TYT Biyoloji: Kalıtımın Genel İlkeleri TEST - 1


Kalıtımın Genel İlkeleri konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Kalıtımın Genel İlkeleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kalıtımın Genel İlkeleri konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kalıtımın Genel İlkeleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Kalıtımın Genel İlkeleri TEST - 1
1.
Kan grubu B olan anne ile AB olan babanın kan grubu A olan çocukları oluyor. Baba, böyle bir olayın olama­yacağını, kendi çocuklarının hastanede karıştırıldığını iddia ediyor. Hastane yetkilileri ise, böyle bir karışıklı­ğın mümkün olamayacağını ifade ediyor.

Bu durumla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Hastane yetkilileri haklıdır çünkü; anne kan grubu bakımından heterozigot ise, A kan grubuna sahip çocukları olabilir.
Soru Açıklaması
2.
Otozomal baskın bir özelliğin aktarımı gösterilen aşa­ğıdaki soy ağacında baskın fenotipli bireylerin tümü taralı olarak verilmiştir.Buna göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 5 nolu bireyin, baskın fenotipli bir bireyle evliliğin­den çekinik fenotipli yavrular oluşamaz.
Soru Açıklaması
3.
Heterozigot genotipli geniş burunlu bir kadınla he­terozigot genotipli geniş burunlu bir erkeğin evlili­ğinden,

I- dar burunlu,

II- homozigot geniş burunlu,

III- heterozigot geniş burunlu

genotipe sahip bireylerin oluşma oranı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
4.
Kırmızı ve beyaz renkli sığırların çaprazlanmasıyla meydana gelen sığırların tümü demir kırı renginde ol­maktadır.Bu farklılık,

1- fenotipin çevreye bağlı olarak değişmesi,

2- kırmızı ve beyaz renk genleri arasında eksik bas­kınlık olması,

3- demir kırı rengindeki sığırların melez genotipli ol­ması

durumlarından hangileriyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grubu fenotip­leri verilmiştir.Buna göre;

1- 1 numaralı birey babasından baskın gen almıştır.

2- 2 numaralı birey annesinden çekinik gen, babasından baskın gen almıştır.

3- 3 numaralı bireyden; 4 numaralı bireye baskın, 5 numaralı bireye çekinik gen aktarılmıştır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
X kromozomunda baskın olarak taşınan bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler aşağıdaki soy ağacında taralı olarak verilmiştir.Buna göre, numaralandırılan bireylerle ilgili aşağı­daki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" 3 numaralı bireyin çekinik fenotipli kız kardeşi ola­bilir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bir türün bireyleri arasın­da sadece kalıtsal özelliklere bağlı olarak ortaya çıkan bir farklılıktır?
Doğru Cevap: "D" Farklı yumurta ikizi olan iki erkek kardeşin göz renklerinin farklı olması
Soru Açıklaması
8.
Düzgün meyveli - sarı tohumlu bezelye bitkisiyle, bu­ruşuk meyveli - sarı tohumlu bezelye bitkisinin çapraz­lanmasından oluşan bireylerin dağılımı;

- Düzgün - Sarı : 745

- Buruşuk - Yeşil : 260

- Düzgün - Yeşil : 250

- Buruşuk - Sarı : 735
şeklindedir.

Çaprazlanan bireylerin genotipi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

(Düzgün meyve buruşuk meyveye sarı tohum/ufuk yeşil tohumluluğa baskındır.)
Doğru Cevap: "A" AaBb X aaBb
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda bazı canlıların genotipleri verilmiştir.Bu canlıların hangilerinde gamet oluşumu sırasın­da cross-over meydana gelmesi oluşacak gamet çeşidini artırır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
10.
insanda dazlaklık otozomal kalıtım gösterir. Dazlaklık aleli B ise erkeklerde hem homozigot (BB) hem de he­terozigot (Bb) genotipler dazlaklığa neden olur. Kadın­larda ise dazlaklığa sadece BB genotipi neden olur.

Buna göre heterozigot dazlak bir baba ve heterozi­got normal saçlı bir annenin erkek ve kız çocukla­rında dazlaklık olasılığı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Kalıtımın Genel İlkeleri TEST - 1
11.


Yukarıdaki soy ağaçlarında çekinik bir alelin belirlediği özelliğe sahip olan bireyler koyu renkle gösterilmiştir.

Bu soy ağaçlarından hangileri ilgili özelliğin Y kro­mozomunda taşınmadığını gösterir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
12.
Kan grubu ABRh(+) olan bir baba ile ORh(-) olan bir annenin çocuklarında bu özellikler bakımından en fazla kaç çeşit genotip gözlenir?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.