TYT Biyoloji: Hücre Organelleri TEST - 2


Hücre Organelleri konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Hücre Organelleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Hücre Organelleri konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Hücre Organelleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Hücre Organelleri TEST - 2
1.
Bir hücrenin enzim gereksinimi ile bu hücrenin ri­bozom sayısı arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerin hangisinde gösterilmiştir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
2.
Ribozom organeliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Aminoasit sentezlenmesini sağlar.
Soru Açıklaması
3.


Yukarıdaki şekil hayvan hücrelerinde bulunan bir or­ganele aittir.

Bu organel ile ilgili,

1- Bütün hayvan hücrelerinde bulunur.

2- Çift birim zarla çevrilidir.

3- Kromozomların zıt kutuplara çekilmesini sağ­layan mikrotübülleri oluşturur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
4.
Ökaryot hücrelerin içi endoplazmik retikulum adı verilen kanalcıklar ile donatılmıştır. Bu kanalcıklar çekirdek zarından hücre zarına kadar uzanır. Bu ka­nalcıkları çevreleyen zar hücre zarına benzer bir yapı gösterir ve bazılarının üzerinde ribozom bulunur.

Endoplazmik retikulum hücreye,

1- hücre içi iletimi sağlama,

2- hücre için gerekli olan bazı maddeleri sentezleme,

3- ribozomda üretilen proteinlerin yapısal değişime uğratılmasını sağlama

özelliklerinden hangilerini kazandırır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki olaylardan hangisi endoplazmik re­tikulum tarafından gerçekleştirilir?
Doğru Cevap: "E" Hücre içinde maddelerin dağıtımı ve taşınması
Soru Açıklaması
6.
Golgi cisimciği;

1- ATP sentezi,

2- hücre zarı üretimi,

3- polisakkarit sentezi

olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Golgi cisimciği ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Lizozomun yapısına katılacak olan enzimlerin pro­tein kısımlarını sentezler.
Soru Açıklaması
8.
Granüllü endoplazmik retikulumda sentezlenen pasif enzimler, lizozomlar ile golgi cisimciğine gönderilir. Burada enzimleri aktifleştirilen lizozomlar keseler şek­linde sitoplazmaya verilir.

Buna göre lizozom organeli ile ilgili,

1- Ribozom organeli bulundurmaz.

2- İki birim zar bulundurur.

3- Enzimleri substrat ile karşılaştığında çalışabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Lizozom organeli ile ilgili,

1- Yaşlanmış ve yıpranmış hücrelerin ortadan kal­dırılmasını sağlar.

2- Endositoz ile hücreye alınan moleküllerin sin­dirimini sağlar.

3- Zarının zedelenmesi sonucu açığa çıkan en­zimleri hücreyi sindirir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.


Bir bitki hücresinin büyümesi sırasında gerçekleştirdi­ği değişim yukarıda şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre;

1- Hücre yaşlandıkça koful sayısı azalır.

2- Hücre yaşlandıkça sitoplazma / koful büyüklüğü oranı azalır.

3- Hücre yaşlandıkça mitokondriler kofullara oranla daha fazla büyür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Hücre Organelleri TEST - 2
11.
Kofullar ile ilgili,

1- Bulundurduğu antosiyan pigmenti sayesinde çi­çeklerdeki mavi ve menekşe rengin oluşmasını sağlar.

2- Hayvan hücrelerinde bitki hücrelerine göre daha büyüktür.

3- Hayvan hücrelerinde, endoplazmik retikulum veya golgi cisimciğinden oluşabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
12.
Hücresel yapılardan bazıları şunlardır:

1- Hücre duvarı

2- Hücre zarı

3- Sitoplazma

4- Ribozom

Bunlardan hangileri canlıların tümünde bulunur?
Doğru Cevap: "E" 2, 3 ve 4
Soru Açıklaması
13.
Hücrelerde,

1- protein

2- polisakkarit,

3- fosfolipit

moleküllerinin her biri granüllü ER, Golgi cisimciği ve granülsüz ER organellerinin hangisinde sentezlenir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
14.
Bitki hücrelerindeki mitokondri organelinde aşağı­daki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
Doğru Cevap: "B" Oksijenin üretilmesi
Soru Açıklaması
15.
Hücre iskeleti üç temel yapıdan oluşur. Bunlar,

1- mikrotübül,

2- mikrofilament,

3- arafilament
olarak adlandırılır.

Bu yapıların ince olandan kalın olana doğru sı­ralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 2 - 3 - 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.