TYT Biyoloji: Komünite Ekolojisi TEST - 1


Komünite Ekolojisi konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Komünite Ekolojisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Komünite Ekolojisi konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Komünite Ekolojisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Komünite Ekolojisi TEST - 1
1.
Komüniteler tür çeşitliliği bakımından farklılık gösterir.

Komüniteler ile ilgili;

1- Ekvatordan kutup bölgelerine doğru tür çeşitliliği azalır.

2- En fazla tür çeşitliliği tropikal bölgelerde bulunur.

3- Enlemlerdeki tür çeşitliliği daha çok iklimsel ne­denlere bağlıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Ekolojik rekabet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Hayvanlar arasında olurken bitkiler arasında ol­maz.
Soru Açıklaması
3.


Bir ekosistemdeki tavşan (av) ve vaşak (avcı) arasın­daki ilişki yukarıdaki grafikte verilmiştir.

Buna göre;

1- Tavşanların artmasının nedeni vaşakların azalma­sıdır.

2- Vaşakların artmasının nedeni tavşanların azalma­sıdır.

3- Tavşanların azalmasının nedeni vaşakların artma­sıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Bir arada yaşayan bazı canlılar arasındaki etkileşimler aşağıda verilmiştir.

1- Deniz güllerinden Calliactis, istakozlardan Pagurus'u düşmanlarına karşı özel yakıcı salgısıyla korur ve kendisi de Pagurus'un besinlerinden yararlanır.

2- Patates güvesinin yumurtadan çıkan larvaları patatesin yaprak ve saplarını oyarak beslenirler. Sal- dırıya uğramış patateslerde bakteri ve mantarlar hızla çoğalır.

Bu canlılar arasında görülen ilişkiler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
5.
Genellikle çok az nitrat içeren bataklık topraklarda ya- şayan etçil bitkiler kız böceklerini yakalayarak, bunlardan azot ihtiyaçlarını karşılarlar.Etçil bir bitkinin beslenmesi sırasında görülen,

1- sindirim enzimlerinin hücre dışına gönderilmesi,

2- kızböceğine ait proteinlerdeki peptit bağlarının yıkılması,

3- aminoasitlerin etçil bitki hücrelerince alınması

olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin han­gisinde doğru olarak verilmiştir
Doğru Cevap: "A" 1 - 2 - 3
Soru Açıklaması
6.
İstiridyenin sırt boşluğunda yaşayan çok küçük bir yengeç türü istiridyenin yemediği ve ondan arta kalan besinlerle beslenirken istiridye sayesinde düşmanla­rından da korunur.

istiridyenin bu ilişkiden bir karı veya zararı olma­dığına göre, aşağıdakilerden hangisi bu yaşama ilişkisine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Köpek balıkları ve yüzgeçlerine tutunarak artıkla­rıyla beslenen echeneis balığı
Soru Açıklaması
7.
Batı Afrika'da insanlarda nehir körlüğü adı verilen bir hastalık sinekler tarafından yayılır. Bacillus thuringiensis adlı bakteri hastalığı yayan sinekleri enfekte (bulaşma) ederek öldürür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Bacillus thuringiensis bakterisinin çoğalması nehir körlüğü hastalığının azalmasına neden olur.
Soru Açıklaması
8.
Viscum album (ökse otu) gibi bitkiler inorganik mad­delerden organik besin sentezleyebildikleri halde yarı parazit olarak adlandırılırlar.

Bu bitkilerin yarı parazit olarak adlandırılmasına,

1- kloroplastlarının yetersiz olması,

2- fotosentez hızının yavaş olması,

3- su ve mineral gereksinimini konak bitkiden karşıla­ması

durumlarından hangileri neden olur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
9.
Farklı canlılar arasında kurulan beslenme ilişkilerinde etkileşimler aşağıdaki grafikte verilmiştir.Bu grafiklerin gösterdiği beslenme ilişkileri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
10.
Saprofit canlılarda,

1- monomerlerden ATP sentezi,

2- enzim - substrat kompleksinin oluşması,

3- monomerlerden polimer sentezi

olaylarından hangileri hücre dışında gerçekleşebi­lir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Komünite Ekolojisi TEST - 1
11.
Aşağıda hayvansal parazit olan X ve Y'ye ait bazı özellikler verilmiştir.

- X : Sindirim sistemleri bulunmaz.

- Y : Sindirim sistemleri kısmen gelişmiştir.

Buna göre,

1- X parazitleri hayvanların vücutlarının içinde yaşar.

2- Y parazitleri hayvanların vücutlarının dışında yaşar.

3- X parazitlerinin hareket, sinir ve duyu sistemleri basit, üreme sistemleri ise gelişmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
12.
Bir komünitede,

1- inorganik elementlerden organik besin sentez­leyen,

2- organik besinleri ototrof ya da heterotrof can­lılardan hazır alarak beslenen,

3- organizma ölüleri ve atıklarını hücresinin dışın­da sindirerek beslenen

canlı türlerinden hangileri bulunabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.