TYT Biyoloji: Enerji Akışı ve Madde Döngüsü TEST - 2


Enerji Akışı ve Madde Döngüsü konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Enerji Akışı ve Madde Döngüsü Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Enerji Akışı ve Madde Döngüsü konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Enerji Akışı ve Madde Döngüsü Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Enerji Akışı ve Madde Döngüsü TEST - 2
1.


Doğadaki azot döngüsünün bazı basamakları yukarı­daki şemada verilmiştir.

Buna göre,

1- a canlılarının tümü prokaryot yapılıdır.

2- b canlıları bitkilerin yaşamını kolaylaştırır.

3- c canlıları ototrof beslenir.

4- d canlıları baklagillerin köklerinde yaşayabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 4
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki şekil doğadaki karbon döngüsünü göster­mektedir.

Buna göre,

1- ormanlık alanların azaltılması,

2- fosil yakıt tüketiminin artması,

3- otçul hayvanların çoğalması

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi atmosfe­rin karbon oranında artmaya neden olur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Ölü organizma artıklarının bulunduğu kapalı bir eko­sistemde saprofit bakterilerle kemosentetik bakteriler bulunmaktadır. Bu ortamdaki saprofitlerin faaliyeti ile oluşan amonyak (NH3), kemosentetiklerin faaliyeti ile oluşan nitrit ve nitrat miktarındaki değişim X, Y, Z eğri­leriyle gösterilmiştir.Buna göre amonyak, nitrit ve nitrat miktarındaki değişimler grafikteki X, Y, Z eğrilerinden hangisiyle gösterilmiştir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
4.
Doğadaki ölü ve atık ürünlerin basit organik mole­küllerindeki karbon atomlarının, bitkilerin kullana­bileceği moleküllere dönüşmesini,

1- nitrifikasyon,

2- laktik asit fermantasyonu,

3- oksijenli solunum,

4- hidroliz,

5- etil alkol fermantasyonu

olaylarından hangileri sağlar?
Doğru Cevap: "B" 3 ve 4
Soru Açıklaması
5.
Bitkilerde gerçekleşen,

1- terleme,

2- oksijenli solunum tepkimeleri,

3- fotosentez tepkimeleri

olaylarından hangileri ekosistemlerin cansız kısımlarındaki CO2 miktarını artırır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
6.
Baklagillerin köklerindeki nodüllerde yaşayan bakterilerin,

1- baklagiller ile oluşturduğu yaşama birliği,

2- azot döngüsündeki ekolojik nişi,

3- beslenme biçimi

aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
7.
Deniz, göl, toprak sıvısı gibi ortamlardaki su mik­tarının azalmasını ve artmasını sağlayan olayların birer örneği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda azot döngüsünde gerçekleşen bir dönüşüm olayı gösterilmiştir.

N2 -----> X -----> Y -----> Protein

Buna göre, X ve Yolarak gösterilen maddeler aşa­ğıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
9.
Saprofit canlıların hücre dışına salgıladığı enzim­lerle gerçekleştirdiği,

1- proteinlerin sindirilmesi,

2- nişastanın sindirilmesi,

3- glikojenin sindirilmesi

olaylarından hangileri doğadaki azot döngüsünün yeniden başlaması için ilk basamaktır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
10.
Doğal çayırlık bir alanda yaşayan birincil tüketici­lerin sayısının artması, ototrof ve etçil hayvanların sayısını etkilemiştir.

Bu durumu gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Enerji Akışı ve Madde Döngüsü TEST - 2
11.
Besin zincirinde ilk halkayı oluşturan canlıların tümü,

1- inorganik maddelerin oksidasyon enerjisini kul­lanarak besin sentezleme,

2- inorganik elementlerden, özümleme sonucunda organik moleküller sentezleme,

3- glikoz gibi monomerlerin sentezi için gerekli enerjiyi kloroplastlarda üretme

özelliklerinden hangilerine sahiptir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
12.
Ekosferdeki fotosentez yapan canlılar, güneş ışığının % 1 - 3'ünü kullanarak kimyasal enerjiye dönüştürür. Birincil tüketiciler fotosentez yapan canlıları yediğinde bu enerjinin ancak %10'unu vücutlarında depolar.

Bu süreçte,

1- besinlerin solunumda kullanılması,

2- organik moleküllerin, inorganik bileşenlerine dönüşmesi,

3- bazı organik moleküllerin sindirilememesi

olaylarından hangileri enerjinin %90'ının kaybı­na neden olur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.