TYT Biyoloji: Eşeysiz ve Eşeyli Üreme TEST - 1


Eşeysiz ve Eşeyli Üreme konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Eşeysiz ve Eşeyli Üreme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Eşeysiz ve Eşeyli Üreme konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Eşeysiz ve Eşeyli Üreme Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Eşeysiz ve Eşeyli Üreme TEST - 1
1.
Aşağıdaki şemada bir canlının yaşam döngüsü göste­rilmiştir.Bu canlının yaşam döngüsü ile ilgili aşağıdaki yar­gılardan hangisinin doğruluğu kesindir?
Doğru Cevap: "A" Eşeyli ve eşeysiz üreme birbirini izler.
Soru Açıklaması
2.


Bir deneyde şekildeki gibi parçalara ayrılan planarya­nın her bir parçasından yeni bireyler gelişmiştir.

Bu olay ile ilgili,

1- Yeni bireylerin kalıtsal yapıları özdeştir.

2- Yeni bireylerin büyümesi mayoz bölünme ile sağlanmıştır.

3- Bir eşeysiz üreme olayıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Bitkilerin üremesi ile ilgili bazı olaylar şunlardır:

1- İki bitki parçasının, bir bitkiymiş gibi kaynaşıp bü­yüyecek şekilde birleştirilmesi

2- Yer elmasının besin depolayan şişkin gövdesi üze­rinde bulunan gözlerden yeni bitkilerin gelişmesi

3- Fasulyenin tohumundaki embriyodan yeni bitkile­rin oluşması

4- Aynı tür iki bitki arasında tozlaşmanın gerçekleşmesi

Bu olaylardan hangileri eşeysiz üremede gerçek­leşir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.
Bir bitkinin,

1- kök ucundan alınan hücrelerden üretilmesi,

2- gövde ucundan alınan hücrelerden üretilmesi,

3- meyvesinden çıkarılan çekirdekten üretilmesi

uygulamalarının hangilerinde kalıtsal yapısı ana bitki ile özdeş olan yavru bitkiler oluşur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi döllenme olmazsa ger­çekleşmez?
Doğru Cevap: "C" Bal arılarında işçi ve kraliçe arıların oluşması
Soru Açıklaması
6.
Çilek bitkisinin çoğalma şekillerinden biri aşağıda ve­rilmiştir.Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yeni bitkinin kök ve gövde farklılaşması mayoz bö­lünme ile sağlanır.
Soru Açıklaması
7.
Bitkilerde gözlenen,

1- gül fidanından koparılan dalın ata bitkinin toprağında köklendirilmesi,

2- manolya bitkisinin kökünden alınan hücrelerin doku kültüründe geliştirilmesi,

3- gözyaşı bitkisi yapraklarının toprağa düşmesi

olaylarından hangilerinin sonucunda ata canlıyla aynı kalıtsal yapıda yeni bireyler oluşur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki tabloda eşeyli ve eşeysiz üreme ile ilgili bazı özelliklerin karşılaştırmaları verilmiştir.Bu karşılaştırmalardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Eşeyli üreme sonucu oluşan bireylerin kalıtsal yapılarının birbirlerinden ve ata canlılardan farklı olmasına,

1- döllenme olayının gerçekleşmesi,

2- bireylerin mitoz bölünmeyle gelişmesi,

3- gametlerin mayoz bölünmeyle oluşması

durumlarından hangileri neden olur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Bazı canlıların üremesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıda özetlenmiştir.

- Döllenmemiş yumurtaların mitoz bölünmeyle er­kek bireyleri oluşturması

- Döllenmiş yumurtaların mitoz bölünmeyle dişi bi­reyleri oluşturması

- Dişi larvaların farklı tür besinlerle beslenmeleri so­nucu kraliçe ve işçi bireylerin oluşması

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Aynı kraliçeden oluşan bütün erkek bireylerin tüm kalıtsal özellikleri aynıdır.
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Eşeysiz ve Eşeyli Üreme TEST - 1
11.
Hermafrodit canlıların tümü,

1- kendi kendini dölleyebilme,

2- hem erkek hem de dişi gamet üretebilme,

3- kendi türünden başka bir bireyle çiftleşme

özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptirler?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme ile olu­şan yeni bireylerin ortam koşullarına uyum sağ­lamasını kolaylaştırır?
Doğru Cevap: "B" Ortam koşullarının fazla değişken olmaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.