TYT Biyoloji: Eşeysiz ve Eşeyli Üreme TEST - 2


Eşeysiz ve Eşeyli Üreme konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Eşeysiz ve Eşeyli Üreme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Eşeysiz ve Eşeyli Üreme konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Eşeysiz ve Eşeyli Üreme Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Eşeysiz ve Eşeyli Üreme TEST - 2
1.
Bir hücreli bir canlıda tek bir bireyden, optimum koşullarda arka arkaya altı kez ikiye bölünme sonu­cunda yeni bireyler oluşmuştur.

Bu süreçte birey sayısındaki artış aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
Soru Açıklaması
2.
Besin değeri ve kalitesi bakımından özdeş bitkisel ürünler elde etmek için,

1- tohumla üreme,

2- aşılama,

3- daldırma

yöntemlerinden hangilerinin kullanılması uygun değildir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
3.
Bir bakteri, arka arkaya üç kez ikiye bölünerek ço­ğalmıştır.

Bu olay ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Toplam olarak, bakteri genomundaki nükleotit sayısının 8 katı nükleotit kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bir hücreli canlıların tümünün ikiye bölünerek çoğalmasında ortak olarak gerçekleşen olaylardandır?
Doğru Cevap: "E" DNA'nın eşlenmesi
Soru Açıklaması
5.
32 kromozomlu bir yumurta ana hücresi arka arkaya üç kez mitoz ve bir kez de mayoz bölünme geçirdikten sonra oluşan hücrelerden biri döllen­miştir.

Bu olaylar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Son olarak ortamda sadece haploit hücreler kal­mıştır.
Soru Açıklaması
6.
Ökaryot canlıların eşeysiz üreme ile kendisiyle aynı genetik bilgiye sahip yavrular meydana ge­tirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin ger­çekleşmesi gerekli değildir?
Doğru Cevap: "D" Homolog kromozomların hücrenin zıt kutupları­na taşınması
Soru Açıklaması
7.
1- Planarya

2- Denizyıldızı

3- Denizanası

4- Kertenkele

Yukarıdaki canlılardan hangileri rejenerasyon yetenekleri sayesinde eşeysiz çoğalabilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
8.
Canlılarda görülen rejenerasyon çeşitleri şunlardır:

1- Doku rejenerasyonu

2- Organ rejenerasyonu

3- Vücut düzeyinde rejenerasyon

Bunlardan mitoz bölünme ile sağlananlar ve eşeysiz üremeyi sağlayanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
9.
Plazmodyumun yaşam döngüsünde görülen bazı olaylar şunlardır:

1- Sporozoitlerden merozoitlerin oluşması

2- Gametositlerden zigotun oluşması

3- Zigottan sporozoitlerin oluşması

Bunlardan mitoz, mayoz ve döllenme sonucun­da gerçekleşenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
10.
Canlılarda görülen bazı olaylar şunlardır:

1- İkiye bölünerek çoğalma

2- Konjugasyon

3- Partenogenez

4- Tomurcuklanma ile üreme

Bunlardan bir hücreli ve çok hücreli canlılarda görülenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Eşeysiz ve Eşeyli Üreme TEST - 2
11.
Plazmodyumun yaşam döngüsündeki bazı basa­maklar şunlardır:

1- Sporozoit  --------> Merozoit

2- Merozoit  --------> Gamet

3- Gamet  --------> Zigot

4- Zigot  --------> Sporozoit

Bunların hangilerinde krosing over olma olası­lığı vardır?
Doğru Cevap: "C" yalnız 4
Soru Açıklaması
12.
Aşağıda verilen çoğalma olaylarının hangisinin sonucunda ana canlıyla aynı kalıtsal yapıda yeni bireyler oluşturulur?
Doğru Cevap: "E" Patates gibi bitkilerin toprak altı gövdelerinin göz (nodyum) bulunan kısımlarının toprağa dikil­mesiyle
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.