TYT Biyoloji: İnsanda Üreme Sistemi TEST - 2


İnsanda Üreme Sistemi konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. İnsanda Üreme Sistemi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İnsanda Üreme Sistemi konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İnsanda Üreme Sistemi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: İnsanda Üreme Sistemi TEST - 2
1.
İnsanda gebelik süresince FSH salgısını ve ute­rus kaslarının kasılmasını önleyen hormon aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Progesteron
Soru Açıklaması
2.
İnsanda,

1- spermlerin üretimi,

2- spermlerin olgunlaşması,

3- spermlerin depolanması

olaylarının gerçekleştiği yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşlendirilmiştir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
3.


Yukarıdaki şekil insanda erkek üreme sisteminin hor­mona! kontrolünü göstermektedir.

Buna göre;

1- Sekonder cinsiyet karakterlerinin oluşmasında FSH testosterona göre daha fazla etkilidir.

2- Testosteron salgısının artması LH salgısını artırır.

3- FSH salgısının artması seminifer tüpçüklerde ma­yoz hücre bölünmesinin gerçekleşmesini sağlar.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki şemada spermatogenez olayı gösterilmiştir:Bu şemada I, II, III, IV ve V olarak numaralandırıl­mış hücrelerin kromozom takımı sayıları aşağıda­kilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
5.
1- Mayoz bölünme

2- Farklılaşma

3- Hücrelerin erimesi

Yukarıdakilerden hangileri spermatogenez ve oo­genezin ortak özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki şemada hayvanlarda gelişme sürecinde görülen bir evre gösterilmiştir.

Bu evre ile ilgili,

1- Hücreler büyümeden bölünür.

2- Hücrelerin kalıtsal yapıları aynıdır.

3- Hücre farklılaşması görülmez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
İnsanda embriyonun gelişimi sırasında segmentas­yon, gastrulasyon ve organogenez evreleri görülür.

Aşağıdakilerden hangisi bu evrelerin ortak özellik­lerindendir?
Doğru Cevap: "A" Mitoz bölünmeler ile hücre sayısının artması
Soru Açıklaması
8.
İnsanda embriyonal dönemde,

1- farklı enzimlerin sentezlenmesi,

2- farklı dokuların oluşması,

3- farklı genlerin çalışması

olayları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir?
Doğru Cevap: "E" 3 - 1 - 2
Soru Açıklaması
9.
Plasentanın,

- bebeğin kanında annenin kanına oranla daha faz­la bulunan bazı küçük yapılı maddeleri anneden bebeğe,

- bebeğin kanında annenin kanına oranla daha az bulunan bazı küçük yapılı maddeleri anneden be­beğe,

- annenin kanında bebeğin kanına oranla daha az bulunan bazı küçük yapılı maddeleri bebekten an­neye

iletebildiği saptanmıştır.

Bu veriler plasentada,

1- fagositoz,

2- difüzyon,

3- aktif taşıma

olaylarından hangilerinin gerçekleştiğini gösterir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Segmentasyon sırasında,

1- anne ve babadan gelen aynı karakterlere ait gen­leri taşıyan kromozomlar arasında parça değiştokuşu,

2- kardeş kromatitlerin sentromerlerinin birbirinden ayrılması,

3- sentriyollerin eşlenmesi

olaylarından hangileri gerçekleşir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.