TYT Biyoloji: Hayvanlar TEST - 2


Hayvanlar konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Hayvanlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Hayvanlar konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Hayvanlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Hayvanlar TEST - 2
1.
Hücrelerinde sil ya da kamçı bulundurabilen bazı canlı grupları şunlardır:

1- Hayvan

2- Protista

3- Bakteriler

4- Arkeler

Bunların hangilerinde sil ya da kamçılar mikro­tübüllerden oluşur?

(Sil ve kamçı ökaryot hücrelerde mikrotübüllerden oluşur.)
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisinde verilen canlı, karşısın­daki özelliğe sahip değildir?
Doğru Cevap: "D" Alabalık: İç döllenme
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda omurgasız hayvanlara ait bazı şubeler ve­rilmiştir.

- Süngerler

- Solucanlar

- Eklembacaklılar

- Sölenterler

- Yumuşakçalar

- Derisi dikenliler

Bu şubelerde yer alan canlılar aşağıda belirtilen özelliklerden hangisine ortak olarak sahiptir?
Doğru Cevap: "A" Heterotrof beslenme
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanların tümünün ortak özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" Heterotrof beslenme
Soru Açıklaması
5.
Hayvanlar alemindeki bazı canlı grupları aşağıda ve­rilmiştir.

1- Eklem bacaklılar

2- Böcekler

3- Omurgasız hayvanlar

Bu canlı gruplarının sahip olduğu çeşitlilikle ilgili aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 3 > 1 > 2
Soru Açıklaması
6.
Hayvanlar alemindeki canlılarla ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Omurgalılarda beyin ve omurilik bulunurken omur­gasız hayvanlarda bulunmaz.
Soru Açıklaması
7.
Hayvanlar aleminin kordalılar şubesinde bulunan bir sınıftaki canlıların bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.

- Sabit vücut ısılı olma

- Vücut örtüsünü tüylerle kaplama

- Akciğerlerinde hava keseleri bulundurma

Bu sınıfla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Olgun alyuvarları çekirdeksizdir.
Soru Açıklaması
8.
Omurgalı hayvanların,

1- sabit vücut ısılı olma,

2- akciğer bulundurma,

3- ter bezi bulundurma

özelliklerine sahip canlı gruplarının protein ben­zerliği çok olandan az olana doğru sıralanışı aşa­ğıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 3 - 1 - 2
Soru Açıklaması
9.
Memelilere ait,

1- ter bezi bulundurma,

2- kapalı kan dolaşımı bulundurma,

3- alveoller ile solunum yüzeyini genişletme,

4- boşaltım organı olarak böbrek bulundurma

özelliklerinden hangilerine balıklar da sahiptir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
10.
Omurgalı hayvan sınıflarında bulunan canlıların sahip olduğu bazı özellikler aşağıda verilmiştir.

1- İç döllenme yapma

2- Başkalaşım geçirme

3- Kalpte yarım perde bulundurma

4- Nemli deri bulundurma

Bu özelliklerden hangilerine sürüngenler hangilerine de kurbağalar sahiptir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Hayvanlar TEST - 2
11.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi omurgalı hayvan sınıflarından yalnızca memelilerde bulunur?
Doğru Cevap: "D" Çekirdeksiz alyuvar bulundurma
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki sütun grafik kangurular, keseli memeliler ve memeli hayvanlar grubundaki canlıların birey sayıları­nı göstermektedir.Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.