesi,

2- kromatin ipliklerinin kromozomlara dönüşmeye başlaması,

3- iğ ipliklerinin kısalması

olaylarından her biri interfaz, profaz ve anafaz ev­relerinin hangisinde gerçekleşir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda mitoz bölünmenin farklı evrelerinde iğ iplikle­rinin durumları gösterilmiştir.Bu durumların gözlendiği evreler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
8.
Mitoz bölünmenin anafaz evresinde hücrenin zıt kutuplarına taşınan kromatit sayısı 16 olan bir can­lının yumurta hücresinin kromozom sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki şemada bir hücrenin mitoz bölünmeye ait bir evrenin sonundaki durumu gösterilmiştir.Buna göre, bu evrede çekirdekte gözlenen deği­şikliklerin tersi aşağıdaki evrelerin hangisinde gözlenir?
Doğru Cevap: "A" Profaz
Soru Açıklaması
10.
Bitkilerin kök ve gövde uçlarındaki hücrelerinin bölünmesi sırasında, 

1- orta lamelin oluşması,

2- hücrenin çift çekirdekli hale gelmesi,

3- iğ ipliklerinin kısalması

olayları aşağıdakilerden hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir?
Doğru Cevap: "E" 3 - 2 - 1
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Mitoz Bölünme TEST - 1
11.
Hücre döngüsünde gerçekleşen,

1- Golgi cisimciğinden ayrılan keseciklerin orta lameli oluşturması,

2- sentriyollerin eşlenmesi,

3- iğ ipliklerinin kaybolması,

4- DNA nın eşlenmesi

olaylarından hangileri gelişmiş bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak meydana gelir?
Doğru Cevap: "D" 3 ve 4
Soru Açıklaması
12.
Bir grup özdeş amip ile yapılan deneysel çalışmalar aşağıda verilmiştir.Bu deneye göre,

1- Hücre belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra bölün­me emri verilir.

2- Bölünme olgunluğuna ulaştıktan sonra sitoplazmanın azalması hücre bölünmesini durdurur.

3- Bölünme emri hücre zarı/ sitoplazma oranının ar­tışı sonrasında verilir.

sonuçlarından hangilerine ulaşılır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.