TYT Biyoloji: Hayvanlar TEST - 1


Hayvanlar konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Hayvanlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Hayvanlar konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Hayvanlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Hayvanlar TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi hayvanların tümünün or­tak özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Heterotrof beslenme
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi böceklerden farklı olarak halkalı solucanlara ait bir özelliktir?
Doğru Cevap: "B" Kapalı kan dolaşımı sistemine sahip olma
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanların tümünün ortak özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Eşey hücrelerinin oluşturulması
Soru Açıklaması
4.
Kara hayatına en iyi uyum sağlamış omurgasız hayvan türleri aşağıdaki hayvan gruplarının han­gisinde bulunur?
Doğru Cevap: "E" Eklembacaklılar
Soru Açıklaması
5.
Bazı canlı grupları şunlardır:

- Böcekler

- Yassı solucanlar

- Yuvarlak solucanlar

- Halkalı solucanlar

Bu canlı grupları,

1- heterotrof beslenme,

2- eşeyli üreme,

3- omurgasızlar grubunda bulunma

özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Yassı solucanların biri parazit, diğeri parazit olma­yan iki türünde,

1- sindirim boşluğuna sahip olma,

2- üreme sistemine sahip olma,

3- gaz alışverişini vücut yüzeyinden yapma

özelliklerinden hangileri ortaktır?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
1- Kapalı dolaşım

2- Embriyo döneminde solungaç yarıkları

3- İç döllenme

4- Sıcakkanlılık

Yukarıdakilerden hangileri omurgalı hayvan sınıf­larının tümüne ait ortak özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
8.
1- İç döllenme ve iç gelişme

2- İç döllenme ve dış gelişme

3- Dış döllenme ve iç gelişme

4- Dış döllenme ve dış gelişme

Yukarıdakilerden hangileri omurgalı hayvan sınıf­larının hiçbirinde gerçekleşmez?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
9.
Hayvanlar ile omurgalılar arasındaki sistematik basamak ilişkisine benzer bir ilişki aşağıdakilerin hangisinde verilenler arasında da mevcuttur?
Doğru Cevap: "A" Protista ile kamçılılar
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki tabloda numaralandırılmış beş hücresel ya­pının bulunmadığı canlı grupları (-) işareti ile gösteril­miştir.Bu hücresel yapılardan hangisi kontraktil koful ola­bilir?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Hayvanlar TEST - 1
11.
1- Hücresel yapıya sahip olma

2- Metabolizma atıklarını boşaltma

3- Metabolizma için gereken enerjiyi üretme

4- Metabolizma için gereken besini sentezleme

Yukarıdakilerden hangileri canlı alemlerinin tümü­ne ait ortak özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
12.
Bazı canlılarda larvalar ergine benzemez. Larvalar belirli bir süre sonra bir gelişme evresi geçirerek ergin formlara dönüşür. Bu gelişme evresine metamorfoz (başkalaşım) denir.

Buna göre metamorfoz olayı hangi canlı aleminde görülür?
Doğru Cevap: "E" Hayvanlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.