TYT Biyoloji: Hücre Zarı TEST - 1


Hücre Zarı konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Hücre Zarı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Hücre Zarı konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Hücre Zarı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Hücre Zarı TEST - 1
1.
İnsanda, antidiüretik hormon, kanla vücudun tümüne taşınmasına rağmen sadece böbrekteki bazı hücreleri etkiler.

Bu durum, hücre zarının,

1- özgül olması,

2- karbonhidrat ve proteinlerin oluşturduğu bileşikle­re sahip olması,

3- büyük moleküllere göre küçük molekülleri daha kolay geçirmesi,

4- pozitif iyonlara göre negatif iyonları daha kolay ge­çirmesi

özelliklerinden hangileri sayesinde gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
A, D, E ve K vitaminlerinin; B ve C vitaminlerine göre hücre zarından daha kolay geçtiği gözlem­lerine dayanarak aşağıdaki hipotezlerden hangisi ileri sürülebilir?
Doğru Cevap: "A" Yağda çözünen moleküller hücreye çözünmeyenlerden daha hızlı girer.
Soru Açıklaması
3.
Alkol, eter, kloroform gibi maddeler hücre zarından ko­laylıkla geçmektedir.

Bu durum hücre zarına ait aşağıdaki özelliklerin hangisi ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "D" Zarın yapısında iki sıra lipit tabakası bulunması
Soru Açıklaması
4.
Hücre zarından geçebilen bazı moleküller şunlardır:

1- Karbondioksit

2- Glikoz

3- Oksijen

Bu moleküller aşağıdakilerin hangisinde hücre za­rından difüzyon hızı yüksek olandan düşük olana doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "E" 3, 1, 2
Soru Açıklaması
5.
Bitki hücrelerinde sentezlenen bazı moleküller şunlardır:

1- Glikoz

2- Sakkaroz

3- Maltoz

4- Nişasta

Bu moleküllerden hangileri hücre zarında difüzyo­na uğramaz?
Doğru Cevap: "E" 2, 3 ve 4
Soru Açıklaması
6.
Proteinler, polisakkaritler, disakkaritler ve nötr yağ­ların hücre zarından geçememesinin nedeni, bu moleküllerin aşağıdaki özelliklerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Molekül yapılarının büyük olması
Soru Açıklaması
7.
Bir molekülün hücre zarından pasif taşıma ile geçe­memesinin nedeni,

1- hücrenin canlılığını yitirmiş olması,

2- ilgili molekülün hücre içi ve dışında eşit derişimde bulunması,

3- ilgili molekülün yapısının büyük olması,

4- hücrede yeterli ATP bulunmaması

durumlarından hangileri olabilir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Difüzyon hızını etkileyen etkenler ile ilgili bazı veriler değerlendirilerek aşağıdaki grafik çizilmiştir.

Grafikte X olarak gösterilen etken,

1- sıcaklık,

2- taşınan molekülün büyüklüğü,

3- taşınan molekülün hücre içi ve dışındaki derişim farkı,

4- taşınan yüzeyin genişliği

etkenlerinden hangileri olabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 3 ve 4
Soru Açıklaması
9.
Hücre zarında madde taşınma mekanizmalarından bazıları şunlardır:

1- Difüzyon

2- Kolaylaştırılmış difüzyon

3- Ozmoz

Bunlardan hangileri moleküllerin derişimlerinin yüksek olduğu ortamdan düşük olduğu ortama doğru taşınmasını sağlar?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Hücre zarında pasif taşıma ile ilgili,

1- bir maddenin derişiminin yüksek olduğu ortamdan düşük olduğu ortama taşınması,

2- taşıyıcı proteinlerin kullanılması,

3- ATP kullanılmaması,

4- enzimlerin görev alması

özelliklerinden hangileri difüzyon ve kolaylaştırıl­mış difüzyon için ortaktır?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Hücre Zarı TEST - 1
11.
Plazmolize uğramış bir bitki hücresi kendisinden az yoğun olan sulu bir çözeltide bir süre bekletilmiştir.

Bu süre içinde bitki hücresinde ozmotik basınç ve turgor basıncının aşağıdaki grafiklerin hangisin­deki gibi değişmesi beklenir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
12.
Hücre zarından difüzyona uğrayabilen X maddesinin hücre ve doku sıvısındaki derişim farkının zamana göre değişimi grafikteki gibi olmuştur.Buna göre, bu süre içinde, hücre içine doğru di­füzyona uğrayan X maddesi miktarını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
(İlgili süre içinde difüzyonu etkileyen diğer koşulların sabit kaldığı varsayılacak.)

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.