TYT Biyoloji: Gonozomal Kavramlar TEST - 1


Gonozomal Kavramlar konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Gonozomal Kavramlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Gonozomal Kavramlar konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Gonozomal Kavramlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Gonozomal Kavramlar TEST - 1
1.
Aşağıdaki şemada X ve Y kromozomları üzerinde yer alan bazı genler gösterilmiştir.Buna göre, insanda,

I- sadece erkeklerde görülen,

II- dişilerde erkeklere göre daha az görülen,

III- erkek ve dişilerde aynı oranda görülen

özelliklerin birer örneği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
2.
İnsanda cinsiyetin belirlenmesiyle ilgili,

1- Dişi bireyler annelerinden X kromozomu alır.

2- Anneler sadece kız çocuklarına X kromozomunu verir.

3- Dişi bireyler babalarından X kromozomu alır.

4- Babalar sadece kız çocuklarına X kromozomu verir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 3 ve 4
Soru Açıklaması
3.
Renk körlüğü bakımından,

I- renk körü erkek ve taşıyıcı dişi,

II- renk körü dişi ve sağlam erkek,

III- sağlam dişi ve renk körü erkek

bireyler arasındaki evliliklerin hangisi renk kör­lüğünün erkek çocuklarında ve kız çocuklarında daha çok görülmesine neden olur

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki soy ağacında taralı olarak verilen bireyler X kromozomunda çekinik olarak taşınan hemofilili olma özelliğini fenotipinde göstermektedir.Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlik­le doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 4 nolu birey babasından çekinik, annesinden bas­kın gen almıştır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki soy ağacında X kromozomunda taşınan çe­kinik bir özelliğe sahip olan bireyler koyu renkle göste­rilmiştir.Bu soy ağacındaki bilgilere göre, numaralandırıl­mış bireylerden hangileri ilgili özellik bakımından taşıyıcıdır?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
6.
İnsanda,

1- 45 + XY,

2- 44 + XO,

3- 45 + XX,

4- 44 + XXY

kromozomlu zigotlardan hangilerinin oluşmasına neden olan eşey hücreleri oluşurken gonozomlar­da ayrılmama olayı gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
7.
Renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir anne ile renk körü bir babanın çocukları ile ilgili,

1- Erkek çocuklarının yarısı renk körü olur.

2- Kız çocuklarının tümünde renk körlüğü geni bulunur.

3- Kız çocuklarının yarısı sağlam olur.

4- Erkek çocuklarının sadece bazılarında renk körlü­ğü geni bulunur.

yargılarından hangilerinin doğruluğu kesindir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
8.


Renk körlüğü ve hemofili bakımından bir anne ve ba­banın ilgili genleri ve bu genleri taşıyan kromozomlar yukarıda şematik olarak gösterilmiştir.

Bu ailede renk körü fakat hemofili hastası olmayan bir kız çocuğunun doğması aşağıdakilerden han­gisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "D" Cross-over
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki soy ağacında X kromozomunda taşınan belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkle gösterilmiştir.Bu özellik ile ilgili,

1- Çekinik bir genle aktarılır.

2- Baskın bir genle aktarılır.

3- Babadan erkek çocuğuna aktarılmaz.

4- Anneden kız çocuğuna aktarılmaz.

yargılarından hangilerinin doğruluğu kesindir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
10.


Yukarıdaki soy ağacında X kromozomunda taşınan çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.

Buna göre, numaralandırılmış bireylerden hangile­rinin genotipi belirlenemez?
Doğru Cevap: "D" 4 ve 5
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Gonozomal Kavramlar TEST - 1
11.
Hemofili hastası bir baba ile taşıyıcı bir annenin hemofili hastası kızlarının olma ihtimali % kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 25
Soru Açıklaması
12.
Tavuklarda cinsiyet gonozomlarla aktarılır. Bu can­lılarda,

- ZW gonozomlarını bulunduranlar dişi,

- ZZ gonozomlarını bulunduranlar erkek
birey olarak gelişir.

Buna göre,

1- Spermden Z gonozomunun gelmesi yavrunun er­kek olmasını sağlar.

2- Gonozomları farklı tür olan döllenmiş yumurtadan çıkan yavru erkektir.

3- Civcivin cinsiyetini yumurtanın bulundurduğu go­nozom türü belirler.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.