TYT Biyoloji: Güncel Çevre Sorunları TEST - 2


Güncel Çevre Sorunları konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Güncel Çevre Sorunları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Güncel Çevre Sorunları konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Güncel Çevre Sorunları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Güncel Çevre Sorunları TEST - 2
1.
Ekolojik dengelerin bozulması ile ilgili,

1- atmosferde sera etkisine neden olan gazların oranının artması,

2- fosil yakıt kullanımının artması,

3- iklimlerin degişmesi,

4- biyolojik çeşitliliğin azalması

olayları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir?
Doğru Cevap: "C" 2 - 1 - 3 - 4
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Enerji üretiminde fosil yakıtların kullanılması
Soru Açıklaması
3.
Yüzyılımızda sanayide fosil yakıt tüketiminin aşırı miktarda artmasına rağmen atmosferdeki sera gazı miktarında beklenilenden daha az artış görülmüş­tür.

Bu durumun nedenini gösteren grafik aşağıda­kilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
4.
Asit yağmurları sülfürik asit ve nitrik asit içerdiği için, suda çözündüğünde yoğun oranda hidrojen iyonu verir. Kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi ele­mentler ile tepkimeye girer.

Buna göre asit yağmuru miktarı ile toprak sıvı­sındaki kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallerinin miktarı arasındaki ilişkiyi göste­ren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
5.
Çağımızda ekolojik dengelerin bozulması ile ilgili bazı olaylar şunlardır:

1- Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınların şid­detinin artması

2- Ozon (03) tabakasının incelmesi

3- Kalıtsal hastalıkların artması

4- Kalıtsal mutasyonların artması

Bu olaylar aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir?
Doğru Cevap: "C" 2 - 1 - 4 - 3
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi su kaynaklarında oto­biyolojik temizlenme gücünün azalmasına ne­den olur?
Doğru Cevap: "D" Sularda azot ve fosfor bileşiklerinin artmasıyla ötrofikasyonun gerçekleşmesi
Soru Açıklaması
7.
Bir su kaynağının büyük moleküllü organik atık­lardan otobiyolojik olarak temizlenmesi süre­cinde,

1- amonyak,

2- nitrat,

3- amino asit,

4- nitrit

molekül ve iyonları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre oluşur?
Doğru Cevap: "E" 3 - 1 - 4 - 2
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi deniz suyundaki oksi­jen oranının azalmasının nedenlerinden değil­dir?
Doğru Cevap: "A" Ekolojik ayak izinin azalması
Soru Açıklaması
9.
Bir ülkede toplu taşıma sisteminin yaygın­laştırılması, metro gibi yer altı ulaşımına önem verilmesi ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırıl­ması uygulamaları,

1- ekolojik ayak izi,

2- karbon ayak izi,

3- ses kirliliği

özelliklerinden hangilerinin niceliğinin azalma­sını sağlar?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Güncel çevre sorunlarının bazıları şunlardır:

1- Radyasyon kirliliği

2- Işık kirliliği

3- Hava kirliliği

4- Ses kirliliği

Bunlardan hangileri kalıtsal mutasyonlara neden olabilir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Güncel Çevre Sorunları TEST - 2
11.
İnsanlar tarafından gerçekleştirilen

1- yenilenemez enerji kaynaklarının yerine yenile­nebilir enerji kaynaklarının kullanılması,

2- fosil yakıt kullanımının artması,

3- ormanlık alanların yerleşim birimlerine dönüştürülmesi

olaylarından hangileri kişinin karbon ayak izinin artmasına neden olur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
12.
Küresel ısınmayla ilgili,

1- Dünyanın bir tarafında aşırı kuraklıklara neden olurken diğer tarafında da aşırı yağışlara neden olur.

2- Dünyanın ikliminde değişmelere neden olmuştur.

3- Fosil yakıt kullanımının artışı küresel ısınmada yavaşlamaya neden olmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.