TYT Biyoloji: Gonozomal Kavramlar TEST - 2


Gonozomal Kavramlar konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Gonozomal Kavramlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Gonozomal Kavramlar konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Gonozomal Kavramlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Gonozomal Kavramlar TEST - 2
1.
Renk körü bir anne ile renk körü olmayan bir baba­nın çocuklarıyla ilgili,

1- Erkek çocukları renk körüdür.

2- Kız çocukları renk körüdür.

3- Yeni doğacak çocuklarının renk körü olma ihtimali % 50'dir.

tahminlerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Drosophila adı verilen sirke sineklerinde göz rengi geni cinsiyete bağlı olup X kromozomu üzerinde taşı­nır. Bu canlılarda kırmızı göz geni beyaz göz genine baskındır.

Beyaz renk geni taşıdığı halde kırmızı gözlü olan dişi drosophila ile kırmızı gözlü erkek drosophila­nın çaprazlanması sonucunda aşağıdaki bireyler­den hangisi oluşamaz?
Doğru Cevap: "D" Beyaz gözlü dişi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki soy ağacında taralı olarak verilen bireyler hemofili hastasıdır.Buna göre, numaralandırılan bireylerden hangisi homozigot sağlıklı olabilir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
4.
Babası hemofili hastası olan sağlam fenotipli bir kadının sağlıklı bir erkekle evliliğinden aşağıdaki çocuklardan hangisi oluşmaz?
Doğru Cevap: "B" Hemofili hastası kız
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki soy ağacında X kromozomunda taşınan çe­kinik bir özelliğin bireylerdeki dağılımı gösterilmiştir.Bu özellik ile ilgili,

1- Hemofili olabilir.

2- Renk körlüğü olabilir.

3- Balık pulluluk olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.
İnsanlarda X kromozomu üzerinde bulunan çeki­nik bir genle aktarılan özellikle ilgili;

1- Sadece erkek bireylerde etkisini fenotipte gös­terebilir.

2- Sadece dişi bireylerde bulunur.

3- Erkek ve dişi bireylerin fenotipinde belirme olasılı­ğı aynıdır.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki soy ağacında renk körü bireyler taralı ola­rak verilmiştir.Buna göre, numaralandırılan bireylerden hangileri homozigot genotipli olabilir?
Doğru Cevap: "D" 3 ve 4
Soru Açıklaması
8.
Ayşe ve Burak renk körü özelliği bakımından sağlıklı fenotipe sahipken, Esra hastadır.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlik­le doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Esra'nın babası renk körüdür.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi insanda X'e bağlı baskın kalıtımın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Özelliği gösteren dişi bireyin erkek çocuklarının hepsinde özellik ortaya çıkar.
Soru Açıklaması
10.


Yukarıdaki soy ağacında Y kromozomu üzerinde taşı­nan kulak kıllılığı özelliğini 5 numaralı birey fenotipin­de göstermektedir.

Buna göre, aşağıdaki bireylerin hangilerinde ku­lak kıllılığı görüldüğü kesindir?
Doğru Cevap: "C" 3 ve 8
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Gonozomal Kavramlar TEST - 2
11.
Aşağıdaki soy ağacında X ve Y kromozomunda bulu­nan bazı genler gösterilmiştir.Bu kromozomlarda bulunan genlerden hangileri­nin etkilediği özellik dişi bireylerin fenotipinde gö­rülmez?
Doğru Cevap: "A" h ve K
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki soy ağacında I ve II numaralı bireylerde Y kromozomunda taşınan gen fenotipte anormal bir özelliğin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1 nolu bi­reyde bu anormal özelliği kontrol eden gende mutas­yon olduğu ileri sürülüyor.I numaralı bireyin soy ağacında verilen akrabaları­nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu bireydeki anormal özelliğin mutasyonla ortaya çıktığının kanıtı olamaz?
Doğru Cevap: "A" Anne tarafından dedesinin normal olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.