TYT Biyoloji: Kalıtımın Genel İlkeleri TEST - 2


Kalıtımın Genel İlkeleri konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Kalıtımın Genel İlkeleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kalıtımın Genel İlkeleri konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kalıtımın Genel İlkeleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Kalıtımın Genel İlkeleri TEST - 2
1.
Bir dihibrit çaprazlama sonucunda,

- X canlısında oğul dölde fenotipik dağılım oranı 3:1,

- Y canlısında ise 9:3:3:1
olarak saptanmıştır.

Bu farklılık aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Doğru Cevap: "B" Genlerin hangi kromozomlar üzerinde yer aldığı
Soru Açıklaması
2.
Bireyleri numaralandırılan aşağıdaki soy ağacında her bireyin AB0 ve Rh kan grubu özelliği ile ilgili fenotipleri verilmiştir.Soy ağacındaki bilgilere göre,

1- AB0 kan grubunun genotipi belirlenemeyen,

2- Rh kan grubunun genotipi belirlenemeyen

bireylerin birer örneği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
3.
Bir canlının bir homolog kromozomunda bulunan bazı genler aşağıdaki şemada gösterilmiştir.Bu canlıda,

1- KLMnR,

2- klmNr,

3- klmnR

gametlerinin oranları bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru bir karşılaştırma yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 1 = 2 > 3
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki soy ağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkle gösterilmiştir.Soy ağacındaki bilgilere göre numaralandırılmış bireylerin hangileri ilgili özellik bakımından taşıyı­cıdır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Bireyleri numaralandırılmış aşağıdaki soy ağacında X kromozomunda taşınan çekinik özelliğe sahip olan bireyler koyu renkle gösterilmiştir.Soy ağacındaki bilgilere göre aşağıdaki yargılar­dan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" 4 numaralı bireye ilgili gen 2 numaralı bireyden geçmiştir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi bireyin fenotipinin sadece genotip ile belirlenmediğini gösteren bir örnektir?
Doğru Cevap: "A" Bir bitkinin, kökünde çok besin olduğunda sadece dişi çiçekler açması
Soru Açıklaması
7.
Bazı bireyleri numaralandırılmış aşağıdaki soy ağacında X kromozomunda taşınan çekinik bir genle ortaya çıkan fenotipteki bireyler koyu renkle gösterilmiştir.Bu bilgilere göre soy ağacında numaralandırıl­mış bireylerden hangilerinin ilgili özellik bakı­mından melez olduğu kesindir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Bir canlı türünde bir genin A1 , A2 , A3 , A4 olmak üzere dört aleli bulunmaktadır.

Bu canlının haploit ve diploit hücrelerinde bu gen bakımından oluşabilecek genotip çeşit­lerinin sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki soy ağacında bireylerin Rh kan grubu ile ilgili fenotiplerinin dağılımı verilmiştir.Soy ağacındaki bilgilere göre, bu bireyler ile ilgili,

1- Kan grubu Rh(-) olan bireyler koyu renkle gös­terilmiştir.

2- Açık renkle gösterilen bireylerin tümü Rh kan grubu özelliği bakımından homozigottur.

3- Koyu renkle gösterilen bireylerin tümünde Rh kan grubunu belirleyen iki çeşit alel bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Eksik baskınlık kalıtım modelinde, baskınlık-çe­kiniklik kalıtım modelinden farklı olarak,

1- farklı iki arı dölün çaprazlanmasıyla oluşan F1 dölü bireylerinin tümünün heterozigot olması,

2- heterozigot bireyler arasında yapılan çaprazla­malardan oluşan F2 dölü bireylerinde genotip oranının 1 : 2 : 1 olması,

3- heterozigot bireyler arasında yapılan çaprazla­malardan oluşan F2 dölü bireylerinde 3 çeşit fenotip ortaya çıkması

olaylarından hangileri görülür?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Kalıtımın Genel İlkeleri TEST - 2
11.
Kan grupları A Rh( +) ve B Rh( +) olan bir çiftin birinci çocuklarının kan gurubu O Rh(-) olmuştur.

Bu çiftin, doğabilecek ikinci çocuklarının kan grubunun AB Rh(+) olma olasılığı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 3/16
Soru Açıklaması
12.
Tek yumurta ikizlerinin fenotiplerinde görülen farklılıklar,

1- modifikasyon,

2- krosing over,

3- mayoz bölünme,

4- mitoz bölünme

olaylarından hangileri ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "E" 2, 3 ve 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.