TYT Biyoloji: Komünite Ekolojisi TEST - 2


Komünite Ekolojisi konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Komünite Ekolojisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Komünite Ekolojisi konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Komünite Ekolojisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Komünite Ekolojisi TEST - 2
1.
Aşağıda bazı ekolojik birimler şematik olarak gös­terilmiştir.Bu şemada I, II, III ile gösterilen ekolojik birimler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak adlandırılmıştır?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
2.
Aynı komünitede yaşayan tavşan ve vaşak popülasyonları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Av-avcı ilişkisi
Soru Açıklaması
3.
Bir bilim adamı Paramecium aurelia ve Parame­cium caudatum adı verilen iki protista ile yaptığı la­boratuvar deneylerinde özdeş fakat ayrı kültür ortamlarında bu canlıları yetiştirdiğinde, her ikisinin de hızla arttığını ve kültürlerinin en yüksek birey sayısına ulaştığını görmüştür. İki türü birlikte aynı kültür ortamında yetiştirdiğinde P.aurelia popülas­yonu hızla artarken P.caudatum popülasyonu kültürde yok olmaya başlamıştır.

Bu sonuç aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "B" Türler arası rekabet
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki tabloda I, II, III olarak numaralandırılan simbiyotik ilişkilerde konuk ve konak canlının bu ilişkiden etkilenme biçimleri verilmiştir.Buna göre, tabloda numaralandırılmış simbi­yotik ilişkiler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
5.
Birincil süksesyonun gerçekleşmesi için, ilgili ortamda,

1- büyük yangınlar,

2- küresel ısınma,

3- volkanik patlamalar

gibi olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi ge­rekli değildir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Birlikte yaşam örneklerinden bazıları şunlardır:

1- Bir likeni oluşturan mantar ve alg

2- Beyaz karınca ile onun bağırsağında yaşayan protist

3- Akasya ağacı ile ökse otu bitkisi

4- İnsan ile insan bağırsağında yaşayan yararlı bakteriler

Bu örneklerin hangilerindeki canlılardan biri üretici diğeri tüketicidir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
7.
Aynı ortamda yaşayan X ve Y canlılarının sayısı, aralarındaki ekolojik ilişki nedeniyle, zamana göre aşağıdaki gibi değişmektedir.Bu ilişki aşağıdakilerin hangisinde verilen can­lılar arasında gözlenebilir?
Doğru Cevap: "D" Tavşanlar ve vaşaklar
Soru Açıklaması
8.
Bir deneyde, bir besi ortamına bakteriler ve antibi­yotik salgılayan bir küf mantarı türü ekilmiş ve birkaç gün beklenmiştir.

Bu süre içinde, bu iki canlının büyüme eğrisini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabi­lir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
9.
Beyaz karıncalar ve Mixotricha paradoxa denilen canlının bazı özellikleri şunlardır:

- Beyaz karıncalar odun yiyerek beslenir.

- Beyaz karıncalarda odunu sindiren enzim sen­tezlenmez.

- M. paradoxa sadece beyaz karıncaların bağır­sağında yaşar.

- M. paradoxa odun sindiren enzim salgılar.

Bu bilgilere göre beyaz karıncalar ve M. para­doxa arasındaki ekolojik ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zorunlu mutualizm
Soru Açıklaması
10.
Biyosferdeki,

1- güneşten gelen ışık enerjisini tutarak organik madde sentezinde kullanan,

2- bazı inorganik maddelerin oksidasyonu ile üret­tikleri enerjiyi besin sentezinde kullanan,

3- besinlerini kendileri üretmeyen, bulundukları or­tamdan hazır alan

canlılar ekolojik işlevlerine göre aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak adlandırılmıştır?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Komünite Ekolojisi TEST - 2
11.
X, Y ve Z bitkilerinin beslenme biçimleri şöyledir:

- X bitkisi kloroplastlıdır ve amine asitleri hazır alır.

- Y bitkisi kloroplastlıdır; su ve mineralleri başka bitkilerden alır.

- Z bitkisi kloroplastlı değildir; su, mineraller ve organik besinleri başka bir bitkiden alır.

Bu bitkilerin beslenme biçimine göre doğru sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
12.
Tüketicilerin beslenmesinde aşağıdaki durumlar gözlenir:

1- Tüketicilerin üreticilerle beslenmesi

2- Tüketicilerin tüketicilerle beslenmesi

3- Tüketicilerin hem tüketicilerle hem de üreticiler­le beslenmesi

Bu beslenme biçimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.