TYT Biyoloji: Güncel Çevre Sorunları TEST - 1


Güncel Çevre Sorunları konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Güncel Çevre Sorunları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Güncel Çevre Sorunları konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Güncel Çevre Sorunları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Güncel Çevre Sorunları TEST - 1
1.
Bir öğrenci özdeş bitkilerle aşağıdaki çalışmaları yapıyor.

- A olarak işaretlediği bitkinin yapraklarına normal su püskürtüyor.

- B olarak işaretlediği bitkinin yapraklarına ise değişik oranlarda sulandırdığı sirkeli sudan püskürtüyor.

Bu öğrenci aşağıdakilerden hangisini araştırmak­tadır?
Doğru Cevap: "B" Asit yağmurlarının bitki gelişimine etkisi
Soru Açıklaması
2.
Kutup ayılarının ve penguenlerin yaşama alanları­nın hızla azalmasında,

1- fosil yakıt kullanımının artması,

2- ormanlık alanların azalması,

3- fabrika bacalarına filtre takılmaması

durumlarından hangilerinin etkisi vardır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
insanların çevreye verdiği zararlardan bazıları şunlardır:

- Azotlu ve fosforlu gübrelerin su kaynaklarına karış­ması

- Evsel atıkların arıtılmadan su kaynaklarına veril­mesi

- Termik santrallerin soğutulmasında kullanılan su­ların doğrudan dere yataklarına verilmesi

Bu olaylar,

1- sulardaki canlı çeşitliliğinin azalması,

2- su kirliliğinin artması,

3- sulardaki oksijen oranının azalması

durumlarından hangilerine neden olur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.


Yukarıdaki grafik bir deney ortamındaki tahrip edilmiş ve edilmemiş orman bölgelerinde toprağın nitrat kay­bını göstermektedir.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru­dur?
Doğru Cevap: "B" Ormanların tahrip edilmesi topraktaki nitrat miktarı­nın azalmasına neden olur.
Soru Açıklaması
5.
Çeşitli etkinlikler sonucu atmosfere salınan C02 nin tamamı bir kişinin karbon ayak izini oluşturur. Karbon ayak izi genellikle bir yıllık zaman dilimi için hesapla­nır. Genellikle ton ya da kg olarak ifade edilir. Diğer sera gazları da karbon ayak izinin hesaplanmasında dikkate alınır.

Buna göre,

1- evlerin fosil yakıtlarla ısıtılması,

2- bilgisayar ve cep telefonu kullanılması,

3- plastik şişe ve poşet kullanılması

olaylarından hangileri kişinin karbon ayak izinin artmasına neden olur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Orman yangınlarının artması,

1- erozyonun hızlanması,

2- yaban hayatın zarar görmesi,

3- küresel ısınmanın artması

durumlarından hangilerine neden olur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Otobiyolojik temizlenme: Su kaynağı içinde bulunan kirleticilerin yine aynı kaynakta yaşamını sürdüren canlılar ve oksijenin etkisiyle zararsız hale dönüştürül­mesidir.

Su kaynaklarının otobiyolojik olarak temizlenme kapasitesi, su kaynağı ile ilgili,

1- büyüklük,

2- akıntı hızı,

3- canlı çeşitliliği

durumlarından hangilerine bağlıdır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Deniz kaplumbağaları yumurtalarını sahil kesimindeki kumsallara bırakır. Yumurtadan çıkan yavrular denize ulaşmak için deniz ile kara arasındaki aydınlık farkını kullanır. Yavru kaplumbağalar yapay ışıklandırmalarla karaya yönelince hayatlarını kaybeder.

Buna göre, ışık kirliliği ile ilgili,

1- Bazı türlerin yok olmasına neden olabilir.

2- Hayvanlara zarar verirken insanlara zarar vermez.

3- Bitkiler ışık kirliliğinden etkilenmez.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
9.
Su ekosistemlerinde,

1- sulardaki alg ve bitkilerin aşırı çoğalması,

2- sudaki canlı çeşitliliğinin azalması,

3- gübre olarak kullanılan azot ve fosforun su kay­naklarına karışması

olayları hangi sırayla gerçekleşir?
Doğru Cevap: "D" 3 - 1 - 2
Soru Açıklaması
10.
Çevre kirliliği ile yapılan mücadelede,

- tarım zararlıları ile kimyasal mücadele yerine biyo­lojik mücadele yapılması,

- sanayi tesislerinin yerleşim alanlarının dışında verimli olmayan bölgelere kurulması,

- gübrelemenin doğru yapılması,

- fosil yakıt kullanımının azaltılması,

- sanayi ve evsel atıkların arıtılarak toprağa verilmesi

uygulamalarının yapılması,

1- su,

2- hava,

3- toprak

ortamlarının hangilerindeki kirliliğin azalmasını sağlar?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Güncel Çevre Sorunları TEST - 1
11.
Aşağıdakilerden hangisi erozyonun önlenmesi için alınacak önlemlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Yanlış ekim ve sulamanın önlenmesi
Soru Açıklaması
12.
Ekosistemlerin canlı ve cansız kısımlarında gerçek­leşen bazı olaylar şunlardır:

1- Fotosentez

2- Kemosentez

3- Yanma

4- Aerobik solunum

Bu olaylardan hangileri atmosferdeki sera gazlarının oranını artırır?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.