TYT Biyoloji: Mayoz Bölünme TEST - 1


Mayoz Bölünme konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Mayoz Bölünme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Mayoz Bölünme konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Mayoz Bölünme Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Mayoz Bölünme TEST - 1
1.
1- DNA'nın eşlenmesi

2- Hücrenin diploit kromozom taşıması

3- Sentriyollerin eşlenmesi

Hücrelerde hem mayoz hem de mitoz bölünmenin başlayabilmesi için yukarıdakilerden hangileri zo­runludur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
2.
Mayoz bölünme ile diploit bir hücreden haploit dört hücre oluşur.

Bu durumu,

1- DNA'nın eşlenmesi,

2- hücre bölünmesinin arka arkaya iki kez gerçekleş­mesi,

3- homolog kromozomların ve kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması

olaylarından hangileri sağlar?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Anne ve babadan gelen homolog kromozomların kar­deş olmayan kromatitleri arasındaki gen değiş tokuşu­na cross-over denir.

Buna göre insanda cross-over olayı,

1- sperm,

2- yumurta,

3- yumurta ana hücresi,

4- sperm ana hücresi,

5- zigot

hücrelerinin hangilerinde gerçekleşir?
Doğru Cevap: "B" 3 ve 4
Soru Açıklaması
4.


İnsanın yaşam döngüsünü gösteren yukarıdaki şemada I, II, III olarak numaralandırılmış hücrelerin kromozom takımı sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
5.
Zigotunda 4 kromozom bulunan bir canlının,

1- vücut hücresinin,

2- mayoz I sonucunda oluşan hücresinin,

3- mayoz II sonucunda oluşan hücresinin

kromozom dağılımları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
6.
Hücrelerde gerçekleşebilen bazı olaylar şunlardır:

1- Homolog kromozomlar arasında parça değişimi

2- Homolog kromozomların ayrılması

3- Kardeş kromatitlerin ayrılması

Mayoz bölünmede bu olaylardan hangileri gerçek­leşir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki şemada hücre bölünmelerinde gerçekleşen bir olayın aşamaları gösterilmiştir.Bu şemada,

1- cross-over,

2- tetrat oluşumu,

3- sinapsis

olaylarından hangilerine yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Diploit kromozom sayısı 4 olan bir canlının sperm, yumurta ve zigotundaki kromozom dağılımı aşağı­dakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
9.
Diploit bireylerden eşeyli üreme ile yine diploit bi­reylerin hatasız oluşması sürecinde gerçekleşen hücre bölünmesinde, 

1- kromozom sayısının yarıya inmesi,

2- yeni gen kombinasyonlarının oluşması,

3- kromozom sayısı farklı olan eşey hücrelerinin oluş­ması

olaylarından hangileri meydana gelir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Cross-over olayı ile ilgili,

1- Yeni gen kombinasyonlarının oluşmasını sağlar.

2- Mayoz bölünmenin profaz I evresinde olur.

3- İki gen arasında nükleotit alışverişini sağlar.

4- Homolog kromozomların kardeş olmayan kroma­tidleri arasında gerçekleşir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 4
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Mayoz Bölünme TEST - 1
11.
Aşağıdaki şekil bir hücreye ait mayoz bölünme evrele­rini göstermektedir.Bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 3 - 1 - 4 - 2
Soru Açıklaması
12.
Mayoz hücre bölünmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Tüm canlılarda gerçekleşir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.